Skuggorna ruva

2013-10-25

debt star.

Det finns en liten och oklar berättelse som kördes runt i medierna för några år sedan, en berättelse som får relativt sett liten uppmärksamhet och ändå är det den finansiella historiens utan jämförelse största fråga. Den är definitivt nummer ett genom bank-historien i människans historia.

Det är berättelsen som kommer att förstöra alla människors tillgodohavanden på bankkonton. Det är berättelsen som stavar till början på slutet på petrodollahegemonins ekonomiska imperium. Detta är slutet på USA: s ekonomiska imperium och ingen talar om det. Vad handlar då den historien om?

Jo så här ser den ut -
Nästan varje publikation beräknar derivatskulden i skuggbanksystemet till att ligga i området av en [1] kvadriljon dollar till $ 1,5 kvadriljoner dollar.

Det är ganska mycket pengar, vilka alltså finns bokförda i bankernas balansräkningar som tillgångar i form av skuldfordringar, alltså där någons skuld utgör vad som kallas principal för pengarnas värde.

Konservativa uppskattningar säger att ansvaret för denna derivat skuld, som har antagits av regeringarna i världen, är minst 16 gånger hela värdet av alla tillgångar på hela jorden. Denna generation kan inte betala av denna skuld. Dina barn kan inte heller betala av denna skuld, inte barnbarn och inte heller kan barn-barn-barn-barn-barnbarnsbarn betala av denna skuld.

Om status quo skulle förbli på plats så skulle denna skuld inte kunna betalas av under det 25: e århundradet, det 30: e århundradet och inte det 50 :e århundradet.

Däremot kan ett barns beräkningar enkelt visa att räntan på skulden överskrider hela värdet på världens alla tillgångar och att räntan ökar betydligt snabbare än världens regeringar kan minska skulden. Vem är denna skuld till? Det är skulden till de första initiativtagarna, det är skulden till ägarna av det centrala banksystemet, centralbanksystemet där det egentligen räcker med kontroll över en enda central bank, för att plundra hela planeten. Nu har ju denna bankkabal av privatbankirer naturligtvis inte nöjt sig med detta, den äger underliggande enskild kontroll över alla centralbanker inom BIS och IMF.

Om du vill ha ett identifierbart mål, låt oss därför kalla skuldägarna av planeten för Bank of International Settlement (BIS) tillsammans med sina hantlangare i Världsbanken, Internationella valutafonden och deras hantlangare i FN.

Världens ekonomi behandlas från en dödsstöt från vilken den inte kan återhämta sig. Inget belopp i någon budget någonstans, kommer genom åtstramning förändras av detta faktum. Vi kunde bokstavligen beskattas med en 100% ränta och derivat skulden samt räntan på denna skuld kommer att fortsätta att öka snabbare än de nationer kan betala skulden nedåt.

Vad detta innebär för dig och mig är att när Europas ekonomi slutligen imploderar och bankernas balansräkningar havererar, så kommer skattebetalarna att hålla i ansvarsväskan för de biljoner i försäkringsrörelsen för derivatkontrakt, märkta som kreditswappar (CDS) som sålts av Bank of America och JP Morgan och så vidare. Det är som allra senast då som du kommer att förlora all kontroll över dina pengar och i slutändan ditt liv, om du inte är beredd i förväg.

När derivat skulden når den punkt där den orsakar att vår skuld belastning kommer att vara så stor att vi inte ens kan betala räntan, så kommer alla finansiella institutioner att haverera. Alla regeringar kommer att gå i konkurs. Om centralbankerna under BIS bedriver "skapande av pengar utan skuld som principal - motvärde" för att täcka denna oöverstigliga skuld, vilket de möjligen i det dolda i någon mån försökte med räddningsaktionerna under 2008, så kommer en resulterande hyperinflation göra så att den tyska Weimarrepubliken framstår som den varit en mycket välmående ekonomi. Nämnde jag förresten att det var samma bakomliggande bankkabal bakom den tillställningen...

De fördröjer därför den oundvikliga kraschen som kommer att ta med sig både dem själva och oss. Så de försöker att hålla huvudet ovanför vattenytan genom att stjäla tillgångarna på dina bankkonton, dina pensioner och allt vad som överhuvudtaget finns att stjäla. Det kommer givetvis också att stjäla av varandra vid först bästa möjlighet. När dina pengar är borta och ditt liv är förstört, är det möjligen en tröst att vi kan konstatera att finansvärlden kommer att följa oss rätt in igenom helvetets portar, eftersom de alltså inte kommer att överleva heller och att detta är allt beroende systemets inneboende natur och funktion för enskild vinstmaximering.

Leverantörerna av det centrala banksystemet är så onda som de kan bli, om nu det skulle vara en tröst att de inte kan bli med onda. De kan tyckas, vilket anförs av många, som att de har satt derivatmarknaden i rörelse i systemet för att förstöra all civilisation, så att de kan göra om den här planeten efter sin egen förvridna bild av deras konceptualisering av en ny värld (ordning). Det kan ju som sagt kanske verka vara på det viset, men det finns bara människor och det finns bara beteenden.

Dock var det så att uppkomsten av derivatmarknaden till grunden utgjorde en minst tvåhövdad funktion. Initialt så gjorde likviditetstillflödet att inte den reala ekonomin gick i stagflation genom att dessa skuggpengar kunde röra sig ut i den organiska - reala ekonomin, när rena pengar - skulder utgjorde säkerhet för nya pengar, men när de bottenliggande obligationerna förföll så började skuggbanksystemet därför växa ovillkorligt explosionsartat. Så tillkomsten av skuggbanksystemet var både en kortsiktig räddning av bankkabalens fortsatta plundringsrätt och en ökning av densamma, kort sagt en nödvändig åtgärd för den enskilda vinstmaximeringen som målsättning.

Verkligheten är blott den att dessa människor som har ställt till detta, är själsligt mycket banala människor, vilka agerar för sin egen materiella nyttomaximering. Deras högre mål är tämligen lättöverskattade.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram