Första Draget

2020-01-17

Det hela börjar med en obetydlig flytt av den minsta pjäsen på på spelplanen: bonden.

Den lilla bonden utnyttjar, eller hindrar rörelsen av de större, mer kraftfulla spelpjäserna. I själva verket kan de större pjäserna djärvt visa sin skicklighet med extravaganta finter och sonderingar som bjuder att rättvist att slå ner motståndarens drottning eller ens hota kungen själv med schack eller schack matt; men när som helst kan utfallet av spelet bestämmas, även av mängder av drag gjorda i förväg, av till synes obetydliga, men ack, så strategisk och snabb utplacering av en till synes ofarlig liten bonde.

Vi arbetar därför alltmer med konsten att uttrycka oss så att andra människor vill lyssna för att skapa dynamiken i sig själva, för att få människor att utveckla sig själva för att kunna hjälpa andra att kunna hjälpa sig själva. Att skapa en allt större och allt snabbare växande rörelse.

För ännu – fortfarande – så tillåter vi distraktioner, vilka leder oss bort ifrån oss själva och vår betraktelse av oss själva, vilket konsumerar den emotionella kvaliteten och kraften i våra liv. När man hör något skickas signaler till hjärnans hörselcentrum. Man hör alltså med hörseln, ett sinne. Lyssnar gör man däremot med hjärnan. Lyssnandet berör mycket mer än bara hörseln. Det är samma sak med läsande i förhållande till språket och givetvis orden. Inte bara lyssnandet tar alltså i princip hela personligheten i anspråk. Vi blir alltså inte sällan intellektuellt bedövade.

Vi överlämnade oss själva genom vår personliga förväxling av nuläget med vår inprogrammerade brist på intresse för att skapa närvaro i vår egen möjliga emotionella tillvaro - den som ovillkorligen bara existerar nu. Detta är det ultimata mörkret. Vi intecknar oss till att alltmer olyckliga jaga en känsla som vi aldrig kommer att kunna få uppleva. Det är verkligen själv definitionen på slavar som håller sig själva. Vi jagar en framtid trots att vi bara kan uppleva våra känslor i ett nuläge. Att inte tro att vi vill kunna påverka och kontrollera våra egna känslor genom att förstå på vilka grunder och genom vilka mekanismer som dessa våra egna känslor skapas i oss själva, trots att vi bara kan känna våra egna känslor. det är dumheten inkarnerad.

Det är att alltid istället göra sig själv till offer för de yttre omständigheternas betingande verkan och att fly undan sig själv. Skylla på andra för sitt eget känslotillstånd genom att projicera ut sin frustration. Vi ger bort makten över oss själva i utbyte mot löftet om att någon annan skall förse oss med känslor av lycka. Samhället lovar oss känslor om vi bara gör så som vi blir styrda - åtsagda. Ingen kan gärna klandra någon annan för sin egen oförmåga att vända på samhällets utveckling, men hur mycket försökte vi egentligen? Ja, uppenbarligen långt ifrån tillräckligt.

Detta innebär att förtvina funktionsmässigt emotionellt, att inte vara en människa som alltid väntar på det perfekta ögonblicket att påverka sig själv, ta kommando över sig själv, skingra mörkret i sig själv, sprida ljus i sig själv och beslagta rätten till sin egen energi.

Detta är något som vi gör möjligt med vår attityd, vårt beteende, vår rätt till oss själva och som nu naturligtvis istället alltmer försätter oss i vårt eget alltid pågående känslomässiga drama - eller skall jag säga trauma. Det är därför det är så viktigt att hålla det klart för sig att det viktiga är att hela tiden försöka, att hålla dynamiken i det egna tillståndet av växande medvetet medvetande levande. Att alltid försöka offra minst en egen föreställning på visdomens altare - lidandet.

Det är kampen i det ögonblicket, det är vägen och det är målet som är livet. Det finns ingen färdig slutstation av fullkomlig medvetenhet, naturens ordning är evolution – rörelse – dynamik, den måste nu därför också alltid ske alltmer inom oss själva, när vi nu tar steget från att vara materiellt kollektivistiskt orienterade till att bli intellektuellt emotionellt orienterade individer och människor.

Så oavsett hur mycket som vi än skulle vilja tro att vi är offer för omständigheterna, skicket, vår uppfattade del av verkligheten - vår sanning - eller samhället, så är vi inte det. Detta är en ren lögn som vi berättar för oss själva, när vi är ovilliga att hitta styrkan och modet att själva ta ansvar för våra egna tankar, val och handlingar. Ju mer vi kapitulerar bort vår personliga makt, minns att kraft är att bryta motstånd – att påverka – och att den enda någon kan påverka är sig själv, så desto mer kan vi påverkas utifrån och vårt inre växande mörker styr kursen och uttrycket för våra liv.

När vi samtycker till vår förföriska tendens att fly ner i djupet av mörker och lögner i och mot oss själva – a.k.a den falska yttre makt som lovar oss våra känslor åter och den allt mer tomma glädje som detta löfte ger, så ger vi samtidigt bort vår grundläggande känslomässiga kontakt med verkligheten.

Vårt inneboende mörker är ett anpassat uttryck för vår existens. Det är en återspegling av vilka vi är, både oöverträffat och ogrundad inom helheten mänskligheten och de samhällen som vi tillhör. Dessa generaliseringar av mänskligt mörker kan tyckas lika, men de specifika kvaliteter var och en av oss förmedlar, är lika olika som natt och dag. Det finns flera miljarder människor i världen med olika perspektiv, personligheter och livsstilar och lika många miljarder potentiella uttryck av ett inre mörker.

Det är först när vi inser att det är vårt eget bidrag till det onda i världen, vår egen ovilja till att förbättra oss som människor genom att vilja förstå oss själva bättre, som vi kan börja omvandla mörkrets existens och påverkan. Vi måste förstå odjurets sanna inneboende natur och funktion och var det egentligen gömmer sig någonstans Minns att det bara finns en enda människa som någon kan påverka och vem det är som gömmer sig i detaljerna.

Det är vi själva som offrar vår personliga makt genom kvaliteten på våra tankar, beteenden, handlingar och emotionella uttryck. Dessa egenskaper utsätter oss för negativa energier som blir till hat, ilska, hämnd, själviskhet och grymhet. Så småningom, gör vi oss själva mottagliga för dessa mörka influenser och de blir till vår natur om vi inte aktivt hela tiden försöker att motverka detta, förbättra oss. Mörkret blir vår ledning istället för ljuset.

Så vi vet att vi kan om vi vill.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram