Att lossa sina själsliga förtöjningar.

2012-12-28

Avslöjade konglomeratetAtt förvänta sig förändring inifrån själva systemet med BIS och IMF på grund av interna krafter, är nog ren galenskap, ungefär som att förvänta sig att en alkoholist kommer att ändra på sitt eget beteende utifrån ett uppvaknande. Al Capone togs inte bort inifrån Chicagos maffiabosskonferens av Capos och Dons på något mystiskt hotell eller kasino. Han togs bort av yttre krafter som rörde inkomstskatt. Världen kommer likaledes förkasta BIS och IMF systemet som oönskat och det kommer att förkastas som ett toxiskt medel. Förr eller senare

Många upplysta personer inom samhället håller ändå fortfarande fast vid förtöjningarna i hoppets hamn, så fyllda av vanföreställningar och underhållna förväntningar, av vilka ingen har mycket värde i denna snabbt föränderliga värld av finansiell fascistisk sammanflätning och fullständig integrering. De upplever sig själva fungera utan vanföreställningar, fasta i tron på att detta korrupta system skulle blomstra ännu en gång. Men tidvattnet rinner nu ut ur hamnen och båtarna riskerar att bli hängande i sina förtöjningar, med alla de konsekvenser som detta innebär

Denna deras ståndpunkt och arbetssätt har visserligen ännu visat sig vara rätt sedan 2004, då det finansiella maskineriet började pipa och ge djupt oroande prognoser. Men en efter en, så har de flesta om inte alla av alla de dystra prognoserna faktiskt redan inträffat, till nackdel för Sverige och dess system och dess samhälle i stort. Och värre kommer det att bli och nu allt snabbare

Den typiska mänskliga reaktionen på en infektion, ohyra, fara, eller toxicitet är att slå tillbaka för att isolera agenten, för att fånga den, för att förhindra dess spridning eller utsläpp, sedan gäller att ta bort den på ett säkert sätt och om möjligt använda lämplig personal för ändamålet. Så småningom måste beslut fattas om en acceptabel risknivå avseende avlägsnandet, ifråga om vad som är villigt att förloras eller skadas eller dödas i processen. Riskanalys, kostnadskompromisser och skademinimeringsbeslut måste utvärderas och exekveras. Förr eller senare

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram