Lidingöhus

2024-01-26
Ja se dessa hus runt Lidingö... Kassman osv
Det så kallade Ryska huset eller Rysshuset, med fastighetsbeteckningen Lidingö Kostern 5, ligger på Kostervägen 5 nära Baggeby torg på Lidingö. Byggnaden är ett gult sjuvåningshus och inrymmer Rysslands handelsrepresentation.[1] Under 1960-talet tjänstgjorde bland andra Jurij Brezjnev (son till Leonid Brezjnev) där.[2]
År 1990 startade Franz Sedelmayer, en tysk affärsman, ett bolag i Sankt Petersburg. När Sovjetunionen upplöstes konfiskerades företaget av den ryska staten.[3] En skiljedom i tvisten mellan Sedelmayer och Ryssland meddelades 1998. Ryssland vände sig till Stockholms tingsrätt med en klandertalan om skiljedomens giltighet, men år 2002 lämnade domstolen Rysslands talan utan bifall. Sedelmayer begärde verkställighet hos Kronofogden, som 2003 medgav verkställighet av tingsrättens dom. Kronofogdens utredning i verkställighetsärendet visade att Ryska federationens handelsrepresentation i Stockholm var lagfaren ägare av fastigheten Kostern 5 på Lidingö. Frågan uppkom då om fastigheten och Rysslands hyresintäkter från den kunde utmätas.[4] Ryssland motsatte sig en försäljning av fastigheten Kostern 5 på Lidingö med hänvisning Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.[5] Kronofogden fann i ett beslut i mars 2005 att det förelåg hinder mot utmätning av fastigheten. Detta överklagades av Sedelmayer till Nacka tingsrätt, som fastställde Kronofogdens beslut. Svea hovrätt fann däremot att det inte fanns hinder mot utmätning av fastigheten. Högsta domstolen fastslog i juli 2011 att Ryssland inte kunde åberopa immunitet mot verkställighet av domen, eftersom fastigheten till betydande del användes för statens ”officiella verksamhet” (rättsfallet NJA 2011 s. 475).[4]
År 2014 sålde Kronofogden fastigheten på exekutiv auktion. Sedan oktober 2014 ägs fastigheten av LKO Fastighets AB.[6] Ryssland har dock vägrat att flytta ut från fastigheten.
Den 6 januari 2018 attackerades huset med en hockeyklubba. En man i 40-årsåldern häktades senare misstänkt för dådet
https://www.svd.se/a/Q71rMq/blenda-igenbommade-lyxhuset-pa-lidingo-skrammer-grannarna
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/experten-tobias-billstrom-har-fel-om-ryska-huset
Utrikesminister Tobias Billström (M) har fel om det så kallade ”ryska huset” på Lidingö. Det anser Said Mahmoudi, professor i internationell rätt.
– Det är inget rättsligt argument som UD har kommit med, säger han.
Sverige är skyldiga att skydda ”ryska huset” enligt Wienkonventionen. Därför kan Sverige inte agera, hävdar Tobias Billström.
Men Said Mahmoudi – som har följt turerna kring fastigheten på Lidingö sedan 2004 och dessutom agerat expert i Högsta domstolen när fallet skulle avgöras – håller inte med.
– Det är inte min tolkning av Wienkonventionen. Ryssland har inte rätt till fastigheten längre och därmed kan de inte begära skydd och åberopa immunitet, säger han.
”Kan inte begära skydd”
Sverige har enligt Wienkonventionen skyldighet att skydda diplomater och deras lokaler i Sverige. Å andra sidan säger artikel 41 i samma konvention att utländska diplomater måste respektera landets lagar.
– Det gör inte Ryssland i det här fallet. De struntar fullständigt i vad domstolarna har bestämt. Därför delar jag inte utrikesministerns uppfattning, säger Said Mahmoudi.
Han Tobias Billström fel i den här frågan?
– Rättsligt sett har han fel. Samtidigt har jag förståelse för UD. Ryssland är en totalitär stat som inte respekterar spelreglerna och det kan få politiska konsekvenser.
– Ryssland har ringt och hotat både UD och Kronofogdemyndigheten, och det är ett land som man inte kan föra ett normalt diplomatiskt samtal med. Jag tror att det är det UD tar hänsyn till. Man vill undvika repressalier.
”Ryssland har inte rätt”
Men att hänvisa till Wienkonventionen är alltså inte korrekt?
– Inte enligt min tolkning av Wienkonventionen.
Said Mahmoudi hänvisar till den dom i högsta domstolen som konstaterar att ”ryska huset” mer eller mindre har använts som ett hotell, och att fastigheten därför inte har rätt till diplomatisk immunitet och därmed kunde utmätas av kronofogden.
– Om Ryssland ändå insisterar på att vara kvar i huset kan man inte se det på annat sätt än att det är illegal besittning av en besittning som en gång i tiden tillhörde Ryssland. Därför kan de inte begära skydd för sina diplomater i den här fastigheten.
Rättstvister och internationell politik – den märkliga historien bakom ”rysshuset”
Cecilia Samuelsson - Epoch Times Sverige
Publicerad 2015-12-29

https://www.epochtimes.se/rattstvister-och-internationell-politik-den-markliga-historien-bakom-rysshuset
Den uppmärksammade incidenten med ”rysshuset” på Lidingö har en lång och vindlande förhistoria av rättsprocesser och internationell politik, där Vladimir Putin och Carl Bildt dyker upp i birollerna. Epoch Times har fått en intervju med den tyske affärsmannen Franz J Sedelmayer, som berättar om hur en tvist som började i S:t Petersburg på 90-talet till slut hamnade på Lidingö, och hur den här historien kom att forma hela hans yrkesliv.
Bland bostadshusen på Kostervägen på Lidingö står ett gult sjuvånings hyreshus. En skylt med texten ”Privat område” står intill husets parkering, där blå diplomatfärgade skyltar markerar parkeringsfickorna. Huset, Kostern 5, ägdes tidigare av Ryska federationen, och turerna kring det har fått stor mediauppmärksamhet.
Den nya ägaren har sedan köpet inte blivit insläppt i fastigheten och inte erhållit några hyror. Ryska federationen har heller inte flyttat från fastigheten. ”Ryssarnas inställning är att de kan annektera huset” säger ägaren till SvD. Nu har även utrikesdepartemetet blandat sig i tvisten, som blommat upp igen. Men hur började det hela egentligen?
En central figur i sammanhanget är den tyske affärsmannen Franz J. Sedelmayer. Den här artikeln beskriver hans sida av historien.
”Borgmästare Putin hamnade i en besvärlig situation, och enligt Sedelmayer sade Putin till honom: ‘Jag kan inte tvinga min egen regering i Moskva. Jag vill fortfarande ha en karriär här.'”
Jeltsin, Putin och S:t Petersburg
Franz J Sedelmayer kallar folket i Bayern, som han kommer ifrån, för envisa människor som tar dagen som den kommer. Han säger lite skämtsamt ”att ha något otalt med någon från Bayern inte är något man önskar någon”. Ryska federationen håller säkert med honom.
Den över 20 år långa processen med att få tillbaka sin investering från ryssarna, som rysshuset på Lidingö är en del av, blev en utbildning för Sedelmayer. Det ledde till att han startade företaget han driver i dag, som hjälper andra att driva processer mot Ryska Federationen.
– Ingen har drivit så många mål mot Ryssland som vi har och segrat i så många betydande frågor och områden som vi har, säger Franz J Sedelmayer på telefon från Frankrike.
Sedelmayers historia med rysshuset började i Ryssland på 90-talet, då han jobbade med att sälja polisutrustning och samarbetade med den lokala polisen i S:t Petersburg. 1994 utfärdade dåvarande president Boris Jeltsin ett direktiv om att fastigheten Sedelmayer förfogade över skulle överlåtas till den Administrativa byrån för att användas som residens för utländska gäster.
Vladimir Putin, som då var vice borgmästare och ansvarig för företagsregistreringen i S:t Petersburg, hjälpte Sedelmayer med att ordna en annan fastighet, men den var i mycket dåligt skick, enligt Sedelmayer.
Sedelmayer hade hittills inte hade haft några problem i S:t Petersburg. Hans kunder var statliga organisationer, främst från polis och räddningstjänst, men nu upplevde han att systemet vände sig mot honom. När Sedelmayer ville få ersättning för renoveringen, förklarade presidentregistreringen i Moskva, att Sedelmyers företag var olagligt registrerat, berättar han.
Borgmästare Putin hamnade i en besvärlig situation, och enligt Sedelmayer sade Putin till honom: ”Jag kan inte tvinga min egen regering i Moskva. Jag vill fortfarande ha en karriär här.”
– Som du kan se idag så hade han förmodligen rätt i den bedömningen, tillägger Sedelmayer.
FAKTA: Franz J Sedelmayer
Franz J Sedelmayer är 53 år, och kommer från Bayern i Tyskland. Han är affärsman, entreprenör, säkerhetskonsult och vd för M.A.R.C  (Asset Recovery Company).
Han har en rysk fru och två barn, en son på 21 år och en dotter på 14 år, familjen har inte varit i Ryssland sedan 1996. Sedelmayer pendlar mellan Tyskland och Frankrike.
Rättspraxis har kunnat skapas uitfrån fallen som Sedelmayers företag har drivit. Bland annat hjälpte det aktieägarna i det ryska företaget Yukos. 2014 dömde en internationell domstol i Haag, i den högsta skiljedomen någonsin, Ryska federationen att betala Yukos aktieägare över 50 miljarder dollar för att felaktigt beslagtagit företaget från oligarken Mikhail B. Khodorkovsky.
Internationella processer
Sedelmayer blev tvungen att lämna Ryssland. Han började då i stället söka sin rätt mot den ryska staten via internationella överenskommelser, för att få tillbaka investeringarna som togs ifrån honom. Genom ett bilateralt investeringsavtal mellan Tyskland och Ryssland från 1989 hamnade tvisten så småningom i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Ryssarna dömdes att betala Sedelmayer 21 miljoner kronor, men eftersom de inte betalade ansökte Sedelmayer 2003 om verkställighet av sin fordran på Ryska federationen hos Kronofodemyndigheten i Stockholm. Han hänvisade till fastigheten Kostern 5 på Lidingö, som då ägdes av Ryska federationen – det numera ökända ”rysshuset”.
Ryska federationen har dock från första början motsatt sig utmätningen av fastigheten på Lidingö. Man hänvisar till Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961.
”Det blev en lång process. 2005 beslutade Kronofogden att huset inte gick att utmäta, på grund av den diplomatiska immuniteten, men 2009 hävde Svea hovrätt Kronofogdens beslut, och fastigheten kunde utmätas.”
Sedelmayer säger att han blev hotad för att han skulle dra sig ur.
Det blev en lång process. 2005 beslutade Kronofogden att huset inte gick att utmäta, på grund av den diplomatiska immuniteten, men 2009 hävde Svea hovrätt Kronofogdens beslut, och fastigheten kunde utmätas.
– Efter trettio rättsliga processer sade de [svensk domstol] i princip att ”vi inte kommer att höra det här fallet längre. Vi har beslutat att det inte finns någon immunitet mot verkställighet av den Ryska federationen.” Eftersom fastigheten användes för kommersiella syften kunde den säljas, säger Sedelmayer.
Fasaden på ”rysshuset” på Lidingö. (Foto: Mikael Iso-Oja/Epoch Times Sverige)
Utrikespolitisk vändning
Nu tog dock historien en ny vändning, och fick inslag av internationell politik: att häva beslutet visade sig nämligen vara politiskt känsligt för Sverige. Självaste dåvarande utrikesministern Carl Bildt och utrikesdepartementet skickade flera brev till Kronofogden.
–Han [Carl Bildt] förklarade de diplomatiska reglerna som gäller, och UD tyckte inte att vi skulle gå vidare med försäljningen, säger Filip Håkansson på Kronofogden som har arbetat med utmätningen av Lidingöfastigheten.
I september 2014 såldes dock till slut fastigheten på Lidingö – efter två tidigare försök och efter 17 års processande i svenska domstolar – på exekutiv auktion. LKO fastighets AB köpte fastigheten för 12 miljoner kronor.
Ryska federationen var inte glad över försäljningen. Dagen efter uttalade sig ryska UD:s talesperson Maria Zakharova: ”Vi anser Sveriges agerande i förhållande till den ryska diplomatiska egendomen är otillåten och en kränkning av internationell rätt.”
”I Köln var det fem fastigheter. Varje gång kom Ryska federationen och köpte fastigheten. Slutligen hade ryssarna betalat mer än vad de hade köpt det för. De köpte tillbaka dem, säger Sedelmayer.”
Har fått tillbaka 99 procent
Sedan dess har förvecklingarna kring huset gått vidare, men de är inte längre Franz Sedelmayers problem. Han har fått tillbaka nästan 99 procent av sin fordran på Ryssland från exekutiva försäljningar, från fastigheten på Lidingö och fastigheter tillhörande ryska handelrepresentationen i Köln.
– I Köln var det fem fastigheter. Varje gång kom Ryska federationen och köpte fastigheten. Slutligen hade ryssarna betalat mer än vad de hade köpt det för. De köpte tillbaka dem, säger Sedelmayer.
På frågan om hur han tror framtiden för fastigheten Kostern 5 på Lidingö ser ut svarar Sedelmayer:
– I teorin är det en kommersiell situation. Under normala omständigheter ska svenska regeringen helst utvisa personerna i fastigheten. Om de inte kan utvisas ska de förklara dem persona non grata. De bör inte tillåta vem som helst att bosätta sig i fastigheten från rysk sida.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram