Energiförbrukande Vindpropellrar

2022-09-23

 
Energiförbrukning i vindanläggningar
Stora vindkraftverk kräver mycket energi för att fungera. Små vindkraftverk använder i allmänhet sin egen el, och skillnaden mellan den mängd de genererar och den mängd som levereras till nätet är lätt att avgöra. Vindkraftverk använder dock el från nätet, vilket INTE tycks redovisas i deras produktionssiffror!
Bland vindkraftverkens funktioner som använder el finns följande:
Mekanismen (för att hålla bladaggregatet vinkelrätt mot vinden; även för att vrida upp de elektriska kablarna i tornet vid behov) — gondolen (turbinhuset) och bladen väger tillsammans 92 ton på en GE 1,5 MW turbin.
Kontroll av bladstigning (för att hålla rotorerna snurrande i regelbunden takt)
Lampor, styrenheter, kommunikation, sensorer, mätning, datainsamling m.m.
Uppvärmning av bladen — detta kan kräva 10%-20% av turbinens nominella (märk) effekt
Uppvärmning och avfuktning av gondolen — enligt den danska tillverkaren Vestas, "måste man räkna med strömförbrukning för uppvärmning och avfuktning av gondolen under perioder med ökad luftfuktighet, låga temperaturer och låga vindhastigheter"
Oljevärmare, pump, kylare och filtersystem i växellådan
Hydraulisk broms (för att låsa bladen i mycket stark vind)
Tyristorer (för att gradera anslutningen och frånkopplingen mellan generator och elnät) — 1%-2% av energin som passerar går förlorad
För magnetisering av statorn — induktionsgeneratorerna som används i de flesta stora nätanslutna turbiner kräver en "stor" mängd kontinuerlig elektricitet från nätet för att aktivt driva magnetspolarna runt den asynkrona "rotorn" som omsluter generatoraxeln, som vid nominella vindhastigheter hjälper det till att hålla rotorhastigheten konstant, och när vinden börjar blåsa hjälper den till att starta rotorn, i de nominella vindhastigheterna
kan statorn använda effekt lika med 10% av turbinens nominella kapacitet, i långsammare vindar möjligen mycket mer.
För att kunna använda generatorn som en "motor" (för att hjälpa bladen att börja snurra när vindhastigheten är låg) - (eller som många misstänker, för att upprätthålla illusionen av att anläggningen producerar elektricitet när den inte gör det!).
Det verkar möjligt att den magnetiserade statorn måste fungera för att hålla de 40 ton tunga bladenheten snurrande, tillsammans med kugghjulen som kan öka bladvarvtalet cirka 50 gånger.
Kan det vara så att varje turbin ibland förbrukar mer än 50 % av sin nominella kapacitet i sin egen drift? Om så är fallet skulle anläggningen som helhet – som kanske bara producerar 25 % av sin nominella kapacitet årligen – använda (utan kostnad) dubbelt så
mycket el som den producerar och säljer.
En osannolik situation kanske, men branschen publicerar inte några uppgifter som bevisar motsatsen, inkommande effekt/förbrukning
registreras tydligen inte normalt.
Oavsett den faktiska mängden förbrukning, ser det istället ut som att industriell vindkraft kan vara ett tvättprogram: "Smutsig" energi går in, "ren" energi kommer ut. Det skulle förklara varför utvecklare kräver lagstiftning för att skapa en marknad för "gröna krediter" - tecken på "ren" energi?...

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram