Amorteringar & Bankbyten

2023-01-31
Ja eftersom svensken hellre är minst fattig än rik tillsammans med andra, så är befolkningen inte mogen för några förbättringar alls, så är det ju. Dessutom så kan befolkningen inte ens förstå varför bankerna inte skall ha betalt för framtida uteblivna ränteintäkter, så det måste till mer av annat lidande...
"Under sitt första framträdande inför riksdagens finansutskott på tisdagen var nye riksbankschefen Erik Thedéen mycket tydlig: rör inte amorteringskraven.
”Jag har en bestämd uppfattning att amorteringskraven ska ligga kvar”, säger Erik Thedéen.
Vad som däremot borde vara aktuellt för regeringen att sätta tänderna i, anser Erik Thedéen, är att sänka kostnaderna för kunder som vill byta bank för att försöka pressa ner räntekostnaderna för bostadslånen.
Den ränteskillnadsersättning som kunder med fast ränta betalar när de byter bank i dag är för hög och där måste lagstiftaren agera, anser riksbankschefen.
”Det är en given sak att göra. Det skulle göra det lättare att byta lån och pressa kostnaderna genom att utnyttja den konkurrens som finns”, säger han.
I februari förra året skickade Finansinspektionen in en hemställan till regeringen, undertecknad av Erik Thedéen själv i dåvarande rollen som generaldirektör, om att kostnaderna för ett bankbyte är orimligt höga och att beräkningen bör ändras så att bördan för kunden kan lättas.
”Det är en rimlig åtgärd för att öka möjligheten för de som väljer fasta lån, som många kanske vill göra nu när man har sett ränteuppgången, att kunna byta bank utan att drabbas av höga kostnader”, säger Erik Thedéen.
I september ska en utredning om ränteskillnadsersättningen som den förra S-regeringen sjösatte presenteras.
Finansmarknadsminister Niklas Wykman blir ansvarigt statsråd att nu hantera frågan, men några löften om kostnadslättnader för hushållen som vill byta bank vill han i dagsläget inte ge.
På frågan om hur han ser på möjligheten att sänka ersättningen till bankerna till fördel för kunderna, försöker han blanda bort korten.
”Jag vill inte föregå den enskilda utredningen, däremot arbetar vi kontinuerligt med att stärka konsumenterna. Det här kan vara en del, en annan del handlar om amorteringsunderlaget där många konsumenter och företag som vill konkurrera vittnar om ett problem med att bankerna inte delar ut amorteringsunderlaget, man kan inte snabbt få det digitalt”, säger han och fortsätter:
”Där vill jag vara väldigt tydligt med att man levererar det snabbt till kunderna. Om det förblir ett problem så får man se över myndighetsuppdrag eller regleringar på området.”
Efter att ni tagit emot utredningen i september, när kan ni då komma med nya förslag?
”Det får vi återkomma med när vi ser vad utredningen har för förslag.”

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram