Petrodollarmomentum.

2013-08-23

petrodollar

Det måste vara krig i Syrien och helst hela mellanöstern för att stabilisera situationen för petrodollarhegemonin och därmed dollarn som världens reservvaluta.

Vissa kanske hävdar att oljefyndigheter i Mellanvästern USA skulle kunna användas för att motverka produktionsbortfallet av oljeledningar i Mellanöstern. Visst, det finns mycket outnyttjad olja i Amerika. Men att hävda att denna olja nu på något sätt skulle kunna förhindra att en kris måste provoceras fram för att stabilisera dollarn som världens reservvaluta, det är naivt.

Främst alltså eftersom oljeförsörjning inte alls är den ultimata frågan, dollarns petro-status vilket gör den till världens reservvaluta, DET är den ultimata frågan. Denna status är alltmer farligt beroende av fortsatt stabilitet hos västvänliga regimer i öst.

Men den oundvikliga utvecklingen av amerikanska skuldåterbetalningsförmågan i förhållande till skuldbelastningen, gör petrodollarsituationens utvecklingsriktning ovillkorlig, det internationella förtroendet för USA:s möjligheter att axla återbetalningsansvaret på sin egen valuta genom eget produktivt arbete, det förtroendet är helt enkelt borta.

Det kreditbaserade systemet inom BIS och IMF skapar sedan länge stagflation, vilket är fullkomligt uppenbart i USA, vilket i sin tur gör att omvärlden alltmer inser att det växande amerikanska skuldberget som kallas för valuta, egentligen för länge sedan har gjort det som kallas för dollarn värdelös.

Dollarvalutan är lika kreditbaserad som allt annat i valutasammanhang inom BIS och IMF och har dessutom därför kunnat expanderas in absurdum till förmån för bankerna, genom att dollarn just har haft denna status som världshandelsvaluta. Vilket alltså innebär att alla andra nationer måste använda just denna dollarvaluta för sin egen handel inom olika varugrupper, vilket har skapat ett latent växande och stabiliserande efterfrågeöverskott på dollarvaluta så länge som den realekonomiska försörjningskraften har varit tillräcklig. Detta medan petrodollarhegemonin har suttit på rätten att skapa valutan. Men nu ser alla att kejsaren är naken och att detta egentligen var ett bedrägeri alltigenom. Jag menar, varför skita ner sig med en massa slabbig olja när det räcker med att styra genom att ha ensamrätten på att skapa den valuta som oljan måste handlas med, av ALLA.

USA kan möjligen producera all olja de behöver inom egna gränser, men när dollarn nu förlorar sin globala ställning som världens reservvaluta, så kommer USA få se en massiv förstöring av dollarns värde, vi kommer att få se en gigantisk kollaps och jag garanterar att de flesta av USA:s inhemska oljetillgångar kommer att hamna på export som betalning till utländska långivare bara för att tillfredsställa utestående skulder, kanske orsakade av just..handel med olja.

Dollarn är inte mer oövervinnelig än någon annan kreditbaserad valuta genom historien. På vissa sätt är den faktiskt rentav betydligt svagare än någon som kom före, genom sin petrodollarroll. Dollarn är alltså helt beroende av sin egen världsreservstatus som valuta för att hålla sitt värde på den globala marknaden. Som framgår för vem som helst nu, så bedriver länder som Kina och Ryssland - Brics redan dumpning av dollarn i handeln med större nationer och dessutom dumpning av sina dollarbaserade reserver, så nu går den globala utvecklingen mot ökande nationalistiska intressen och ett sönderfallande BIS och IMF

Det är helt dumt att anta denna dumpningstrend är något "tillfälligt" snarare än något avsiktligt. Främmande länder skulle inte inleda processen för en dollar dumpning idag om de inte menade att följa upp den imorgon.

Allt som återstår för den City of London baserade petrodollarhegemonin bakom skynket av BIS och IMF att göra, är att skapa en kris som ska trolla bort människors uppmärksamhet från de egentliga perspektiv som har större betydelse. De framprovocerade spänningarna i Mellanöstern signalerar bara om en betydligt mer genomgripande kris, troligen försöken att skapa en energikris, på kort sikt.
http://stratrisks.com/geostrat/15206

http://stratrisks.com/geostrat/15379

http://stratrisks.com/geostrat/15307

http://stratrisks.com/geostrat/15288

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram