Fatta tag i sig själv

2015-03-27

KWN-Turk-I-222015

Vi befinner oss i mycket komplexa och förvirrande tider, men med samma grundläggande och styrande modus operandi: Dominera och kontrollera på alla möjliga sätt och plan. Med teknik som ökar exponentiellt i händerna på psykopater, skapar detta ändå tydligt nya utmaningar.

Men i grunden är det ändå bara samma spel. Det är bristande medvetande kontra låg nivå på kontrollmekanismer, oavsett vilken form de tar. Det gäller att inte fängslas av alla tekniska "framsteg", det är bara samma spel om och om igen.
Vi får inte avskräckas – imponeras - av deras högteknologiska enheter och kryptoockultism, de är alla bara delar av trollkarlen från OZ samtidigt som är många, för allt dessa kokar ändå bara ner till samma sak. Låg nivå på medvetandet försöker upphäva mänskligheten och individens emotionella självförståelse och hålla oss från att upptäcka vilka vi verkligen är och vår enorma potential som närmast oändliga individuella resurser av helheten.

Detta är vad som får makten att flippa ut nu, att den märker att den håller på att tappa greppet.

Makten kan bara imitera vad som den har gjort tidigare. Den kan inte anpassa sig till ett högre och mer utvecklat medvetande eftersom den har ingen dimension av utvecklad emotionell självförståelse, makten är banal och mäter – värdesätter – i termer av materiell nytta och den måste hålla sig kvar i sina gamla föreställningar för att kunna existera. Vi har ett växande allmänt medvetande, i centrum av den underbara levande kreativa källan inom oss. Vår egen växande emotionella självförståelse. Makten har det inte. Det finns ingen tävling i detta. Vi spelar inte maktens spel och den kan inte spela vårt och vi är de många
Vi måste helt enkelt inse vår sanna del av helheten och visa på detta, i varje ärorikt perspektiv vi levde i.

En annan form av att passera ansvaret av värderingar är mänsklighetens behandling av och inställning till makthavarna. Detta gäller särskilt, och mest oroande, med sk kungliga och religiösa ledare. De är klippt ur samma mörka duk av undergiven materiellt orienterad kollektivism, och de spelar för att styra sociala arketyper och symbolik passerade genom det kollektiva sinnet förstärkt med socialt rituellt skapad komabildning.

Maktlöshet i syfte att begränsa olydnad eller ens revolt är namnet på maktens spel. Det är samma sak med politiska ledare, och det är det ännu lite knepigare eftersom makten har lärt sig att om folk trodde att deras ledare var något som "valdes" så skulle folket vara ännu mer kompatibelt. Och det har fungerat - hittills.
Uppvaknande från den inducerade dvalan av denna krystat sociala programmering som kallas världen, eller "vilseledningen" som jag vill kalla det, förändrar allt.

gfngffsgnsgf

Hellre än att fortsätta driva vidare på deras nivå, är det plötsligt en helt ny spelplan. Undanträngningen av dessa eländiga lögner inkräktande blir nästan komiskt i sin skarpa nakenhet. Kejsarna har verkligen inte några kläder och verkligheten blottläggs. Det är här när det roliga börjar, vad som en gång trollband de lydiga massorna klickar nu till och gör att individer kliver ur det hypnotiska tillståndet, pekar och skrattar åt bedragarna, och går bort ifrån vansinnet. Det charmlösa, känslobedövade och meningslösa utgör ingen attraktionskraft.

Utan vår uppmärksamhet och stöd, blinda lydnad eller hyllningar, kommer korthuset att rasa omgående.

Beroende på stolthet och ego främst. Materialism och maktfrågor är sekundärt när maktmäklare försöker forma världen omkring dem till vad som är bäst för dem och deras begränsade förståelse av människans villkor, på det grundläggande socialemotionella utvecklingsplanet. Vi har alla själva också gjort detta till viss del innan vi vaknade ur sömnen till ett växande medvetande. Men dessa bilagor blir lätt till beroenden som växer sig allt svårare att kasta bort ur tillvaron. Den kognitiva formateringen härdas av tiden.

Självbild och rykte i andras ögon är hur de omedvetna har bedömts hela sitt liv fram till en punkt eller något som pekar på deras samvete och de blir stuckna av dessa obekväma besvär som hotar deras föreställningar om sanning och osjälvisk kärlek. Varje gång den kognitiva dissonansen slås bort av deras andliga och moraliska känslolöshet växer sig muren tjockare till dess bara en radikal rasering kan få deras uppmärksamhet att vända sig inåt.

Människor som har nära döden-upplevelser är det perfekta exemplet på ett abrupt uppvaknande. Oavsett vilket emotionellt konto som du avläser, människor som genomgår denna eller liknande händelser blir ofta emotionellt medvetna i sin inställning till livet och ofta byter de till inte bara en förändrad karriärväg, utan till ett liv i aktivism. Mängden upplevda maximala känslor över hela spannet under så kort tid som möjligt utan total kollaps, är vad som expanderar denna förmåga, visdom är bara helad smärta.

spiritualawaking2-326x159

Att syntetisera informationen i denna nyfunna medvetenhet blir då spännande, medan samtidigt det utgör en daglig utmaning. Att vara väl informerad om den illusoriska karaktären av denna innevarande nivå av existens som vi har injicerats in i är därför absolut nödvändigt för att hålla sig fri från sina egna många fällor och att gå vilse i sig själv. Ändå är det samma information som kan kännas mycket mörk och betungande det som främst verkar ledande när vi lär oss att få grepp om denna synbara paradox som kallas livet.

Vår uppgift är att lösgöra oss från det och inte bli inblandade i det på en och samma gång. Vi har fått lära oss att en sådan frigörelse var bara för de superupplysta de som generellt var de höga och mäktiga eteriska asketerna, de som fullt ut hade ägnat sina liv till mer eller mindre konstant meditation samt undervisning i sin visdom. Så är det inte alls. Det går betydligt snabbare och enklare, det är i allt bara en fråga om motivationshygien, en tanke rör sig snabbt men det tar tid att tänka och uppleva sina känslor.

Så i verkligheten, då gäller att denna förmåga att leva medvetet medveten och med befogenhet till det emotionella livet är något som är tillgängligt för alla och en mycket naturlig väg för var och en av oss. Denna upplyftning av människor till hjältar, gurus, avatarer, frälsare eller någon annan sorts halvgudar är en social ingenjörsmekanism som används som verktyg av sociala manipulatörer, samt något som antagits av dem som inte vill anstränga sig intellektuellt heller och ta ansvar att fullt ut förverkliga sig själva genom att öka sin emotionella självförståelse och leva medvetet. Detta passerar då som lämpligt och bekvämt, så de flesta av den intellektuellt lata mänskligheten kan gå tillbaka till sitt liv i skenbar lätthet och komfort.

Men som vi vet, kommer sann lycka alltid att gäcka dem. De kommer att för alltid leva skilda från sina verkliga känslor och alltid att jag känslor som de aldrig kommer att nå. Det är mycket tråkigt, eftersom detta utgör samma potential som ligger inom varje mänsklig ande.(emotionell självförståelsemässig disposition)

När du börjar få reda på vad som verkligen händer förändras allt. Våra hela perspektivförskjutningar gör att vi flyttar till nya realiseringar, till gryningen på vårt medvetande. Vissa människor kommer till denna nollpunkt direkt genom djupgående emotionella upplevelser, medan andra kommit på det helt informationsmässigt, men de två kommer att konvergera förr eller senare som vår ständiga strävan efter att sätta ihop bitarna fortsätter tills en annan dimension kommer att bilda vår uppfattade verklighet och allt är vettigt på flera nivåer än tidigare.

Även de nya insikterna kommer att hålla på att flytta sig vidare efterhand som vi går djupare och djupare fram med denna underbara känsla av uppvaknande. Det överträffar faktiskt sinnena, som utvecklas vidare, åtminstone i förhållande till vad som vi hade dem definierade till av våra tidigare ändliga, programmerade sinnen.

Ännu mer djupgående är att inse att vårt innersta väsen är helt enkelt styrkan på medvetandets uppkoppling till det undermedvetna och att vi faktiskt kan lösgöra oss från de yttre erfarenheter vi kallar oss själva och observera objektivt vilka vi verkligen är som tankar och känslor som en slags evig ande som har denna mänskliga erfarenhet. Vi var och är helt enkelt i så måtto en del av denna kollektiva undrande existens som har vårt eget unika uttryck. Vi tydligt influerade av vår genetiska och fäderneärvda disposition, uppfostran och social miljö, men vi är inte bundna av dem, vi kan utvecklas och kan lära oss att fungera från denna högre nivå av kunskap och förståelse och så att vi blir vem vi faktiskt redan är.

Inte en kumulativ produkt, utan en gnista av oändlig återupptäcka sig själv i denna märkliga nya miljö.

Bortom det "vilseledande" hopkok som vi kallar vår nuvarande värld finns det en mer sann verklighet som har mycket lite att göra med allt detta sönderfallande trams. Det är energiskt, harmoniskt och glädjande. Det är bemyndigat av de fundamentala krafter djupt i den mänskliga naturen själv. Det är extatiskt levande och ständigt skaparnde, späckat med spänning, färger och häpnadsväckande skönhet där ändå frid och lugn härskar. Allt finns inom oss själva bortom den djävul som gömmer sig i detaljerna.

george-h-bush-reptilian-wizard-of-oz-480x3603-326x159

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram