Tro det goda om vad?

2012-12-17

487724_10150906235627864_1780570453_n

Antingen så skapar bankerna inlåning till sig själva ex nihilo, alltså ur ingenting, vilken sedan tillsammans med en fraktionell reservdel bildar och bokförs, som ett skuldbelopp för banken och samtidigt som ett för banken räntebärande kreditbelopp för utlåning, ett belopp som görs tillgängligt för en låntagare och som då även blir en fordran som tillgång för banken, eller så gör väl bankerna inte detta illusionstrick! Jag antar att den saken snart borde vara hyfsat uppenbar för de flesta. Det behövs ingen empirisk forskning i denna sak, det är bara så detta går till i fråga om hur pengar skapas och det styr ekonomin som styr politiken.

Enklare omskrivet kan detta uttryckas som att antingen så kan bankerna påverka penningmängden eller så kan de inte göra detta och då gäller att pengar styr ekonomi och ekonomi styr politiken och bankerna styr därmed allt.

Det är nästan lite patetiskt att se hur många som tror att matematiska fundamentala funktioner är beroende av partipolitik!

Ett nominellt kreditbelopp som är räntebärande har en kostnad som ligger utanför kreditbeloppet, hur svårt skall detta vara att begripa? Ja tydligen mycket mycket svårt för väldigt många

Att krediterna skapas ur ingenting (ex nihilo) genom att bankerna skapar en fiktiv inlåning som tillsammans med ett fraktionell del kapital bildar den skapade krediten, har inte heller med politik att göra. Möjligen kan det ju möjligen sägas beskriva de politiker som vidgick detta överlämnande av den demokratiska makten till bankerna.

Den finansiella krisen eskalerar med den växande kostnaden för ackumulerad ränta i systemet, och trots detta så tycks många människor fortfarande välja att vilja förstå ännu mindre av detta. De får ju i alla händelser god hjälp av medierna.

Den av medierna eftersträvade vapenkontrolldebatten, liksom alla debatter med politisk styrning, reduceras till frågan om vi är individer som fattar våra egna beslut eller en stor formlös social massa som hjälplöst svarar på stimuli. Dödar människor med vapen eller är det tillgången på vapen som dödar människor? Dödar dåliga matvanor människor eller är det tillgången på skräpmat som dödar människor?

Inom politik är dessa skillnader utan skillnad. Om en sak är tillgänglig så är den orsaken till problemet. Den enskilde kan inte hållas ansvarig för att skjuta någon om det finns vapen till salu. Individer har ingen roll att spela eftersom de inte är moraliska aktörer, de är endast medlemmar i en folkmobb som svarar på stimuli. Individer har inte några känslor i denna politiska scharad för makt.

Detta är hur den politiken bedömer detta val. Istället för att vädja till individens enskilda tänkande intressen, så utgår politiken efter identitetsgrupper. Politiken riktar och använder beteendevetenskap för att hitta sätt att manipulera folk. Rätt behandlade väljare som människor, inte rätt behandlade människor som väljare. Politiken behandlar människor som labbråttor. Om labbråttans tillvägagångssätt triumferande kan stödja sig på progressiva bevis för att exempelvis den vänstra är mer intelligent än den högra, så vilket bättre bevis på intelligens kan det finnas än att behandla halva landet som knappar för tanklösa svar som du kan trycka på för att få dem att göra vad du vill?

285022_369502883129106_1540358324_nDjupt går tjälen här i nord och sanna mina ord det är krig och politik som har fördärvat vår jord.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram