Artikel Fem I SvD

2024-03-07
Nu börjar förberedelserna för när det skall bli kriiiiiig 😉

https://www.svd.se/a/8Jr1EG/det-innebar-natos-artikel-fem-for-sverige-i-en-krigssituation
"Vad är artikel fem?
Det femte stycket i Natofördraget, som alla medlemsstater skriver på, är Atlantpaktens kärna. Utan den, inget Nato. Artikel fem säger i all korthet att om något Natoland angrips militärt ska angreppet betraktas som en attack på samtliga medlemsstater. De övriga medlemmarna förväntas hjälpa till som om de själva angripits.
Vilken hjälp får vi vid angrepp?
Det går, hur konstigt det än kan låta, inte att svara på. Avtalet säger inget om hur eller i vilken form hjälpen ska komma.
Men där finns heller ingen övre gräns för vilken hjälp som kan erbjudas. Det kan röra sig om allt från den underrättelseinformation som är exklusiv för Natos medlemmar (som Sverige inte fått ta del av tidigare som icke-medlem) till stöd i form av en fullskalig kärnvapenattack mot fienden, även om det sista måste betraktas som osannolikt i nuläget.
Vill man förenkla det hela kan man säga att artikel fem ger Sverige garantier om stöd, till skillnad mot tidigare militära överenskommelser som huvudsakligen gett Sverige goda förhoppningar om att kunna få militärt stöd från sina västliga och europeiska allierade. Därtill hamnar Sverige under Natos kärnvapenparaply.
Finns andra begränsningar?
En sällan uppmärksammad detalj i sammanhanget är att Sverige bara kan förvänta sig stöd på områden där man förberett sig och samövar med de andra medlemsländerna. USA kommer inte att skicka trupper till Sverige om amerikanerna inte vet vad deras trupper ska göra när de landstiger.
Försvarets forskningsinstitut (FOI) beskriver försvarsgarantierna som nu träder i kraft så här: ”tyngden och trovärdigheten i Natos säkerhetsgaranti vilar inte på texten i fördraget, utan på den planering för olika kris- och krigsfall som görs inom Natos ledningsorganisation, och ytterst på medlemsländernas inklusive USA:s aktiva engagemang i det kollektiva försvaret.”
De amerikanska bombplan som visades upp när de flög på låg höjd över Stockholm på onsdagen bör till exempel ses i ljuset av att Sverige nu anstränger sig för att visa att landet är aktivt engagerat i kollektivt försvar.
Vilken hjälp kan krävas av Sverige?
Samma regler gäller där. Vi väljer själva. I nuläget har Sverige väldigt små resurser att sätta in utomlands. Något som blev tydligt när regeringen för några veckor sedan ville skicka militära styrkor till Röda havet. Svenska marinens Visbykorvetterna kunde inte komma på fråga, eftersom de saknar luftvärnsrobotar. Resultatet blev att Sverige skickar en handfull stabsofficerare till en sambandscentral.
Har artikel fem någonsin använts?
Ja, men bara en gång. Drygt en vecka efter terroristattacken mot New York och Washington DC den 11 september 2001 utlöste USA artikel fem och bad de andra medlemsländerna bistå med militära resurser när attacken mot talibanregimen i Afghanistan inleddes.
Kriget i Afghanistan blev USA:s längsta krig och kom med tiden att involvera fler allierade stater som inte var Natomedlemmar. Bland annat Sverige, som deltog på FN-mandat. Därför är det svårt att säga om artikel fem påverkade det faktiska krigsförloppet i Afghanistan eller inte."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram