Soul of my suite

2012-10-14

För första gången i mänsklighetens historia, så har den vanliga människan all nödvändig information för att undersöka och definiera de verkliga förtryckarna bakom människors underkuvande. Sanningen finns på våra fingertoppar bokstavligt talat och det är nu allt vi behöver för att nå ut och ta tillbaka makten över våra liv.

På grund av den decentraliserade horisontella karaktären av information som flödar genom alternativa webbmedia, har vår förmåga att generera motstånd mot organiserad elitism aldrig varit större. Detta innebär dock också att insatserna aldrig har varit högre. Den etablerade makten hos människorna bakom bankerna med sina politiker och media, förstår mycket väl att deras kriminalitet nu syns tydligt, och att de så småningom personligen kommer att bli föremål för folkets vrede. Nästa kamp kan mycket väl vara den sista för dem.

Deras agenda må vara aldrig så gammaldags, men den taktik som de använder kan alltid tillämpas på en större och mer fruktansvärd skala och de spelar därför alltid inom riket av känslor på den spelplan där människor är irrationella. Inte bara kommer de där att bedriva allt mera hotfulla distraktioner som krävs för att ockupera uppmärksamhet från allmänheten, de kommer också att försöka posera som ledstjärnor i mörkret om de själva har skapat. De kommer att gömma sig bakom breda generaliserade målgrupper för polarisering, tillverkade proxyföregångare, märkesvaror, färdigförpackade som i butiker för franchise-kaffe i varje gathörn av människors kollektiva medvetande.

Terrorister, förrädare, politiker, sabotörer, oavsett etnisk grupp som råkar vara bekväma just nu, den som är lättast att presentera som ett polariserande mål för vår planerade illvilja kommer att komma i blickfånget. Falska hotande fiender kommer att rullas ut till beskådande som en ändlös buffé av mardrömmar för att skapa irrationell känslostyrning.

Om vår nation och resten av världen har någon chans att nå fred och frihet, så kommer detta att vara genom de människor som väljer att vara oliktänkande mot den totalitära strömmen och som väljer fokus på det autentiska viruset av själslig bedövning som invaderar och assimileras i vår kultur. Vissa kallar virusets skapare för "elitister", "kollektivister", "centralister", ”internationalister”, ”unionister” etc. De hänvisar ibland till sig själva i termer som dessa, men den mest framträdande och användbara etikett som står till buds i dag är att de är "globalistiska", för det är deras underliggande egna själsligt drivna agenda.

Som sagt, så måste vi därför fråga oss vad det är som själsligt definierar dessa människor? Vad som själsligt konstitutionellt gör dessa människor till vad de är? Oavsett hur en politisk eller ekonomisk ledare presenterar sig genom retorik, så är det alltid så att vad denne visar prov på för egenskaper i handling är det som avgör, är denne motståndare till individuell frihet, så syns detta också i form av en motståndare mot principerna om heder och samvete som alla människor bör sträva efter för sin egen förbättring som människa. Denna föregående mening är rätt författad och kan möjligen kräva att den läses fler gånger än en enda. Men alltså, en handling säger alltid mer än ord!

För en globalistisk oligark går dock denna psykopati långt utöver banal mekanisk moralisk relativism. Beteendet är patologiskt betingat. De är rationellt väl medvetna om att deras agerande är en skymf mot mänskligt samvete, men de kunde faktiskt inte bry sig mindre. Istället använder de en slags annan själsligt dåligt underbyggd rationalism som ett sätt att manipulera allmänheten att acceptera deras maniska beteende, så att de kan fortsätta utan störningar. Vi kan därför inte förvänta oss att få spela vårt eget spel på vår egen själsliga planhalva i detta och ändå vinna, det kommer inte att hända helt enkelt, om inte annat så för att målet vi söker finna står på andra planhalvan, deras planhalva, vi måste gå till Mordors portar och vi måste vara rationella nog i detta för att förstå våra egna känslors grunder samtidigt som vi förstår grunderna till det känsloskapande spel som vi utsätts för.

Globalister är så övertygade om sin egen intellektuella överlägsenhet att de känner någon önskan om att bli synade eller förverkligade i sin egen onda själsliga efterblivenhet. Som är precis som vore det möjligt att leva även om de inte kunde känna känslor. Men de har därför också sin egen fiende inom sig och den kommer allt närmare den själsliga tomma ytan i deras lika tomma själ och fienden består av ljuset som belyser tomheten, detta fiendeskap kan de känna men inte rationellt förstå, så jakten för dem på de yttre omständigheternas bekräftelse måste ovillkorligen alltid accelereras.

De omfamnar denna själsligt onda återvändsgränd helt som om det vore en form av styrka, trots att den ovillkorligen kommer att skapa en enorm själslig smärta och tomhet. En annan svaghet med denna deras filosofi är att den kommer med en annan rationellt lite anmärkningsvärd besatthet, som inte sällan tar sig formen av en snudd på desperat strävan att injicera en lika moralisk relativism i alla människor runt globalisten ifråga, det vi kallar för ja-sägare men som kanske borde kallas för själsliga giftspridare. Detta exponerar ett inneboende beroende av en bekräftande omgivande miljö och ett beroende av omgivningen för att förstärka sitt eget själsliga trossystem vilket är en betydande psykologisk svaghet, materiell bekräftelse saknar egentligt värde i ensamheten. Men likafullt så strävar de efter den ensamhet i form av dominans som de är så själsligt panikslagna inför, men de kan inte se detta själva. De är som malar som dras till elden för att brinna up eller känna en isande kyla på ensamhetens topp.

Den stora kraft som verkligheten innehar över riket av lögner och inbillning är att sanningen om verkligheten inte är beroende av någon massiv uppfattning, den är enskild, den finns oberoende av hur många människor som tror på den. Den är autonom, oberoende men ändå till sin helhet som ingen kan så så är den lika för alla. Sanningen har sin egen själ hos individen, och uppstår ur askan om och om igen i takt med insikterna, utan förmånen av massans erkännande.

Lögner och perversa rationaliseringar kräver en häpnadsväckande mängd energi och arméer av de okunniga för att ens kunna upprätthållas och för att kunna förvränga den alltmera tydliga bilden av verkligheten. Manifesterade lögner är ännu sämre ur det moraliskt själsliga perspektivet, och därför är alla som beror på förekomsten av dessa manifestationer även genom association, per definition sämre ur något perspektiv. Att verka som ledare i ett system som står baserat med benen i helvetet, är varken bättre eller sämre beroende på uppsåtet, det är lika olämpligt för andra i alla fallen.

Globalister som själslig exponent för en lynnesart hos människan, är därför en underart, en onödig och föråldrad kvarleva av social evolution som inte bör missunnas att äntligen få tona ut och dö bort.

De som ständigt påminner dig om att du behöver dem för att överleva har alltid något att vinna på ditt beroende. En bra människa eller regering, försöker göra människor oberoende och självkänslomässigt stabila, att hjälpa människor till självhjälp, så att människor kan överleva på egna meriter och delta i byggandet av sina egna öden, så att de själva kan hjälpa andra människor till detsamma.

Däremot en manipulativ person eller regering behöver få människor att tro att utan de tjänster som förtrycket ger, så kommer allt som alla värderar högt att förstöras, de uttrycker sig därför inte sällan i termer av hotande faror. Totalitär kontroll kan dock inte existera om vi inte vidgår det som kontrollen består av. Om någon innan du ens öppnat munnen hävdar att det inte finns något annat sätt att leva än genom denne eller deras system för att skydda dig, oavsett hur charmigt någon uttrycker detta, lägg vederbörande till din lista som en fara för din egen och dina barns frihet och säkerhet.

http://www.youtube.com/watch?v=_Ft_U9isrMA

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram