Från pol till pol.

2013-03-14

Ismer är rent sakligt sett bara generalisering och oprecis beskrivning av människors ställningstagande till bedömda förhållanden i sak utifrån individens perspektiv, de utgör faktiskt själva definitionen på den bipartisana politiska opinionsbildningsagendan och Ismernas uppkomst är inte på något enda sätt slumpmässigt tillkommen i tiden för när behovet uppstod.

Vem som i tiden ägde problemformuleringsinitiativet utifrån informationsassymetrin och vem som därför definierade ismer för att behålla sin handlingsfrihet, det borde kanske möjligen ibland mana till en något mera utbredd eftertänksamhet.

Att det en gång ansågs som så klokt och banbrytande, med uttrycket att sanningen skall göra er fria, förtjänar möjligen även detta någon mera utvecklad eftertanke på sina håll.

Att kämpa för ett sakförhållande är att kämpa för att sakförhållande, att kämpa för en ism, är alltså inte att kämpa för ett sakförhållande, skillnaden mellan ismer och sakförhållanden är skillnaden mellan tro och vetande eller religion och verklighet.

Ismer är inte vetande, de är trosmässighet, dumhet, dårskap eller vad som helst annat som INTE är individuellt sakligt vetande om den naturlagsmässigt grundade verkligheten och de ställningstaganden som kommer ur detta vetande.

Ismer kan egentligen sägas ha gått ut ur tidsrummet genom dörren, samma dag som när Internet gick in och om man försöker hålla dessa ismer kvar i rummet så är dessa bara i vägen och de sakpar dessutom trängsel, oreda och förvirring utifrån att det finns många som ändå ser dessa som en god handledare för tanken och för att inte behöva hålla sitt tänkande fritt och obelastat utifrån den nya mera symmetriska formen på informationstillgängligheten

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram