Råttfälla

2012-10-13

Det finansiella systemet är försiktigt sagt långt mindre homogent och långt mera ihåligt än vad människor vanligen inser, detta eftersom det helt och hållet bygger på en illusion om vad pengar är för någonting eller kanske mera exakt vad dess värde är för någonting.

Detta Scheeziga system Baseras passande nog i Basel i Schweiz och BIS, så liknelsen med en Schweizerost blir ju mer eller mindre given, detta trots att osten är bra så mycket mer homogen än det finansiella systemet. Icke detta förty så är har liknelsen några ytterligare poänger, detta i form av ägarbankirerna som likt råttor gör gångar som urholkar systemet och som därigenom hela tiden kan konsumera det allt mindre som finns kvar att konsumera av osten, medan alla andra bara kan se på utifrån hur hålen bara blir större, alltså osten bara blir mindre, utan att egentligen veta hur detta går till.

Nu har dock de inte fullt så moraliskt eminenta centralråttorna (Bankirerna som styr Bazel och Schweiz) kommit på att det måste göras någonting eftersom osten håller på att ta slut, så de väljer nu helt otroligt nog att beväpna sig!!! Detta under anförandet att centrala Europa likt Anders Behring (ja faktiskt säger Schweiz så) nu riskerar att explodera i våld på grund av den finansiella krisen och att våldet kan komma att rikta sig mot, ja tro det eller ej, mot muslimerna! Jag ser fram emot att se vår egen Åsa-Nisse i Landstormsmundering gå till kulissupprätthållande attack mot Mecka!
Nu börjar dessa scharader ta sig så löjeväckande former att jag bli uttråkad till tårar av den allmänna ignorans som gör alla till råttor i samhället, som inte ens ids se risken för sin egen undergång i form av illasinnade och dumma råttor som nu beväpnar sig och påstår att detta är för alla andra råttors bästa.

Är det då inte dags för centralråttorna att självmant komma ut ur elfenbenstornen och erkänna att detta system är ovillkorligt dött?Det är kanske dags att istället förklara för människor att de har blivit lurade hela livet av detta finansiella banksystem? Istället för att medverka till att upprätthålla ett system där bankerna är tillåtna att skapa pengar ur ingenting! Att människor skall betala ränta för att få använda sina egna skulder som pengar när de inte ens begriper detta själva, är direkt moraliskt ohederligt!DET ÄR INTE möjligt att någonting kan bli bättre, det är en aritmetisk omöjlighet!! Det är lika bra att förstå det antingen man vill eller inte, detta inom ramen för det rådande finansiella systemet!

Oviljan att beakta detta är MYCKET anmärkningsvärd!

Jag undrar lite över hur lång tid det tar innan människor inser vem som är vad och vem som vill vad i tillvaron, detta i förhållande till vad som uttrycks, inte minst av medierna? Det spelar uppenbarligen snart ingen roll alls hur stor lögnen är, bara den upprepas tillräckligt ofta så tuggar den stora massan i sig informationen så länge den är lättsmält och sockrad, hellre det än att försöka smälta det minsta av information som förefaller mera komplicerat och som kräver det minsta eftertanke.

Att verkligheten nu i princip till fulländning nu beskriver det omvända emot vad de presstituerade beskriver i sina opinionsbildningsåtgärder, det tycks följdakligen bekymra den politiska makten mycket föga och så är naturligtvis inte heller fallet, detta eftersom dessa båda parter tjänar samma herre i form av det bankfinansiella råttornas eurofascistsystem vars projekt “EU” som nu belönats med Nobels fredspris. Det är en ny dag där intelligenta gangsters styr belästa busar för att kontrollera nyttiga idioter! Men en dag kommer en råttfälla att göra sig påmind!

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram