Om profetior på egen gata

2014-04-23

68611_10151163550422864_112643523_n

Några av er kommer att känna igen delar av våra samtal och mina argument om det svåra i att bli profet på den egna gatan, där känslostyrningen ligger som en solfilm över den rationella tanken.

En känsla av isolering efter det inledande uppvaknandet är naturligt. Allt förefaller främmande för vad vi har fått lära oss, vilket för med sig konsekvenser vilka kan vara häpnadsväckande och som får hjärtat att brista. Men vi är mycket mycket anslutna i detta och vi delar en djup gemensam upplevelse. Att veta att vi inte är ensamma är mycket viktigt att hålla i minnet.

Att slå sig igenom skogar av nejsägande vänner och nära och kära, känns till och från som att agera som i en puppa, ungefär som den kokong som finns i metamorfosen för en fjäril som måste kämpa för att komma loss. Men som vi vet, är detta precis vad som driver blodet till vingarna på den omfödelse och skapelse som snart kommer att bära den nyväckta vackrare själen till underbara högre höjder och vyer. Det är smärtan som utgör myllan för utvecklingen.

Det blir därför också ganska snart som vore det en medfödd medvetenhet om den nuvarande giftiga sociala och fysiska värld vi upplever och behovet av en medveten reaktion. Det finns ingen möjlig väg tillbaka till omedvetenhet. Vi måste gå framåt i vår egen utveckling som människor.

Det finns många olika informationsmässiga triggerpunkter som får människor att vakna upp och börja reflektera över helheten. De kan variera från självbetraktelse till yttre dramatik. När någon exempelvis inser hur världen blev lurad på 9/11 och att de krafter som är villiga att begå sådana grymheter för att främja sin agenda, då börjar det vidare sökandet. Eller när någon förstår att pengar inte är någonting annat än ett rent bedrägeri för att gynna en liten dold självutnämnd grupp härskare. När vi inser att vi är på helt utlämnade till parasitiska bankirer som är mer än villiga att inte bara implodera världsekonomin, utan dessutom att finansiera båda sidor av en konflikt för personlig vinning och kontroll, att våra regeringar är delaktiga i detta system, då börjar vi att förstå det enorma som drabbar oss.

Att vi under förespeglad frihet och demokratiutveckling istället snabbt har utvecklats till ett avancerat övervakningssamhälle, driver många till att ställa, börja med några svåra frågor - och svaren kan vara skrämmande och svåra att svälja, speciellt när man inser att makten har klippt bort alla möjligheter att överklaga.

En annan väckande och viktig fråga är också någonting som blir mer uppenbart för var dag som går, att vår hälsa är under attack. Återigen genom den medskyldiga "stats"makten och de multinationella företag som driver GMO, uppblandad mat, vacciner, läkemedelsindustrin, atmosfäriska aerosoler och liknande, som alla har visat sig vara extremt farliga för mänskligheten genom sina maktambitioner och vinstmaximeringssyften. Men makten trycker på allt hårdare för varje dag, för att inte haverera under sin egen tyngd. Makten beordrar värre program efter destruktiva program. Under tiden, blir naturliga, ekologiska jordbruk och livsmedel, samt tillskott, under hårt angrepp av dessa mycket samma förövare.

Det är ofta vid det slutliga genombrottet av insikt för många människor som den verkliga bilden börjar utkristallisera sig, den hemska insikten om att dessa " krafter " är i grunden en slags bakomliggande kabal - liga - alltså bakom en front av andra människor vilka kommer i fokus som måltavlor. Dessa är samhällets kraftfulla hejdukar, vilka bakom anförandet av det allmänt goda, genom konsekvenserna av sina gärningar är mer intresserade av försvagning och av att underkuva mänskligheten via hälsonedbrytning, fördummande utbildning, meningslösa " bröd och skådespel ", ägarstyrda kontrollerade medier för formatering av det kognitiva landskapet, depraverande våld och sexorienterad underhållning och en drakoniskt militariserad polis. Den fula sanning som beskriver verkligheten kommer då i förgrunden - dagens ljus.

Insikten kan vara svindlande för att inte säga direkt bländande. Om du till exempel tar 9/11 eller andra nutida false flag händelser och inser att dessa var iscensatta och utgör ett mönster för att åstadkomma en orwellsk polisstat - kriget mot terrorismen - där samma medborgare som tidigare plötsligt istället är misstänkta terrorister, kan den sanning som utgör verkligheten vara mycket svår att svälja.

En snabb genomläsning av historien följer då ofta inom kort, där människor inser att samma taktik - false flag / falska fiender, användes för att rättfärdiga nästan alla krig, vilket ledde till sådana totalitära stater som det stalinistiska Ryssland, kommunistiska Kina och Nazityskland, vilka vart och ett steg ned i uppsåtligt skapade fasansfulla pogromer, vilket skapade ytterligare polarisering och vidmakthållande av kulissbildningen. Att i detta decimera egna populationer av någon som potentiellt vågade ifrågasätta den nya regimen, är uppenbart inget som helst hinder. Gränsen för humanism är för länge sedan passerad.

Det är inte allt svart och vitt. Det finns naturligtvis även goda människor som arbetar för onda människor, befogenheter och program, medvetet och omedvetet. Många försöker att förändra och förbättra vår befintliga struktur. Många goda människor utför underbara tjänster inom detta övergripande samhällssystem och menar att systemet kan ändras på ett konstruktivt sätt, utan att förändra dess inneboende funktion och natur. Det är dessa människor som måste bringas insikt om roten till det onda.

Vad vi måste ta itu med är de övergripande - grundläggande bedrägliga och destruktiva krafter och mekanismer som spelar in och som försöker föra mänskligheten in i en försvagad underordnad roll till någon slags global fascistisk kontrollstat och eliminera personlig och nationell suveränitet, för att stödja och gynna ett fåtal själsligt outvecklade och självutnämnda eliter.

Och det kommer att gå snabbt nu med förändringen av utvecklingshastigheten.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram