God will not save Oz.

2013-08-06

60202_419567404773035_639591041_n

Världen är snabbt på väg att förändra sig till en betydligt mer farlig plats, där människor inte kommer att kunna göra affärer och handla med varandra och där alltså samhällets fundament för detta, arbetsdelningen kommer att upphöra. Detta eftersom människor inte kommer att lita på de institutioner som kontrollerar rikedom och skapandet av pengar i samhället, vilket inkluderar centralbanker, affärsbanker och regeringar.

Detta kommer att hända senast när leverantörerna av internationella råvaror, då olja speciellt, vägrar att acceptera de remburser (bankfinansiella garantiåtaganden) som utfärdats av opålitliga mellanhänder,(banker). Och när den mörka stunden kommer, kommer folk att kasta sig ut i sociala vredesutbrott. Sverige kan komma att vara det mest högljudda barnet i lekhagen, för ingenstans är människor lika vilseledda och inte på många andra platser blir fallet lika högt som i ett litet exportberoende land vilket har finansierat sitt nationella räntekostnadstillväxtbaserade krav på en ökad penningmängd i det kollapsande kreditbaserade systemet, genom sitt överskott i handelsbalansen.

Den svenska nationen är nu i pendling mot ett psykologiskt utrymme inte helt olikt den tankemässiga ödemark som Tyskland befann sig i början av 1900 - talet: de mörka skogarnas paranoia där våra egna misslyckanden kommer att projiceras på andras motiv som betyder att göra skada mot oss, alltså givetvis Islam ifall någon nu till äventyrs skulle ha missat de mediala anslagen i saken.

Naturligtvis, är det så att även paranoiker har fiender. Men tendensen här i Sverige är nu att förstora de påstådda kränkningarna från Islam och bortse från vårt eget finansekonomiska självmordsbeteende.

Historiker kommer att påpeka att det var en vacker augusti 2013 med ljusa dagar och svala nätter som var bra för att sova och att människor var fyllda av självbelåtna egon och att ingen var uppmärksam på allt det onda som sattes i rörelse 2008. För att bara inte nämna de många år av dåligt beteende som förflutit sedan 1931, som föregick detta 2008. När människor återvände från semestern, gissd vad de fann, världen befann sig i en värre kris. Vilken överraskning.!!!!

Inget land inom BIS och IMF kan komma till rätta med de fundamentala funktionsmässiga fakta om stagflation som nu stirrar oss rakt i ansiktet: Att vi inte bara kan fortsätta att köra saker som vi har satt upp dem för att köra, vill inte människor se, det blir alltför omvälvande i förhållande till deras betingade värderingar och föreställningar. Vi vägrar därför att vidta de uppenbart nödvändiga åtgärder som krävs för att ställa saker och ting annorlunda. Våra folkvalda politiker styrs som bekant av den finansiella ekonomi som styr politiken.

Istället har vi försökt kompensera de accelererande realekonomiska förlusterna med att driva på det moraliska haveri som innebär intellektuella logiska bokföringsbrott (om än ännu i vissa fall juridiskt legala), vilket syftar till att låtsas att allt fortfarande fungerar.

Men dessa utsträckningar av logiskt inkonsekventa ”bokföringsbrott” med en fiktiv inlåning baserad på av bankerna egenhändig skapade depositionsbevis, de har bara påskyndat ansamlandet av oordning i banksystemet, i form av skulder. Det är inte möjligt att lösa skuldkriser med en ökad skuldbörda, hur gärna någon än vill Denna sjukdom har snart smittat hela den kreditbaserade valutan inom BIS och IMF och infektionen sprider sig vidare till alla valutor oavsett vilket namn som krediterna ifråga har, det är det kreditbaserade systemet som är den gemensamma nämnaren och bärare av den kredithaverismitta som kommer att haverera bankernas balansräkningar. Den stagflationsbetingade realekonomiskt växande betalningsoförmågan kommer att ta sin tribut, det går inte att äta pengar, tro mig.

Vilken överraskning, eller inte, att den första pandemi som kommer att slå ut det överstressade globala ekonomiska immunförsvaret, inte var fågelinfluensa trots alla mediala insatser, det var en sjukdom i pengarnas inneboende natur och funktion.

Jag tyckte förr nästan lite synd om Fredrik Reinfeldt med sina ledsna ögon, som går omkring i landet och försöker att synas vara historiskt heroisk utan att göra ett dyft åt detta, vad han egentligen gör är att förråda våra egna led av människor.

Jag ser bara inte hur det är möjligt att det internationella finansiella systemet INTE går upp i rök och krossade speglar under hösten, när de spjälkade resterna av de sista illusoriska honungsglaserade ostron godbitar av finansiell ingenjörskonst passerar genom det ekonomiska matsmältningssystemets fundamenta av växande räntekostnader. Den vackraste flickans löften om materiell lycka kommer visa sig att vara den fulaste häxan, från Oz.

När det snart blåser upp till storm, kanske man lite sarkastiskt kan uttrycka att åtminstone någon politiker kommer att ha sin beredd "att - göra"- lista i ordning och sedan kanske alla arbetslösa kan värvas för betalning per timme till att trakassera och väcka resten av de människor som försöker gå vidare i sitt dagliga liv på vägen mot sin egen ekonomiska undergång. Bruset hörs redan i fjärran i september, det kommer att vara ljudet av banker som kraschar, följt av en bedövande tystnad då business-as-usual har lamslagits. Efter detta kommer det inte osannolikt inom kort att spraka av skottlossning, om inte människor börjar agera istället för att reagera.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram