Vad blir skuld till pengar.

2013-08-22

carl_norberg

Så låt oss låtsas för ett ögonblick att tillvaron blir allt vad Riksbanken har sagt att den vill. Och ännu längre, att Rosenbad får moral och att verkligheten blir allt vad regeringen uttrycker att den vill, också.

Kreditmarknaderna repareras, och nya massiva nya lån strömmar som mjölk och honung ut genom dörrarna från bankerna. Lån görs till företag vilka anställer legioner av nya människor. Konsumenterna lånar och lånar lite mer för att gå till skolan och köpa dyrare hem, bilar och prylar i en evigt växande omfattning.

Inflationen förblir låg och jobbskapandet exploderar i tillväxt. Skatteinkomsterna skjuter i höjden och underskotten faller. Aktiemarknaden stiger högre och högre för alltid eftersom förtroendet för systemet, dess mästare och dess institutioner växer.

Riksbanken segrar och Rosenbad vinner.
Men i verkligheten är vi alla förlorare.

Detta är ändå bara en fråga om timing, eftersom det kreditbaserade systemet kräver evig tillväxt av en ändlig planets resurser. Och det finansiella systemets beskrivande förmåga, att på ett rimligt sätt, beskriva den realekonomiska tillvaron kan uttryckas som vad som nu har havererat.

Om vi håller oss till den uppfattningen att människor beter sig ohållbart i fråga om någon enda av dessa faktorer på en ändlig planet - ekonomi, energi, eller miljö – så faller allt!

Då kommer en återgång till ett paradigm av exponentiell tillväxt i vår konsumtion av naturresurser – eller alltså i vår tillväxt av skuldbaserade inkomster som kräver en evigt ökande realekonomisk tillväxt - helt enkelt, i denna absurda hypotes om kreditbaserad finansiell hållbarhet, ändå bara ta oss snabbare till det bittra slutet av denna berättelse eftersom jordens tillgångar inte ens medger att alla människor blir lika förmögna som de som idag är de mest förmögna människorna.

Nu måste ju i verkligheten istället alltfler bli allt fattigare för att de mest förmögna skall kunna bli ännu alltmer förmögna.

Den riktigt stora bilden här är att vår ekonomi, som den nu är uppbyggd, förutsätter att allt större mängder av saker utvinns, raffineras, produceras, och sedan kasseras. Det är en modell som fungerar - bara med den lilla anmärkningen att det inte är hållbart, för någon.

Så betingade är nu massorna och därmed låsta i detta system, det är som vore det så att finansiella tillgångar alldeles i sig själva är både nödvändiga och dessutom tillräckliga för att säkra en framgångsrik framtid för mänskligheten.

Utan att förstå själva den inneboende karaktären av problematiken av där vi befinner oss i den här historien, så finns det inget meningsfullt sätt att justera vår kurs för att komma till en annan destination. Utan att problemet kan förstås så kommer inga lösningar att förefalla meningsfulla.

Om vi helt enkelt skulle lyckas med hypotesen att pumpa upp den skuldbaserade finansiella ekonomin upp på alla galaxens högsta nivåer, så kommer vi att vinna den striden. Men vi kommer ändå att förlora det större kriget om verkligheten. Vad vi bör göra istället är att använda detta som en möjlighet att ta itu med några av de svåra frågor om var vi är, vart vi är på väg, och vilken sorts värld vi vill ingå i (och lämna bakom oss till våra efterkommande).

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram