Vidden av perspektiv.

2014-05-25

trångsyntheten

Den största programmeringsinsatsen, som vi stöter på i frågan om att kognitivt ha formaterat de breda massorna, är den personliga djupa och stora misstron mot sin egen makt och förmåga till självkännedom -självförståelse - ifråga om vem desjälva verkligen är som människor och individer.

Ett mästerligt jobb har gjorts för att få mänskligheten att nå denna nivå av andlig svaghet och i det närmaste total okunskap. Detta var avsikten med korrumpera de gamla sanningar som gick ut på att i alla fall utgöra allvarligt menade försök till andlig vägledning, till gagn för individens egen tankemässiga utveckling av moral och etik.

Det gjordes genom att skriva om delar av vårt förflutna och vidare presentera denna omskrivning i skolor, kyrkor och på alla nivåer av den egomaniskt kliniskt självbetraktelsebefriade akademiska världen.

Upprepa en lögn tillräckligt ofta, och folk kommer att tro på den. Det är mycket lättare att sälja en gigantisk lögn till massorna än att sälja den till oss enskilt en efter en. Till slut så utvecklar vi en hunger efter att matas med lögner, för att stilla vår allt snabbare växande inre oro. Ju mer vi jagar solkatterna desto mer inser vi att vi inte kommer att kunna fånga dem för att ta dem med oss.

Medierna är det viktigaste verktyget för likriktningen av tankar och manipulation för att förstärka mönstret av de lögner vi var fyllda med redan som barn och som bar oss fram till vårt nuvarande tillstånd som samhället

Vi har många själlösa lyckojagande biologiska enheter på den här planeten, med de allra flesta placerade i maktpositioner för att utöva kontroll. De finns där för att utgöra den polis, de domstolar, media, kyrkor, myndigheter, skolor eller militärer på alla nivåer, för att kunna styra oss, utgöra den strukturella funktionen i samhällets maktordning.

Rädsla är deras enda verktyg, vår egen växande rädsla, men när man verkligen börjar att se sin egen sanna egentliga natur som människa, utveckla självförståelse blir man oberörbar; bokstavligen. Det repressiva systemets karaktär mister då sin makt när vi slutar att vara rädda. När du gläds mer över din utveckling som människa än vad du räds förlusten av materiell tillvaro. Därför blir alltid tiggaren kung och den rikes lott blir insikten om pengars ringa värde, återkommande genom människans historia. Det är steget från att vara materiell till att bli intellektuell.

Masshypnosen av mänskligheten är djup och du har förmodligen redan träffat på alla möjliga nivåer av motstånd från vänner, familj, arbetskamrater o.s.v. så försök inte väcka dem som själva främst samtycker till att fortsätta vara själsligt döda. Du kommer ändå aldrig att kunna frälsa dem från sig själva. Du kan bara ge dem hjälp till självhjälp, så vill de inte försöka, så kommer de inte heller att börja sin egen resa i sig själva.

De fakta som bevisar allt detta finns nu alla öppet i ljuset av verkligheten för alla att se själva, så det är upp till alla och envar att se sig själva omkring, att bli levande människor i kontakt med sig själva och sina egna känslors betingande grunder, eller hur? Plantera hellre bara fröet och gå därifrån, gör det på fler ställen för tiden är vad som krävs för processen. De är desamma som den i allegorin av Noak som kom till arken för sent; låta dem drunkna om de inte vill vakna. Lägg hellre energin där den gör större nytta, och möjligen har högre verkningsgrad.

Det finns ingen "medelväg" här, en människa är antingen inne i eller ute ur Babylon. Du är antingen herre över eller slav under din egen själ, du är antingen själslig död eller odödlig.

De själsligt döda, eller själsligt förkrympta som mer styrs av reptilhjärnan, är mästare i bedrägeri, så låt inte uppvisad kärleksfulla medkänsla användas som vapen mot dig, något som har varit deras mest kraftfulla verktyg under en mycket, mycket lång tid.

Till de "levande döda" (och ni vet vad ni är), er tid är över nu, era villfarelser är maktlösa, sönderfallande och nu kommer det ögonblick när ni raderas från det allmänna medvetandet som de invaderande parasiter som ni är. Vi, i det levande allmänna medvetandets själ, är vakna, medvetna och återvinner vår verklighet där er aldrig har existerat. Kort sagt, ja, ni är dömda. Ha en trevlig dag!

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram