Money makes the world go around. Oh really?

2013-10-24

198637_406825809373111_1807817401_n

Banksektorn är absolut kaos och dess kriminalitet är exponerad för hela världen att beskåda. Röken och speglarna skingras och aktievärdet faller trots de redovisade rekordvinsterna som ger rekordutdelning till ägarna. Människor förstår alltmer att "tillgångarna" i bankernas balanser består av människornas egna skulder.

Det är nu allmänt känt att derivat skulden i skuggbanksystemet är på över 1,4 kvadriljoner dollar [som har en växande räntekostnad] och att alltfler människor av gräsrötterna inte bara i det här landet, därför är alltmer oroliga för att deras bankkonton, försäkringar och pensioner kommer att förverkas av desperata bankirer, som försöker att förekomma den oundvikliga valutakollapsen genom att stjäla dina pengar.

Du kommer snart att hitta dig själv inom denna skara, om du inte agerar.

Tiden för att ha ta ut pengar "fritt" som din egen tillgång ur banken var igår. Det finns mycket lite tid kvar innan IMF: s plan för att stjäla 10%, till att börja med, på alla bankkonton i Europa, träder i kraft och börjar effektueras.

JP Morgan Chase förbjuder nu den 17:e november, alla gireringar från sina amerikanska banker till utländska banker, för att hindra den amerikanska kapitalflykt, som med all säkert kommer att inträffa när Amerika vaknar upp till den alltmer desperata situationen som bankerna befinner sig i. Människor förstår nu också alltmer att tillgångssidan i bankernas uppblåsta balansräkningar, rent faktiskt bara består av människors egna skulder och att bankernas alltmer accelererande vinster består av räntan på dessa tillgångar - skulder.

Banken [JP Morgan Chase] kommer också att förbjuda alla kontantuttag på $ 50.000 eller mer.

Den gångna fredagen följde HSBC (Amerika) detta beteende. Det är mycket troligt, för att inte säga helt oundvikligt, att därför alla de 5 storbankerna i Sverige med riksbankskonto, kommer anta samma politik inom en mycket snar framtid. Svensk ekonomi är mycket beroende av - lojalt mot - dollarsystemet.

Även om de flesta människor rent formellt är fria att lämna ett land, så blir det ytterst svårt för människor att ta sina tillgångar med sig. Att förbereda sig för utlandsboende är en svår uppgift och jag tror inte att de flesta av oss varken har tid eller möjlighet att få sina tillgångar ur landet samt att göra detaljerade planer för att genomföra dessa planer i förväg till den kommande krasch, som gör att vi försöker lämna landet.

Därför kommer de flesta av oss att tvingas att anta en strategi för anpassning.

Med allt som nu finns att läsa om detta ämne, så är det faktiskt smått sinnesrörelseskapande, hur få människor som ändå faktiskt är beredda att agera för att bevara sina mest älskade tillgångar som de upplever att de har, genom att inte ta bort sina pengar från bankerna.

Eftersom du har dina pengar på banken, är du inte längre ägare till dina pengar. Ta bort dina pengar från banken, detta är inte längre en fråga om att gå upp till banktemplet med din vänliga min och en tillbakadragande ödmjukhet med muntert hedrande av din förfrågan, i naiv tro om att du lugnt kan lämna banken med pengarna i släptåg.

I själva verket är din bank nu utbildad och beredd på att leta efter givna indikatorer på bristande förtroende i varje kontantuttag och varje kapitalrörelse av någon som helst betydelse.

Så här skrev Abraham Lincoln innan han mördades [as told by me]

”Pengar är en lagenlig företeelse och skapandet av den ursprungliga utgåvan av pengar ska upprätthållas med exklusiv ensamrätt av det nationella parlamentet. Kapital har sin givna plats och rätt till allt skydd. Sett ur ett strukturellt och socialt perspektiv är mäns arbetslöner viktigare än räntelönen från pengar.
Ingen plikt är mer angelägen för regeringen än plikten den har gentemot befolkningen att förse den med en sund och enhetlig valuta samt att reglera cirkulationen av bytesmedlet så att arbete beskyddas från en bristfällig valuta och att handel underlättas genom billiga och säkra byten.

Det tillgängliga förrådet av guld och silver är otillräckligt för att tillåta utgivning av mynt med ett givet värde eller en pappersvaluta växlingsbar i mynt i den mängd som krävs för att tillfredsställa befolkningen.
Någon annan form för penningutgivning måste skapas och andra möjligheter än att växla till mynt måste utvecklas för att förhindra onödiga variationer av papperspengars värde eller något annat alternativ till pengar med ett givet värde som kan komma att användas.

Regeringen måste och kan möta behovet av pengar hos ett växande antal människor som strävar efter en högre levnadsstandard. Sådana behov kan tillfredsställas genom att ge ut en nationell valuta och krediter från ett nationellt bankväsende.
Ett bytesmedel som sätts i omlopp och som ges ut och backas upp av regeringen kan regleras på ett bra sätt och en för stor utgåva kan undvikas genom att –då det behövs - dra in pengar ur cirkulation genom skatter, fondering eller på annat sätt.

Regeringen har makten att reglera sin valuta och nationella krediter. Regeringen ska stå bakom sin valuta och krediter samt nationella banktillgodohavanden. Ingen enskild person ska behöva lida av att förlora pengar genom sänkt penningvärde eller bankkonkurser. En regering som har makten att skapa och ge ut valuta och krediter i form av pengar och som har rätten att dra in både valutan och krediter ur cirkulation genom beskattning eller på annat sätt behöver inte och ska inte låna kapital med ränta som ett sätt att finansiera statligt arbete och offentlig verksamhet.

Regeringen ska skapa, ge ut och sätta i cirkulation all den valuta och krediter som behövs för att tillfredställa regeringens utgifter och konsumenternas köpkraft.
Det är inte bara regeringens suveräna rätt att skapa och ge ut pengar det är även regeringens största kreativa möjlighet.
Genom att ta till sig dessa principer kan en efterlängtad önskan uppfyllas för ett gemensamt medium. Skattebetalare sparar väldiga belopp, nedskrivningar och växlingar, finansiering av alla slags verksamheter, underhållet av en stabil regering och önskat framåtskridande samt förvaltningen av statens finanser blir alla frågor av rent praktisk administration.

Folket kan förses och blir försedda med en valuta lika säker som deras egen regering.
Pengar slutar att vara herre och blir istället mänsklighetens tjänare. Demokrati kommer att utvecklas och få övertaget över pengarnas makt".

Abraham Lincoln

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram