Skärpan i sinnet är ljusets klinga

2015-06-08

Carl Norbergs foto.

Konvergensen i utvecklingen av det allmänna medvetande som vi upplever nu är allt och det skall vi vara glada över. Tvivla inte din inre röst - intuition - utveckla den genom att söka den underliggande naturliga logiken. Vi står fast i fullständig övertygelse och inte behöver flytta på oss för skränande av technofascism eller polisstatstaktik. Vi måste arbeta i lugn eftertanke och lita på att vi vet att vad som har fastställts i våra medvetna medvetanden är vår sanna natur för mänskligheten och vår planet och att alla dessa intriger från alla slags imaginära helveten är helt enkelt bara - falska, påhittade vapen av rädsla baserade på hot som syftar till att destabilisera vårt känslotillstånd och få oss att tappa vårt fotfäste i den sanna verkligheten av världen som den ska vara, kan, kommer att vara, och redan är.

Det handlar om den enskilda människan som individ. Vi står ensamma, men vi står tillsammans. Vi rör oss med heder och värdighet. Vi talar sanning, i kärlek - altruism. Vår styrka, även om det är bara en enda ensam människa, är mer än lögnen kan hantera. I den övertygelsen vinner det goda. Oavsett det skenbara resultatet i någon ytlig skärmytsling, vinner vi. Eftersom den bättre Sanning som beskrivning av verkligheten alltid segrar till slut. Alltid. En strimma ljus skär genom oändligt mörker.

Att veta att vi är de människor som måste göra skillnad för en sådan tid som denna är viktigt. Det finns god grund att vara medvetet medveten om detta trots det kaos som vi bevittnar varje dag. Det är ingen tillfällighet att vi är här och nu, eller att vi blir mer medvetna vid denna tidpunkt. Att vi tydligt ser vad som utvecklar sig runt omkring oss är kanske den största förändringen som gör oss medvetna om det faktum att lösningen finns inom oss själva, och att dess manifestation ligger nära till hands. Kan vi förändra oss själva så kan vi också förändra precis allt annat också. Dynamiken i vår egen utveckling som människor är allt som betyder någonting nu.

Men det behöver vår medverkan. Det är nyckeln.

Aktiverade i medveten medvetenhet är svaret och vårt enande samtal, oavsett i vilken form vi är kallade. Individuellt och kollektivt, är vi kraften de fruktar och därmed har att göra med på ett sådant drakoniskt sätt, vilket i sig är ett bevis på den kraft vi besitter. Detta kan inte nog understrykas. En tanke vars tid är kommen kan inte dö.

Det är klart att nuvarande paradigm för svek lögner havererar inför våra ögon och att en stor förändring i det mänskliga medvetandet nu sker. Vi kan inte förneka de rasande socioekonomiska geopolitiska aktiviteter som utspelas framför oss trots att de motsägs av skeptiska observatörer.

Det är ett påtvingat falskt emotionellt paradigm avlat i lögn och född av emotionell synd, dömd till evig olycka uppmuntrad till evig strävan mot sin egen undergång genom falska emotionella förespeglingar. Det är bokstavligen en illusion som begås av idel insinuationer med fortsatt förstärkning, som backas upp med hot om våld, vars förlängning är deras hierarki av kontroll som stöds av en mekaniserad polismilitärmaskin. Återigen, detta är bara en bedrövligt missbrukad imitatör av den verkliga kraften i egenmakt baserad på emotionell självförståelse, en falsk projektion i det 3D-verklighetsspel vi alla spelar en roll i. Men cirklarna sluts nu när vi inser detta tillsammans.

Carl Norbergs foto.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram