Gårdagen med lite tankar.

2014-04-27

Bankmanifestation

http://bambuser.com/v/4568250

Samhället som institut och funktion ses alltmer av alltfler som en motståndare, och detta faktiskt inte till någon liten del med viss rätt, även om begreppet till sin ursprungliga mening egentligen innebär en sam - funktion mellan människor, alltså en funktion där människor frivilligt sammanhållet verkar ihop i en gemenskap för att nå en gemensam målsättning. Varför har det blivit så? Det givna svaret är uppenbarligen att skillnaderna i de uppfattade målsättningarna blir för stora mellan människor för fortsatt samverkande.

Det så uppenbart egennyttosyftande med en Europaparlamentarikers gärning, väcker alltmer av människors förakt och ilska.

Men som en underliggande, subtil, men ändå kanske mer styrande faktor, så gäller att människor i en ökande omfattning uppenbarligen upplever att det föreligger någon form av mekaniskt, aka ovillkorligt, funktionsmässigt betingat demokratiunderskott, alltså att de själva inte heller utgör en del av den strävan som utgör samhällets gemensamma målsättning genom att det politiska system som egentligen inte alls utgör ett styrinstrument, vilket möjliggör människors påverkan, alltså någonting som människor tidigare trodde. Människor upplever i en allt större utsträckning att de har blivit fundamentalt förledda - bedragna.

Den grundläggande tanken för ett samhälle är i ju någon egentlig av människor uppfattad mening, att människor antingen tar eget ansvar eller om så inte är fallet, skall hållas till ansvar för sina handlingar för sina handlingar i förhållande till samhället? Så vad händer då när människor istället upplever att samhällets främsta och egentliga roll och mening innebär att ett allt mindre fåtal människor berikar sig själva materiellt på den allt större - ovillkorligt växande, delen av befolkningens bekostnad? Vad händer när människor upplever att samhällets rollfördelning styrs av pengar, men pengarna styrs av viljan hos bankernas ägare?

Vad händer när människors övertygelse om att samhällssystemets grundläggande natur och inneboende funktion, egentligen inte alls är någonting som är kopplat till de i valstugorna så ofta hörda politiska parollerna om allas individers lika delaktiga ansvar gentemot andra människor?

Vad händer när människor upplever att det i själva verket enbart är de själva som skall hållas till ansvar för att berika dessa allt färre människor i en allt större omfattning, medan denna den allt mindre delen inte har något egentligt ansvar alls, utöver att berika sig själva?....Vad händer då med människors förtroende för samhället som institution och dess funktioner?

Denna situations tillkomst - utveckling - och nuvarande tillstånd är som alltfler nu vet, inte någonting som precis kan kallas oförklarligt, utan är istället givetvis någonting som är högst medvetet skapat och etablerat som samhällsskick, av de gamla ekonomiska makter som har styrt det "moderna" samhällets uppkomst och utveckling. Det främsta verktyget för kontroll av kraften för att kunna bryta motstånd - makt - som används är alltså ekonomi, vilket är fördelningen av resurser människor emellan. En ekonomi som kontrolleras av det instrument som kallas för, ja ni vet...... pengar.

http://bambuser.com/v/4568250

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram