Det rullar inte sällan neråt.

2014-01-20

530425_10150755011284847_664284846_9359778_874570997_n

Det känns verkligen som att samhället alltmer befinner sig i ett tillstånd av andäktig väntan på fundamental omvälvning från gamla dolda strukturers maktordning. Det dolda strukturernas syften och verkan över tiden kommer alltmer i dagen och människor börjar ifrågasätta rimligheten med syftet bakom de gällande tingens ordning, det allmänna medvetandet om historien växer. Här är ett klassiskt exempel på ett sådant mönster.

Den 18 september 1931 besatte japanska trupper samtidigt och väl förberett Mukden,Yingko, Koupangtse,Tahushan och Changchun, fem viktiga knutpunkter i Manchuriet för utvinning av råvaror, som krigsindustrin inom IG Farben var i behov av.

Vid detta bombarderas Mukden och många civila dödades. Under denna hösts förlopp hade Japan steg för steg obekymrat om västerlandet besatt alla viktigare orter i Manchuriet och lagt dem under Japansk förvaltning.
Gång på gång hade Japanerna i Nationernas Förbund högtidligt med ord lovat att de nu dragit tillbaka och minskat sin truppnärvaro, och vid varje sådant tillfälle så hände det omvända.

Premiärminister Inukai som hade klara inhemska problem att hantera gentemot de till IG Farben - kopplade affärsintressen - Svarta draken som verkade inom Japan, han lierade sig med den Franske premiärministern Aristide Briand (Nobels fredspris 1926), vilken såg en uppenbar risk med att affärsbankerna genom regleringsbanken skulle skapa en oligopol situation, vilken skulle underminera den politiska demokratiska makten, i hela världen.

Aristide Briand försökte även genom kontakter i affärsvärlden, bland annat alltså svenske Ivar Kreuger, att motverka det framväxande systemet med regleringsbanken, vilket alltså uppenbarligen främst syftade till att berika bankerna ekonomiskt, alltså till en kostnad av en begränsning av den demokratiska politiska makten i världen. Pengar från affärsbankerna skulle komma att styra all ekonomi som kontrollerar all politik sedan dess.

Sjunde mars 1932 ”dör” Aristide Briand
Tolfte Mars 1932 ”dör” Ivar Kreuger
Trettonde mars 1932 valet i Tyskland där 200 tusen röster kommer bort, och ogiltigförklarar processen, vilket ger omvalsproceduren.

Pingstdagen Premiärminister Inukai mördas av Svarta Draken.
IG Farben direktörerna fanns med som åtalade för anstiftan till världskrig i Nürnberg.

Table 2-2: The Directors of American I.G. at 1930:
American I,G.
Director Citizenship Other Major Associations
Carl BOSCH German FORD MOTOR CO. A-G
Edsel B. FORD U.S. FORD MOTOR CO. DETROIT
Max ILGNER German Directed I.G. FARBEN N.W.7 (INTELLIGENCE) office. Guilty at Nuremberg War Crimes Trials.
F. Ter MEER German Guilty at Nuremberg War Crimes Trials
H.A. METZ U.S. Director of I.G. Farben Germany and BANK OF MANHATTAN (U.S.)
C.E. MITCHELL U.S. Director of FEDERAL RESERVE BANK OF N.Y. and NATIONAL CITY BANK
Herman SCHMITZ German On boards of I.G. Farben (President) (Germany) Deutsche Bank (Germany) and BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Guilty at Nuremberg War Crimes Trials.
Walter TEAGLE U.S. Director FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK and STANDARD OIL OF NEW JERSEY
W.H. yon RATH Naturalized Director of GERMAN GENERAL U.S. ELECTRIC (A.E.G.)
Paul M. WARBURG U.S. First member of the FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK and BANK OF MANHATTAN
W.E. WEISS U.S. Sterling Products

Source: Moody's Manual of Investments; 1930, p. 2149.
Note: Walter DUISBERG (U.S.), W. GRIEF (U.S.), and Adolf KUTTROFF (U.S.) were also Directors of American I.G. Farben at this period.

Historiens pendel har nu vänt och det rullar nu allt snabbare dit som det lutar.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram