U aint CN nothing yet

2013-12-21

549760_373991196002669_550692741_n

All denna debatt och diskussion om huruvida de privatkontrollerade centralbankerna har lagt i 4: e växeln eller 5: e växeln i sina stödåtgärder är meningslösa. I slutändan är det irrelevant ... eftersom de inte längre har några bromsar.

De kan helt enkelt inte sluta! Någonsin, den cirkulerande penningmängden måste öka för alltid! Om de slutar rädda bankernas balansräkningar genom sluta skapa nya skulder - ökad skuldsättning, så kommer hela detta falska finansiella system på plats idag, krascha kapitalt och ta med sig ner hela regeringar och länder när det faller.

Och det är där det här kapitlet i detta finansiella systems historia kommer att sluta. Återställ. Och börja om på nytt på en ny sida ... den här gången underbyggt av pengar som främst utgör ett medel för arbetsdelning i samhället och inte för enskild vinstmaximering.

Om detta verkar fatalistiskt, det är det inte. Det är bara en dos av verkligheten. Att skapa pengar ex nihilo har till slut alltid varit det sista desperata försöket av insolventa nationer att fortleva.

Historien kan producera en slutsumma på exakt NOLL exempel på nationer som skapat sig in i välstånd med denna metod. Att göra då detta för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen är bara så mycket sämre för samhället.

Och det vore försiktigt sagt dumt att tro att den här gången är det annorlunda. Naturlagarna gäller förmodligen fortfarande.

Detta ovillkorliga utvecklingsförlopp beror på det växande förhållandet i att den totala inkomsten, inte längre kan bära hela skulden inklusive ränta och att den större delen av inkomsten istället börjar gå åt till att istället finansiera räntor istället för skulder.

Detta är matematiska beviset för att skuldmättnaden har uppstått. Ett fortsättande i beteendet att lägga till ytterligare skulder i ett mättat system, där alla pengar är baserade på skuld som motvärde, leder bara till framtida uteblivna betalningar och högre arbetslöshet.

Det dilemma som skapats av att vår skuld till enskilda vinstmaximeringsintressen utgör grunden för pengarnas struktur kommer inom kort att tvingas försvinna.

Eftersom alla pengar värdesäkras upp av en skuld med en kollateral som säkerhet och en ränta på skulden, så garanterar detta matematiskt att systemet kommer att bli förlorare, och att systemet så småningom når den naturliga gränsen, en alltför snabbt fallande förmåga för inkomsterna att betala av skulderna och deras räntor.

Samhället måste ha ett betalningssystem för arbetsdelning som främst bygger på att underlätta arbetsdelningen [handel med varor och tjänster] alltså som främsta syfte. Samhället kan inte ha ett betalningssystem som i sig själv främst bygger på enskild vinstmaximering och där alltså pengar har ett evigt ökande ackumulerat pris som kallas för ränta. Detta eftersom det senare motverkar arbetsdelningen [handel med varor och tjänster].

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram