Rusande Läkemedelsexport Till Ryssland

2024-03-22
Inget är planerat - inget alls...

https://www.svd.se/a/O8LJ4k/svensk-export-av-lakemedel-till-ryssland-rusar
"Totalt sett är det inte mycket kvar av svensk export till Ryssland sedan landet gick till fullskalig attack mot Ukraina februari 2022.
Med ett undantag – läkemedel.
Under fjolåret exporterade svenska läkemedelsföretag produkter till Ryssland till ett sammanlagt värde av nästan nio miljarder kronor. Det är omkring 50 procent mer än 2022 som redan det året hade ökat med över 100 procent jämfört med 2021, alltså innan krigsutbrottet. På två år har alltså exporten av läkemedelsrelaterade varor gått från drygt 2,7 miljarder till närmare nio miljarder kronor.
– Man kan säga att 95 procent av exporten till Ryssland består av läkemedel eller saker man gör läkemedel av, säger Petter Stålenheim, expert på handelsstatistik på Kommerskollegium.
Läkemedel är dock ingen varugrupp som det finns sanktioner kring, av humanitära skäl.
Men det är uppenbart känsliga uppgifter. Att bli förknippad med stora ryska affärer vill inget företag.
Att det är Astra Zeneca som står för den stora merparten, rapporterade bland andra Sveriges Radio för ett år sedan utan att ange några källor. Det är uppgifter som en person inom läkemedelsbranschen, som vill vara anonym, i stort sett bekräftar för TT.
Den brittisk-svenska medicinjätten har också tillverkning i Ryssland, vilket till viss del kan förklara export av ingredienser till läkemedelstillverkning.
Astra Zeneca vill inte svara på frågor om försäljning på olika marknader, och svarar bara skriftligt. Och varför exporten ökat så kraftigt är oklart, möjligtvis för att det blivit svårare för rysk läkemedelsindustri att få fram mediciner, men också att andra företag dragit sig ur.
”Många patienter förlitar sig på livsviktiga läkemedel och det är avgörande att medicinska leveranskedjor fortsätter att fungera så att hälso- och sjukvårdssystem kan tillhandahålla nödvändig vård”, skriver Karl-Johan Karlsson, presschef på Astra Zeneca i Sverige, till TT.
Branschföretagens organisation, Lif, säger sig inte heller veta någonting alls om siffrorna, varför exporten till Ryssland trefaldigats på två år.
Den totala importen från Ryssland till Sverige har samtidigt nästan stannat av helt, utom på en produkt, rysk gas.
I fjol landade den samlade importen på 503 miljoner kronor, jämfört med 7,9 miljarder 2022. Av fjolårets import stod flytande naturgas för den absoluta merparten, 392 miljoner kronor, 40 miljoner mer än året före."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram