2B inter-net financialreform?

2012-09-26

Låt oss fortsätta veckan med ett cyniskt tankeexperiment. Det finns verkligen en möjlig slutsats om vad som händer på de finansiella marknaderna. Och slutsatsen är denna: värdet av finansiella tillgångar och valutor håller medvetet på att kraschas för att överföra rikedomar från allmänheten till en liten grupp av den globala eliten.

Det typiska resultatet av kreditexpansion och kontraktion, är att överföra ägandet av reala tillgångar och produktiva verksamheter från allmänheten till bankernas ägare. I vårt tankeexperiment finns centralbanken till för att göra detta på ett sätt som inte uppmärksammas av allmänheten om vad som egentligen händer. Bankerna - eller någon som vet hur dessa saker fungerar - säljer till allmänheten i mani fasen under expansionen. Panik och krasch fasen är när allmänheten inser att spelet är slut och säljer för att fly undan sig rädsla för att bli kvar med skulder.

Priser kraschar och likviditet försvinner i kontraktionen. Reala tillgångar och aktiekurser i verkliga företag blir liggande på marken. Om människors pengar inte förstörs i kraschen, kan alla goda tillgångar köpas billigt, men människors pengar är krediter. Slutresultatet blir att medelklassen hamnar allt sämre och den finansiella / politiska eliten i slutändan äger alla bra grejor.

Detta händer gång på gång på de finansiella marknaderna. Produktiva tillgångar ackumuleras långsamt av en liten grupp, medan i reala termer, inkomsterna faller för majoriteten. Ett annat sätt att tänka på detta är i termer av den moderna feodalismen, men med bättre klädda bönder som har iPhone.

Den huvudsakliga förbättringen av det moderna feodala systemet är att kungen inte kan döda människor godtyckligt. I det moderna feodala systemet, har endast den verkställande direktören rätt att neka människor liv, frihet och strävan efter lycka genom att provocera fram strejk, en betydligt lägre nivå av konflikthantering ännu så länge.

Detta uppskov från godtycklig död från ovan (kungen) är förmodligen den största förbättringen i moderna feodalismen. Hittills är de enda människor som dödas sålunda ”terrorister” och olyckliga främlingar som inte röstar i demokratiska val. Och för att vara rättvis, när det kommer till uppehälle, så finns det gott om billiga kalorier i den moderna världen. Människor kan vara undernärda på modern mat, men de kommer inte att svälta ihjäl. I värsta fall äter människor sig sin egen väg till en livsmedels koma eller någon medicinsk kris.

Fram tills nu, har ekonomisk livegenskap varit uthärdlig. Men något är annorlunda med föregående högkonjunkturens fall och den nuvarande kontraktionen av kredit. När Internet bubblan havererade, var det en resursöverföring. Människor förlorade pengar. Men det var inte riktiga pengar ändå. Det var vinsterna av bubblan, inte kapitalet som sparats för pensionering.

Nu kommer vi till den del som är annorlunda med den här kontraktionen. Denna kontraktion inleddes 2009. (Q3-2008) med skuldmättnadens ovillkorliga uppenbarelse. Men myndigheterna upptäckte snart att saker och ting då hade blivit så komplexa och så stora att en normal korrigering / resursöverföring inte var möjlig som lösning. Det var okej att pumpa upp Internetaktier och sedan titta på när marknaden kraschar. Men man kan väl inte pumpa upp hela globala finansiella systemet och sedan titta på när det kraschar, eller kan man det?

Kan man? Jo, det kunde man! Men det kommer att bli ett par oundvikliga resultat. Ett resultat skulle bli en global ekonomisk kollaps. Systemen är sammanlänkat nu. En finansiell krasch blir en ekonomisk krasch ... Stor Depression vill politiker undvika speciellt om de har varit inblandade i anloppet till situationen. Men det är bara början.

En finansiell krasch innebär nu ovillkorligen slutet på det nuvarande globala monetära systemet inom BIS och IMF. US-dollar devalveringen i detta har spelat en viktig roll i form av kreditexpansionen. Eftersom detta underminerade stabiliteten i hela dollar systemet. Om man kraschar systemet, så kraschar man dollarn. Vad kommer efter dollarn? Man kan nog lugnt satsa på att de personer som drar nytta av dollar systemet - centralbankerna – inte vill veta.

Men det mest allvarliga resultatet av systemkrasch - och vi pratar då om mycket allvarligare saker än att Microsofts blå skärm slocknar - är att verkliga människor ser sina verkliga liv verkligen utplånade. När medelklassens besparingar förstörs genom börskrascher, kraschar bostäder och inflation uppstår, människor blir mycket fattigare. Och det är ändå bara för medelklassen. De människor som gick in i kraschen med ännu mindre kommer att komma ut ur detta värre än någonsin.

Låt oss avsluta tankeexperimentet där. Det kan väl inte vara möjligt att någon skulle önska alla dessa konsekvenser av en systemkrasch, eller kan det? De enda som kan önska en sådan sak är de människor som ser det som en chans att bygga ett ännu mer anti-demokratiskt globalt system från ruinerna av det nuvarande ... ett system med en regering och en sorts pengar och en rättsstat som endast gäller förutbestämda reglerade betingelser och inte marionetters regler eller fiktiva beslut om pengar. Människor som är trötta på att behöva verka i det fördolda, att verka utan att synas.

Under alla omständigheter kommer vi att få reda på den här veckan, om samordnade centralbankschefers insatser från Federal Reserve, Bank of Japan till Europeiska centralbanken är tillräckliga för att hålla marknaderna från att krascha något lite längre. Dessa centralbanker för en hopplös kamp. När man tittar på världens finansiella system som en serie geometriska former, det är som vore det en balanserande jätte-kil av kredit som stöds av en mycket liten och alltmera instabil triangel av eget kapital.

I banker gäller följande, det finns bara en liten del av verklig värdemässig kvalitet som säkerhet för en stor struktur med tillgångsvärden. Suveräna statsobligationer räknas som prima kvalitet på säkerheter, lustigt nog kallat primärkapital. Men skuldkrisen har gjort att uppfattningar om värde och säkerhet har förändrats. Vad nationer har är ett finansiellt system som stöds av mycket få tillförlitliga, kvalitetstillgångar i den bemärkelsen att de inte också är någon annans växande skyldighet eller löfte att betala.

Så låt oss hålla ett öga på aktierna och se hur de håller upp sina värden. Varje ny fas i kreditexpansionen har levererat en svagare punch. Om mönstret håller i sig, vilket det med viss naturlagsbetingad grund kommer att göra utifrån räntekostnadstillväxtens exponentiella funktion, så kommer marknaderna snart att vara under extrem press. Och då får vi se om den finansiella kraschen helt enkelt är en pre-text för att få människor att ge upp sin frihet och sina pengar även medvetet.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram