Detaljerna bakom våra känslor

2015-03-30

”För att eliten skulle kunna upprätthålla dominans över den genomsnittliga människan och hålla den i evigt arbete / konsumtionsmaskin, var de tvungna att koppla förbrukningen till en känsla som nästan alla svenskar delar: Folkhemsidealet - vår kulturella identitet. Och ingenting är en större symbol för Svenskheten än demokrati .

De som bedömde sig upplysta, såg naturligtvis inget fel med att manipulera allmänheten till att tro konsumtion var en demokratisk nödvändighet. I själva verket så kan redan en sån [inte så] trevlig typ som Edward Bernays själv ha trott detta på allvar, eftersom han sade, "Den medvetna och intelligenta manipulationen av de organiserade vanorna och åsikterna från massorna är ett viktigt inslag i ett demokratiskt samhälle. De som manipulerar denna osynliga mekanism för samhället utgör en osynlig regering som är den verkliga härskande kraften i ett land ... vi domineras av relativt litet antal personer ... som förstår mentala processer och sociala mönster hos massorna. Det är de som drar i dessa trådar som styr det allmänna medvetandet. "

Idén om förbrukningen är grundläggande för konsumism och den blev så kulturellt ingrodd så att idag när någon talar om anti-konsumism eller antikapitalism blir de omedelbart betraktade som socialistiska eller kommunistiska. Ändå skulle andra hävda att ett kapitalistiskt, konsumtionssamhälle (vinstmaximeringsdrivet) är per definition odemokratiskt eftersom det vidmakthåller - utvecklar - låga löner och skapar klasskillnader, vilket hindrar alla medborgare från att ha lika mycket ekonomiskt inflytande att säga till om i de beslut som påverkar deras liv. Med andra ord, de med mest pengar har mest makt och inflytande. För att då alltså bara inte tala om att detta kräver kontroll över betalningsmedlet för handel med varor och tjänster och om som så i vårt nuvarande system, att de enskilda bankernas bankernas styr den ekonomi som kontrollerar politiken, ja då är vi uppenbarligen lurade in absurdum.

Det är ett fruktansvärt slag mot egot att erkänna att vi både i hemlighet och öppet manipuleras eller påverkas av något annat än vårt eget sinne. Vi vill " tro "vi är så rationella, logiska och självständiga tänkare som agerar i vårt eget bästa intresse hela tiden. Tyvärr inget kunde vara längre från den sanning som beskriver verkligheten.

Tyvärr vi kommer att förbli under kontroll av just det som vi förkastar och som manipulerar oss, så länge som vi motstår att fullt ut acceptera den kunskap och förståelse som innebär att mycket av det som vi anser vara originellt och kritiskt tänkande, är föga mer än simpelt ompaketerad och personlig propaganda grundad på kulturella van - föreställningar. Vi kan inte övervinna det som vi förnekar finns i första hand. Våra egna vanföreställningar. Kan vi inte förändra oss själva så kan vi inte förändra någonting alls.

Djävulen bor i oss själva.”

För att eliten skulle kunna upprätthålla dominans över den genomsnittliga människan och hålla den i evigt arbete / konsumtionsmaskin, var de tvungna att koppla förbrukningen till en känsla som nästan alla svenskar delar: Folkhemsidealet - vår kulturella identitet. Och ingenting är en större symbol för Svenskheten än demokrati .

De som bedömde sig upplysta, såg naturligtvis inget fel med att manipulera allmänheten till att tro konsumtion var en demokratisk nödvändighet. I själva verket så kan redan en sån [inte så] trevlig typ som Edward Bernays själv ha trott detta på allvar, eftersom han sade, "Den medvetna och intelligenta manipulationen av de organiserade vanorna och åsikterna från massorna är ett viktigt inslag i ett demokratiskt samhälle. De som manipulerar denna osynliga mekanism för samhället utgör en osynlig regering som är den verkliga härskande kraften i ett land ... vi domineras av relativt litet antal personer ... som förstår mentala processer och sociala mönster hos massorna. Det är de som drar i dessa trådar som styr det allmänna medvetandet. "

Idén om förbrukningen är grundläggande för konsumism och den blev så kulturellt ingrodd så att idag när någon talar om anti-konsumism eller antikapitalism blir de omedelbart betraktade som socialistiska eller kommunistiska. Ändå skulle andra hävda att ett kapitalistiskt, konsumtionssamhälle (vinstmaximeringsdrivet) är per definition odemokratiskt eftersom det vidmakthåller - utvecklar - låga löner och skapar klasskillnader, vilket hindrar alla medborgare från att ha lika mycket ekonomiskt inflytande att säga till om i de beslut som påverkar deras liv. Med andra ord, de med mest pengar har mest makt och inflytande. För att då alltså bara inte tala om att detta kräver kontroll över betalningsmedlet för handel med varor och tjänster och om som så i vårt nuvarande system, att de enskilda bankernas bankernas styr den ekonomi som kontrollerar politiken, ja då är vi uppenbarligen lurade in absurdum.

Det är ett fruktansvärt slag mot egot att erkänna att vi både i hemlighet och öppet manipuleras eller påverkas av något annat än vårt eget sinne. Vi vill " tro "vi är så rationella, logiska och självständiga tänkare som agerar i vårt eget bästa intresse hela tiden. Tyvärr inget kunde vara längre från den sanning som beskriver verkligheten.

Tyvärr vi kommer att förbli under kontroll av just det som vi förkastar och som manipulerar oss, så länge som vi motstår att fullt ut acceptera den kunskap och förståelse som innebär att mycket av det som vi anser vara originellt och kritiskt tänkande, är föga mer än simpelt ompaketerad och personlig propaganda grundad på kulturella van - föreställningar. Vi kan inte övervinna det som vi förnekar finns i första hand. Våra egna vanföreställningar. Kan vi inte förändra oss själva så kan vi inte förändra någonting alls.

Djävulen bor i oss själva.

”För att eliten skulle kunna upprätthålla dominans över den genomsnittliga människan och hålla den i evigt arbete / konsumtionsmaskin, var de tvungna att koppla förbrukningen till en känsla som nästan alla svenskar delar: Folkhemsidealet - vår kulturella identitet. Och ingenting är en större symbol för Svenskheten än demokrati .

De som bedömde sig upplysta, såg naturligtvis inget fel med att manipulera allmänheten till att tro konsumtion var en demokratisk nödvändighet. I själva verket så kan redan en sån [inte så] trevlig typ som Edward Bernays själv ha trott detta på allvar, eftersom han sade, "Den medvetna och intelligenta manipulationen av de organiserade vanorna och åsikterna från massorna är ett viktigt inslag i ett demokratiskt samhälle. De som manipulerar denna osynliga mekanism för samhället utgör en osynlig regering som är den verkliga härskande kraften i ett land ... vi domineras av relativt litet antal personer ... som förstår mentala processer och sociala mönster hos massorna. Det är de som drar i dessa trådar som styr det allmänna medvetandet. "

Idén om förbrukningen är grundläggande för konsumism och den blev så kulturellt ingrodd så att idag när någon talar om anti-konsumism eller antikapitalism blir de omedelbart betraktade som socialistiska eller kommunistiska. Ändå skulle andra hävda att ett kapitalistiskt, konsumtionssamhälle (vinstmaximeringsdrivet) är per definition odemokratiskt eftersom det vidmakthåller - utvecklar - låga löner och skapar klasskillnader, vilket hindrar alla medborgare från att ha lika mycket ekonomiskt inflytande att säga till om i de beslut som påverkar deras liv. Med andra ord, de med mest pengar har mest makt och inflytande. För att då alltså bara inte tala om att detta kräver kontroll över betalningsmedlet för handel med varor och tjänster och om som så i vårt nuvarande system, att de enskilda bankernas bankernas styr den ekonomi som kontrollerar politiken, ja då är vi uppenbarligen lurade in absurdum.

Det är ett fruktansvärt slag mot egot att erkänna att vi både i hemlighet och öppet manipuleras eller påverkas av något annat än vårt eget sinne. Vi vill " tro "vi är så rationella, logiska och självständiga tänkare som agerar i vårt eget bästa intresse hela tiden. Tyvärr inget kunde vara längre från den sanning som beskriver verkligheten.

Tyvärr vi kommer att förbli under kontroll av just det som vi förkastar och som manipulerar oss, så länge som vi motstår att fullt ut acceptera den kunskap och förståelse som innebär att mycket av det som vi anser vara originellt och kritiskt tänkande, är föga mer än simpelt ompaketerad och personlig propaganda grundad på kulturella van - föreställningar. Vi kan inte övervinna det som vi förnekar finns i första hand. Våra egna vanföreställningar. Kan vi inte förändra oss själva så kan vi inte förändra någonting alls.

Djävulen bor i oss själva.”

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram