Mind your busy - ness!

2012-12-19

400952_10151056895082864_888456217_n

Lite underligt egentligen, kan jag tycka, att så många människor vet att ränta är ett pris på pengar, men att så få människor ser att pengar därför också blir en "vara".

Ännu lite underligare är det med den allmänna förståelsen hos människor för att om priset på denna vara (pengar) blir noll, ändå så tycks inte alls särskilt många människor bemöda sig om att inse att varan då blir utan värde. Likafullt så tycks ju de flesta människor verkligen älska denna vara som uppenbarligen inom kort inte alls har något värde.

I detta kan jag ju lite syrligt tycka att det åtminstone i så fall måste vara på så vis att detta rör sig om både villkorslös kärlek, vilket ju är det största människan kan ge och det måste också obestridligen vara en fråga om villkorslös dumhet, så detta blir ju ingen mera smickrande beskrivning av den mänskliga intellektuella storheten.

Pengar är alltså krediter som i vårt innevarande system, med andra ord skulder och dessa skulder har ett pris som kallas för ränta och dessa pengar skapas i privata banker, detta pris gör pengar som krediter till en vara. Detta vet många idag, men sedan verkar det mera tveksamt vad människor egentligen tror, vet eller inte vet.

En alltmera känd omständighet kring detta är att nominella krediter med en räntekostnad, kräver nya krediter för att försörja kostnaden av räntan.

Om priset på dessa pengar / krediter går mot noll, alltså när den upplevda - uppfattade kostnaden för skapandet av pengarna går mot noll, så går värdet på pengarna / krediterna i sig själva också uppenbarligen mot noll, hur svårt kan detta vara att inse, inte särskilt kan man ju kanske tycka. Men det är ju trots allt bara tänkta tankar som inte kan göras obetänkta..

Problemet för det finansiella systemets fortsatta funktion, är att om någon kan ersätta gamla pengar - krediter som tidigare har ansetts ha haft ett värde genom sitt pris, med nominella belopp i formen av pengar som inte har något pris och alltså saknar värde som "vara" betraktat, då blir hela systemet med pengar utan värde.

Om pengar är en vara och varan inte har ett pris som medför en kostnad, då blir också pengar - krediter utan något eget inneboende värde som vara betraktat.

Jag skulle vilja uttrycka detta som att i detta nuvarande döende finansiella system, så är pengarnas egen inneboende själ alltså pengarnas uppfattade värde, den matematiska funktionen av ränta som prisgivare på pengarna.

Längre bort än så ligger inte den förståelse hos människor, som kommer att haverera systemet för arbetsdelning i samhället, den lite enklare vägen till insikt om det innevarande systemets bottenlösa dumhet för samhället, är väl att resa frågan hur det kan vara möjligt att prissätta en vara i termer av sig själv med någon som helst variation..

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram