Ring 4 doom

2013-03-14

sauron1

Varför skall bankerna räddas och inte gå i konkurs, i så fall så har ju bankerna samhället som gisslan och bestämmer allt?

Varför går våra politiker ur alla partier med på detta? Svar: De varken kan eller vågar annat! Varför ?

Det fina med att ha ett kommunicerande kreditsystem med centralbanker som inom BIS och IMF, är att allt är sammankopplat och att havererar en enda tillräcklig kreditmassa i ett av centralbankernas tryckkärl, så tappar hela det valutafinansiella systemet trycket och kollapsar. De Japanska innehaven av amerikanska obligationer är inte obetydliga, så faller i så faller alla.

Nu är ju inte tyskarna precis kända för sitt individuella självständiga tänkande, men de är faktiskt duktiga tekniker, så det kan ändå inte ligga oändligt långt borta innan Ottomanerna faktiskt själva begriper tingens ordning och inser att de befinner sig inom ramen för ett privatkontrollerat kreditsystem alltså inom ramen för BIS och IMF och då kära vänner vill jag nog påstå att det finns risk för att en viss turbulens kommer att uppstå.

Att Tyskland, eller någon annan, skulle i själva verket offra sig på den verkliga solidaritetens altare får nog antas vara ett väl naivt antagande. När någon i ett system där någons pengar alltid måste vara någon annans skulder till en kostnad av ränta, så är allt detta bara ett tävling i att bli sist kvar på banan och kan knappast ses som särskilt anmärkningsvärt.

Vår egen ledande svenska kartellbildning för varmluftsproduktion belägen i Rosenbad a.k.a. den politiska adeln, ligger för närvarande på gränsen till utmattning och dess framtid ser mycket dyster ut.

Fåtaliga är numera de forna ljuspunkterna som fungerade under den partipolitiska kulissens glansdagar, då man kunde popularisera sig själv genom att skälla på "motståndaren" för att tillhöra en eller annan ism eller ideologi.

Numera råder andra förutsättningar som alltmera närmar sig kraven från verkligheten. Matematiken ur funktionen av ränta på en skuld låter sig alltmera svårligen bevekas till trovärdighet av ideologisk och kosmetisk propaganda och de politiska prelaterna framstår alltmera som de marionetter de i själva verket alltid har varit.

Man kan närmast likna den allmänna känslomässiga utvecklingsriktningen till lite lätt känslomässigt överstyrd och jag är inte så där helt övertygad om att detta kommer att verka till den politiska adelns fromma.

Det är svårt att inte vara sarkastisk i dagens läge med avseende på utvecklingsriktningen för det kreditbaserade valutafinansiella systemet. Det politiska ansvarstagandet gör det svårt att värja sig från tanken på ett dessa finansiella proselyter verkligen kommer att få vad de rättmätigen förtjänar när burken väl ligger mellan skål och vägg vid vägens ände. Vad som däremot är svårare att förstå är hur den befolkningsmässiga känsloutvecklingen uppfattas och bedöms av maktens den politiska maktens proselyter?

Vi kan bara upplysa andra till vidare ledning för andra till vidare upplysning, till vi når en kritisk massa massa av förståelse hos människor i samhället, så att en förändring blir möjlig och kommer till stånd.

Denna kritiska massa av förståelse kan antingen bestå av att politiker inser att det rullar dit som det lutar och ansluter sig och verkar för en förändring av det valutafinansiella system som beskriver ekonomi, vilket är det eftersträvansvärda, eller så är det andra alternativet att det kommer att bli mycket socialt instabilt under sannolikt ganska lång tid där vägen tillbaka till ett ordnat samhälle riskerar att bli mycket lång.

Den rent tekniska lösningen, för införandet av ett system där pengar är en ren intermediär för värde vid handel med varor och tjänster, är inte särskilt komplicerad eller svår att genomföra, den behöver ingen vara rädd för att vi inte har. Det är faktiskt bara den rena viljan utifrån förståelsen som detta kommer an på.

Det är oavsett vilket som blir det verkliga utfallet ifråga om väg till förändringen, så att det kommer att krävas exakt samma förståelseskapande insats för att nå fram till det eftersökta förståelsemässiga resultatet.

Så frågan är närmast om förståelsen skall skapas genom frivillighet eller fysiskt lidande. Om människan är mogen att ta steget från att vara främst kroppsligt kortsiktigt överlevnadsmässigt inriktad till att vara intellektuell som en varelse i utveckling.

Man kan också säga att det nu vilar ett tungt ansvar på envar att göra så gott den kan i detta, för ingen kommer att komma undan det lidande som den egna insatsen kan förhindra när det lilla perspektivet även är det stora.

Det är nu mycket farligt för alla att inte bry sig och att göra ingenting i detta ifråga om egen eftertanke.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram