Mindplay

2013-10-31

marionetteri

Vi lever verkligen i en tid där ingenting egentligen är vad det förefaller vara ... där beskrivningen av verkligheten tas om hand, formas om och manipuleras, förvrids och överlämnas till folket så som gällande sanning... och denna sanning bär inte någon som helst likhet med sanningen över tiden, för någon människa som utvärderar och tittar på detaljer om vad som såldes till oss som information i första läget.

Vi lever i en tid av själsligt förgiftande rök och speglar för att dölja bedrägeri.

Vi skulle till exempel befinna oss i ett mycket bättre läge nu genom att omgående frivilligt gå igenom en kollaps, eftersom då skulle vi befinna oss fem år framåt på vägen, för nu blir allt ovillkorligen sämre, alltså utvecklas bakåt med en accelererande hastighet ... så för varje dag som går så fortsätter lögnerna att staplas upp i allt högre takt, men det gör ju skulden också och den växer med en exponentiellt växande hastighet och detta skapar en lika accelererande misär. Lidandet breddas med tiden i färdriktningen och vi backar nu allt snabbare i välfärdsresan mot ofärd till förmån för bankerna

De traditionellt etablerade bilden som medierna vill att vi ska tro på, är att vi är på väg mot en hållbar återhämtning, eller i själva verket att vi är i en situation där allt bara är som vanligt och att ingen skall bry sig om annat än Zlatans senaste finter. Ingenting kommer ju att förändras.

Verkligheten är den att ingenting utom skuldsättningen är på väg att växa till sig och den växer BIG TIME. Oavsett hur mycket korkad fotboll som medierna flaggar upp det spelar faktiskt inte ens någon roll om Sverige vinner över Färöarna i damfotboll. Samhället skapar nu en massa själsliga zombies av människor i detta land och det blir bara värre, mycket, mycket värre.

I en verklig demokrati, bestående av upplysta och medvetna människor, så skulle våra finansiella, ekonomiska och monetära system redan skulle ha kollapsat. Fordringarna som tillgångar i bankernas balanser skulle ha utplånats av systemet och naturen skulle ha gjort en avvägning av ekvationens rimliga utformning.

Våra politiska och ekonomiska ledare valde istället som bekant att manipulera allt från penningpolitiken till uppfattningen om verkligheten hos människor, i ett försök att få oss att tro att systemet egentligen fungerar och dessutom har stabiliserats.

Det har varit rök och speglar från dag ett och nu har miljontals fler människor utarmats och satts rakt under tummen av det av bankerna kontrollerade statliga beroendet. Marionettregimernas försök att etablera ökande mental kontroll av den zombiefierade befolkningen ökar därför också med exponentiell hastighet.

Att informera och upplysa människor är ett hårt arbete. Allt är uppradat för att motverka detta och mot allmänhetens ökande förståelse för sin belägenhet, den allmänhet som kontinuerligt desinformeras, vilket nog även gäller delar av den makthavande eliten för den delen.

Nyheter är fullkomligt infekterade av sin underdåniga betjäning av särintressen och dolda agendor. Många forskare eller deras arbetsgivare är beroende av bankernas pengar. Även psykologer och antropologer har avgränsats till detta mentala tortyrprogram och ockupation av människors tankemässiga förmåga.

Ekonomer ljuger nu helt öppet för företagens räkning och bankerna. Forskarna ljuger för jordbruksnäringen och Monsantos skull. Budbärare om sanningen i verkligheten förtalas och förföljs. Däremot kan uthållighet vinna så småningom. På lång sikt, framträder verkligheten ibland. Men inte alltid. Och inte alltid i tid.

Så illa som detta är, så är det ändå obetydligt jämfört med förstörelsen av jordens miljö. Aktuella uppgifter visar att den Mexikanska golfens ekosystem är i kris efter BP - spillet och användning av Corexit, ett dispergeringsmedel används för att dölja, inte att städa upp, den utspillda oljan

Fukushima katastrofen har knappt börjat. Ändå har redan det radioaktiva vattnet strömmat in i Stilla havet och har gjort fisk farlig att äta om inte en person är villig att acceptera en högre risk för cancer.

Fukushima har potential att göra Japan obeboeligt och förorenar luften, vattnet och jorden med radioaktivitet. Men krisen är sällan nämnd i medierna. I Japan har regeringen infört lagar som skulle kunna användas för att fängsla japanska journalister som rapporterar sanningsenligt om denna förfärliga situation.

Enligt presstituerade medier, står mänskligheten inför domedagshot från Islam, Syrien och från whistleblowers som Edward Snowden. De verkliga hoten finns helt enkelt inte i nyheterna.

Den ekonomiska utvecklingens ovillkorliga riktning behöver knappast förtydligas vidare här, men skall någonting kunna vändas till det bättre, så måste den allmänna medvetandetillväxten genom upplysning accelereras.

Historiens dom över de människor som inte aktivt har verkat för att förbättra den allmänna medvetandetillväxten kommer ovillkorligen att bli hård.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram