Milton Friedman & Per Rudberg

2019-10-22

60C8E517-16CF-4C93-9613-D9EDEA6E1199.jpeg
Vi tar lite nutidshistoria som är bra att känna till som svensk, för att kunna orientera sig i verkligheten - det vill säga att förstå vilken roll som Investor - Sverige har spelat i den geopolitiska utvecklingen.

Milton Friedman, född 31 juli 1912 i Brooklyn i New York, död 16 november 2006 i San Francisco i Kalifornien, var en amerikansk nationalekonom och statistiker Han var professor vid University of Chicago 1948–1977 och mottagare av Investorstyrda Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1976. Inom vetenskapen är han mest känd för sin forskning inom konsumtionsanalys, monetär historia och monetär teori samt för hans demonstration av stabiliseringspolitikens komplexitet.

En riktig jävla systembevarande opinionsbildningsmarionett med andra ord.

Som internationellt erkänd nationalekonom reste därför Friedman under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet runt i världen för att argumentera för en marknadsorienterad ekonomisk politik. Samma skuldmättade skitsystem med samma ovillkorliga utvecklingsriktning, men det gällde att opinionsbildningsmässigt utvinna ytterligare en polaritet om möjligt...

Milton Friedman var under 1980-talet ekonomisk rådgivare åt president Ronald Reagan. Dessförinnan hade han varit rådgivare åt Barry Goldwater och president Richard Nixon. Friedmans syn på penningpolitik, beskattning, privatiseringar och avregleringar påverkade flera regeringar runtom i världen, särskilt påverkade han Margaret Thatcher i Storbritannien, Brian Mulroney i Kanada samt Roger Douglas som var finansminister i Nya Zeeland. Ingen Five Eyes-anstrykning där inte....

Hur kan någon nu ens se detta för annat än vad det är i ljuset av att ett lands centrala nervsystem utgörs av dess telekominfrastruktur?

Budskapen Friedman förmedlade i Kina påstås ha bidragit till att Deng Xiaoping och andra kinesiska ledare inledde en liberalisering av den ekonomiska politiken i landet. Det kinesiska undret - plundret, var ett faktum.

I mars 1975 besökte Friedman Chile under sex dagar, höll en serie föreläsningar och träffade vid ett tillfälle diktatorn Augusto Pinochet i ett möte som varade runt 45 minuter. En del chilenska ekonomer som deltagit i ett tidigare utbytesprogram och utbildat sig vid universitetet i Chicago arbetade i Pinochets administration. De hade fått lektioner av bland andra Friedman och fick smeknamnet Chicago Boys. Friedman blev erbjuden hedersdoktorat från två chilenska universitet, men avstod på grund av att universiteten delvis var statsfinansierade, vilket Friedman ansåg kunde ha tolkats som stöd för regimen. Så hoppar vi tillbaka till Nobelprisgivande Investor och det politiska klimat som måste implementeras i Sverige

Timbro bildades i slutet av 1970-talet som en kopia på den konservativa amerikanska tankesmedjan New Heritage Foundation som skrev den amerikanske presidenten Ronald Reagans politiska program när han tillträdde sin befattning i januari 1981.

Det var lustigt nog ett marknadsliberalt program baserat på de ekonomiska teorier som alltså lanserades just av den ovan nämnde amerikanske nationalekonomen och makalöst berömde Nobelpristagaren Milton Friedman, verksam vid det privatfinansierade University of Chicago som startades av miljardären John D Rockefeller, som alltså BTW även finansierade rasbiologin - eugeniken, vars vagga stod i Uppsala...

Så för att uttrycka sig kortfattat kan man säga att Milton Friedmans samhällsekonomiska program innebar en slags generalattack på den hos allmänheten uppfattade "socialdemokratiska välfärdsmodell" som styrt Sverige och andra västeuropeiska länder under hela efterkrigstiden - en införd motpol inom ramen för den funktionsmässiga kulissen med andra ord. Nu skulle staten minsann hålla tassarna bort från den privata marknaden - här skulle det odlas guldgrävarspänst på bred front.

Näringslivet kunde sköta sig självt och marknaden var självreglerande - girigheten var helt enkelt en härlig tillgång för mänskligheten i stort.... Friedman-doktrinen präglade därför galjonsfigurmässigt inte endast USA under Reagan, utan även den brittiska "järnladyn" Margaret Thatchers regeringsperiod i Storbritannien på 1980-talet. Allt inom ramen för det valutafinansiella system som ovillkorligen innebär att bankernas betalningsmedel styr den ekonomi som kontrollerar politiken

Så när Friedmans ekonomiska program sattes i verket i Chile efter den blodiga militärkuppen 1973 ledde det till massarbetslöshet (20 procent) bland de chilenska arbetarna men fullkomligt oväntat och häpnadsväckande nog till en kraftig (+83 procent) ökning av de chilenska kapitalägarnas förmögenheter.... En och annan liten svensk firma gjorde sig också en slant på den kuppen.

Medlem i New Heritage Foundation var som av en händelse den USA-vänlige och å sin husses vägnar riskvillige svenske olje-, gas- och mineralföretagaren Adolf H Lundin, god vän förresten med den svenske moderatpolitikern Carl Bildt och lämpligt nog ingift i den ledande svenska industri och finansfamiljen Wallenberg.

Det var familjen Wallenbergs och svenskt näringslivs ledande man Marcus Wallenberg - reservare i Flottan - som genom tillsättandet av Curt Nicolin som SAF-ordförande år 1976 sköt startskottet för arbetsgivarnas politiska offensiv i Sverige. SAF och Industriförbundet gick till hårt angrepp mot den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik och krävde att de år 1983 införda löntagarfonderna skulle avskaffas.

I styrelsen för Timbro-organisationen Friheten i Sverige satt även amiralen och den tidigare marinchefen Per Rudberg som hade nära kontakter med CIA-agenten Bobby R Inman och som 1991 utsågs till militär rådgivare åt regeringen Bildt. Så på tal om Bofors-affärer och gamla kryssare.

Per Rudberg avlade studentexamen i Uppsala 1941. Han avlade sjöofficersexamen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1944 och utnämndes samma år till fänrik i flottan, befordrad till löjtnant 1946. Han tjänstgjorde till sjöss 1944–1950, gick Allmänna kursen vid Kungliga Sjökrigshögskolan 1951 och Stabskursen 1952–1953, var kadettofficer vid Kungliga Sjökrigsskolan 1951 och 1953–1954 samt befordrades 1954 till kapten, varpå han tjänstgjorde till sjöss 1954–1955. Han var adjutant hos chefen för marinen Stig H:son Ericson 1955–1957. Han tjänstgjorde vid Marinstaben 1957–1959 samt studerade vid École supérieure de guerre navale i Paris 1959–1960 och gick Cours supérieur interarmées i Paris 1960. Ja det rullade dit som det lutade så att säga...

År 1960 befordrades han till kommendörkapten av andra graden, varefter han var fartygschef på jagarna Magne 1961 och Östergötland 1961–1962. Han tjänstgjorde vid Marinkommando Ost 1963–1964. År 1964 befordrades han till kommendörkapten av första graden, varpå han tjänstgjorde vid Försvarsstaben 1964–1967, från 1965 som avdelningschef. Han befordrades 1967 till kommendör och var chef för 1. jagarflottiljen 1967–1970. Här gjorde man om organisationen och frångick systemet med Kryssareskader. Han var en skicklig fartygs- och flottiljchef som utvecklade sjötaktiken bland annat vad gällde - lustigt nog - telekrigföring och taktik mot främmande sjörobotar, överraskande va? År 1970 befordrades han till kommendör av första graden och 1970–1973 var han chef för Operationsledning 2 i Försvarsstaben. Han befordrades till konteramiral 1973 och var befälhavare för Nedre Norrlands militärområde 1973–1978. År 1978 befordrades han till viceamiral och var 1978–1984 chef för marinen.

Chefen för marinen var tillsammans med chefen för armén och chefen för flygvapnet också ställföreträdande överbefälhavare, men Rudberg utsågs därtill att vara överbefälhavare i exil - stay behind, med kontor i London tillsammans med PG och gänget, ifall Sverige skulle invaderas....

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram