Att förneka sig själv eller andra

2014-04-22

Cognitive-dissonance - Clean_0

Så otroligt många egentligen normalt intelligenta människor tror, säger och gör dumma saker. När en så stor - tillräcklig - del av befolkningen beter sig på så vis, så ruttnar samhället, nationen som fungerande organisation från insidan och får ge vika för yttre påverkande krafter. Det är tyvärr helt oundvikligt att den som sår vind får skörda storm.

Jag har därför inte sällan, ja jag vet att kan låta underligt, sökt efter det enklaste men ändå bästa sättet att förklara vad jag ser som en systematiskt medveten minskning av varje aspekt av den uppsåtligt redan initialt korrumperade statens, värnande om individen, då särskilt genom dess politiska system och offentliga förvaltning. Läs igen och tänk efter. Följdriktigt så innebär detta att en stor del av individerna i samhället, oavsett utbildning, ekonomisk status eller politisk åskådning måste lida av grava vanföreställningar. Denna situation av närmast total villfarelse skapar oförstående och förnekelse om enormt viktiga och fullkomligt centrala ämnen och frågor för individen och för samhället. Som till exempel vad pengar är för någonting, vilken inneboende funktion som pengar har och vilka konsekvenser som denna funktion för med sig för individer och samhällen, ett naturligtvis fullkomligt oväntat exempel från min sida.

De utbredda vanföreställningarna kring detta av mig numera rätt väl påtalade, aka ältade, exempel spelar nu som bekant en totalt avgörande och allt mer tydlig roll för utvecklingen, i allt från individperspektivet till utvecklingen på den numera ganska färgglada geopolitiska scenen. Så trots risken för att verka tröttsam, så får vi nog hållas med temat ännu en tid och dessutom i en klart ökad omfattning.

Det är " Vi folket " som inte organiserar oss och samverkar till förmån för vårt eget gemensamma bästa. Snarare agerar vi nästan alltid på ett oupplyst sätt som gynnar bara oss själva och vår närmaste familj. Även om det så bara gäller endast under en kort tidsperiod, och den blir faktiskt nu uppenbart allt kortare, som precis till nästa lön. För i slutändan litar vi på välviljan hos den politiske befälhavaren / eliten att fortsätta att skära, tärna och fördela kakan på samma sätt som tidigare. Om vi bara klarar ekonomin denna månad, så kommer ljuset i tunneln. Vi har låtit oss luras att tro att det verkligen finns en större god och till oss välvilligt inställd agenda och att våra herrar verkligen kommer att komma överens om att våra krav på mer, inte mindre, bara för att vi är fria medborgare med oförytterliga - okränkbara - rättigheter.

Förledda som vi var ( är ), så såg vi aldrig djupt nog för att inse att systemet var en fars och en illusion från början, åtminstone ur ränteslavperspektivet. Vi har inte fått mycket av något verkligt och betydande av värde i utbyte mot vårt arbete sedan slutet av 1800-talet då vi flockades till städerna och gjorde vårt arbete billigare genom att samla allt på ett ställe. Jag finner det ytterst ironiskt att " Vi folket " har blivit moderna trälar med ett själsliv som är utbytet mot vår arbetskraft.

Det tråkiga är inte att vi är så rånade materiellt som att vi bedrog oss så gärna genom att sälja våra själar för en handfull av materiell grannlåt. Nu när bankhegemonin kollapsar, står vi alla i ring och gråter i våra händer och undrar vem som kommer att lämna tillbaka vår själ. Upprättelse? Med vad? Mer Let´s Dance, Mat - TV och fotbollstabeller? Guldet blev till sand är en passande metafor. Våra själar och känsloliv rann som sand mellan våra fingrar.

Tänk på det här för en sekund, pengarnas värde kommer från vår tro och övertygelse om att ingenting är faktiskt värt något. Tänk på att vår valuta behåller " värde " endast om vi förblir förförda av vansinne och kör oss själva djupare in i skuldslaveri. Där jag kommer ifrån som är ett Faustianskt fynd, finner jag det otroligt att vi vill ha mer, inte mindre av detta.

Ja ja, jag vet vad du ska säga, att du minsann inte anmälde dig till denna affär, med detta sagt - röstade på det styrande partiet. Du hade något annat i åtanke. Tja gott folk, detta skedde inte över en natt och eventuell passivitet eller faktisk passivitet från vår sida i det förflutna eller för närvarande, är en hög och tydlig röst till stöd för status quo in i framtiden. Systemet överlever för att vi stödjer systemet, aktivt eller passivt. Det finns inga dem, bara vi. Ta vårt medgivande och de / vi / vi skall kollapsa. Men eftersom vi inte är redo att kämpa så hårt och lida så mycket kortsiktig smärta som " de " är, har vi förlorat långt innan vi vaknar på morgonen. Jag är skyldig, jag är skyldig, så iväg till jobbet måste jag. Men tro mig när jag uttrycker att vi kommer att tvingas kämpa eller så kommer vi att gå under på grund av det rådande systemet.

Dags att vakna upp pojkar och flickor, eftersom vi inte kan laga någonting som vi inte erkänner är trasigt ......alltså vi själva. Och hur bra som det än gör att vi känner när vi pekar på de, dem och de som de onda gärningsmännen, så kommer " de " inte försvinna förrän vi accepterar vår roll i den här röran och tar vårt ansvar att förändra allt. Är vi verkligen så barnsliga att vi skulle tro att eliten - befälhavaren kommer att se fel sina egna fel på annat än sitt sätt och lämna över nycklarna till plantagen och stilla gå därifrån? Varför skulle " de "göra så när de är villiga och kapabla att kämpa till det bittra slutet, och sedan byta kläder och börja om igen? Detta är samma problem som vi vid upprepade tillfällen har haft som bönder de senaste tvåtusen åren.

Ur en enskild näringsidkares perspektiv är jag inte säker på hur någon kan agera för att främja andras intressen om man helt enkelt bedriver handel med regin från sin egen personliga bok, jag kan en del om just detta tema baserat på egna erfarenheter. Kanske detta också kan ha något att göra med uppsåt, ironi. Men finns det verkligen etiska normer för att möta det större goda när allt du tjänar är dig själv och Herr Egenficka? Ack, stödja riggade marknader genom köp köp köp, vilket är bara några få grader av separation från Goldman Sachs handlare och deras bonuspool. Jag tror att vi måste förstå att det val som vi står inför är både stort och krävande, inte minst för oss själva.

" Girighet är bra " teorin, är den drivande kraften bakom den så kallade effektiva marknadskapitalismen, där girighet driver förment avfall och icke effektivitet ur huvudekonomin och åter till tilldelningsförfarandet, vilket gör att den rikedom som ska spridas över hela ekonomin blir väl fördelad.

Den rationella logiken bakom denna systemtanke för ett samhälle utan eliminering är givetvis så låghalt att den närmast måste tas för att vara enbent. Detta eftersom den per definition förutsätter att alla människor föds alltigenom altruistiska. I själva verket så är det givetvis så att denna charad har dubbel botten, den tjänar dels syftet att uppmuntra - vädja till de lägre instinkterna hos människor och dels till att falskt legitimera att funktionen verkligen är för allas bästa....och dessutom är långsiktigt hållbar.

Du vet vad jag pratar om, den gamla tidvattnet kommer " lyfta alla båtar " analogin som fortfarande bärs fram av de " rika " som en flammande fackla genom de mörka nätterna av extrem girighet och rent egenintresse. Men en ärlig läsning av historien säger mig dock att girigheten i denna " goda" form nog är en myt av allra högsta rang. Men det är en viktig myt som vidmakthålls av dem som skulle kunna dra nytta av andra som vill tro på myten, om inte annat så för att stilla deras smärta av att egentligen bara vara en ränteslav med ett förhoppningsvis högre turordningsnummer än andra till den egna ekonomiska avrättningen.

Egentligen så retar jag mig därför ännu mer på argumentet om att regnar det på prästen så stänker det på klockaren, eller som Karl Gerhard uttryckte detta - regnar det på Von så droppar det på Pettersson, alltså att rikedomen skulle sippra från toppen och neråt, fast den skapas nedifrån och rör sig uppåt. Men vilket som bekant alltså legitimeras med argumentet av att de fattiga har fått det bättre. Eller att det alltså inte i själva verket främst är den teknologiska utvecklingsnivån i samhället som har verkat välfärdsskapande. Det är närmast som vore det en slags mystisk naturlag att skillnaderna måste öka för att de sämst bemedlade skall kunna få det bättre materiellt.

Aaaaah, jag glömde visst att nämna den filantropiska skolans apologeter...

Tja, så mycket står väl i så fall fullt klart att detta då inte är vad man till gängse betydelse med bästa vilja i världen skulle kunna kalla för ett samhälle som syftar lika likabehandling av människor. Vad som kan sägas om den intellektuella höjden på resonemang av dylik ideologisk karaktär behöver egentligen inte nämnas. Men:
"Stupid is who stupid does" Sally Field i Forrest Gump.

Förnekelse är en försvarsmekanism postulerad av Sigmund Freud, där en person står inför ett faktum som är för obekvämt att ta till sig och därför förkastar det istället, och insisterar på att det inte är sant, trots vad som kan vara överväldigande bevis.

Projektion är att erkänna både faktum och allvar, men att förneka eget ansvar.

Jag brukar säga att vi gör vår egen uppfattade verklighet (sanning) till det vi tror är vad som gäller för grupper och individer. Farmor sade: Genom sig själva tror många sig känna andra..

Som i allt annat i livet, ingenting är rakt fram och inte heller gäller enkla svar någonsin i verkligheten när människor är inblandade, eftersom vi föds, betingas och lever som individer och bara förmår uppleva våra egna känslor.

Jag är helt allvarlig här. Om jag kommer att följa en etisk standard som i praktiken förklarar mina intentioner som goda och min karaktär som moralisk och jag gör det som motivering för att delta i ett korrupt och konfliktbaserat ekonomiskt system, ska inte jag då vara redo att kunna bevisa att jag är " bättre medveten "än den oupplysta?
Hur kan man då se på våra församling i rådskammaren?

Skenbart finns det givetvis ingen bevisbörda som krävs för att vara girig, eftersom lagar bara är ett koncentrat av manifesterat egenintresse för att upprätthålla detta system som bara "råkar" vara så att de som förklaras oupplysta huvudsakligen blir det av dem som förklarar sig upplysta. Konsekvenserna av vad Bank of England skrev i sin pdf härom veckan går igen, allting går baklänges och är dessutom upp och ner, alltså beroende på att pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken.

Man skulle kunna hävda att begreppet upplyst egenintresse är helt enkelt ett marknadsföringstrick som liknar "nya och förbättrade" som är stämplat i pannan på samma gamla stridshingst för att ge täckning för flagrant självberikning, precis som marknadsinriktad socialdemokrati. Den skenande floskeltombolans lager börjar dock bli överhettade och skär snart ihop.

Uppriktigt sagt, det är hela samhällssystemet som stinker och det har så alltid gjort. Och medan de i den maktmäklande " branschen " med rätta kan hävdas hålla hyckleriet levande och väl inom samhällssystemet, så kan en helt korrekt iakttagelse inte motivera deras hyckleri men inte heller motivera alla våra egna för den delen, bara rationalisera det som business as usual för alla, för så har det alltid varit.

Verksamheten är, oberoende av vad det en gång varit, korruption, girighet, självrättfärdigande och egenintresse som alltmer löper amok, samtidigt som vi förväntar oss att det större goda finns som ett övergripande ansvar från någon annan. Och " vi " tillåter detta för att vi tror, upplever eller har fått försäkringar om att vi drar nytta av det också på lång sikt.

tröstande lögner

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram