Utan ordet ingenting.

2012-08-29

Länge har människan förstått innebörden av begreppet och i definitionen av slaveri. Och i princip lika länge har människan fortsatt att praktisera slaveriet, ignorerandes och även förhånande anständiga människors ”rop” om dess avskaffande. Det är dags för något nytt!

Om han fortfarande vore vid liv, så skulle Leo Tolstoj, som beskrev sig själv som "spiritualistisk anarkist, vara 184 år idag. Dagens värld 2012 kan ändå lära mycket av denna 1800 talets, får man nog tillstå intellektuelle gigant, somliga tankar är ju tidlösa. För en sak som Tolstoj verkligen förstod väl var den intellektuella anarkistiska attityden "leva och låta leva", och han använde en inte alls obetydlig mängd ord i saken mot staten och dess brutala samt förtryckande natur.

Tolstojs idéer om civil olydnad och icke våldsamt motstånd, uttrycktes i sådana verk som; Guds rike är inom dig, som skulle komma att få en djupgående inverkan på sådana politiska filosofer som Gandhi och Martin Luther King, Jr

Tolstoj såg regeringen för vad den verkligen är – ett verktyg, "en sammanslutning av män som gör våld på resten av oss." I hjärtat, var dock Tolstoj en älskare, inte en hatare. I hans mest kända verk, Krig och fred, så skrev han: " Fånga stunder av lycka, kärlek och bli älskad! Det är den enda verkligheten i världen, allt annat är dårskap. Det är det enda vi är intresserade av här. "

Detta är kanske inte den typ av varm känsla man kan förvänta sig av en anarkist, åtminstone inte med tanke på den för närvarande och allmänt missförstådda innebörden av definition av ordet. Termen "anarkist", för den genomsnittliga människan, är ett nedsättande begrepp som används för att beskriva stålhättekängtrampande rånarluvmaskerade huliganers framfart längs gatorna, ivrigt kastande molotovcocktails genom Mc Donalds fönster och i allmänhet utgörandes en förklenande bild av sig själva som människor.

I själva verket kunde nog ingenting i tolkningshänseende vara längre från sanningen. Ordet / begreppet har som numera är vanligt, kapats och har i enlighet med Nyspråkstraditionen av vår tid, kommit att betyda raka motsatsen till det som begreppet innebär och vad som ordet egentligen står för. Denna nya etablerade innebörd är en bekvämt formad och passande definition, en som direkt tjänar målen för den av det finansiella systemet kontrollerade staten, den djuriska institution som presiderar över förslavandet av individer inom en skenbart given gräns, och inte sällan förklarar krig mot dem som bor i utmarkerna vid dess gränser.

Rätt förståelse för innebörden av begreppet, översätter ordet anarki, som härstammar från det grekiska anarchia, bokstavligen till "utan" + arkhos, "härskare". Frihet från annans ägande ... förslavad ... tvingad mot sin vilja. Handlingsfrihet, frivillighet. Frihet att umgås med vem någon så önskar och under vilka villkor han eller hon så anser lämpligt ... förutsatt att detta inte minskar möjligheten för någon annan att åtnjuta samma frihet.

Talande nog, när man ser sig runt omkring i dag och ser vem det är som har vapnen, som slår ner människor, använder handfängsel och … har kängor, så när vi korrekt identifierar de som utövar makten att beskatta, kvarhålla, fängsla, tortera och ta livet av unga män och kvinnor som slåss, så är det lätt att bli modstulen. Dumheten synes nära nog allsmäktig. När vi sedan inser vem som styr företag, hämmar handeln, reglerar framsteg, plundrar genom pengar och hävdar omåttlig rätt till privat egendom för sina egna syften, då ser vi tryckt direkt på förövarnas uniformer, den djärva, omisskännliga brickan för staten som företrädare för den finansiella bankmakten.

Och ändå, märkligt nog, är det hos staten som de flesta människor söker skydd mot dessa samma mycket onda som de drabbas av. Tragiskt lämnande propagerande individer kvar till att undra, om till exempel vem som kommer att skydda dem mot stöld och våld ... om inte det är den institution som obarmhärtigt stjäl och attackerar dem.

De anförtror sig även till att rättvisa skipas av en institution som dagligen och obscent förvränger i princip allt . Och de överlämnar åt staten alla de friheter och möjligheter som de inte skulle våga vara utan. Hur tydligt det än framstår att hela kulissen faller ihop över dem

Staten i sin roll som bankernas proselyt är problemet, kära medbedömare, inte lösningen. Efter många år (och ständigt ökande) lågkonjunktur, är det dags att ändra riktning.

Långt ifrån att vara något att frukta så är anarki på många sätt den naturliga lösningen på våra problem, det är folkstyre det är personval. Den som tvivlar på detta kommer att ha problem att inse det faktum att 99 % av deras mest kritiska perspektiv i livet liv finns i ett privat tillstånd av anarki. Vi är alla främst anarkister, till exempel när det gäller att välja en partner. Med risk för att vara vanvördig på den punkten, tänk för en sekund om regeringen hävdade rätten att berätta för dig vem du skulle gifta dig med. Vad tror du skulle hända med kvaliteten på mänskliga relationer under en sådan regim?

Föreställ dig nu att regeringen valde dina vänner åt dig också, planerade dina sociala evenemang. Middags bjudningar och planerade dina helger. Föreställ dig en panel av byråkrater som tilldelade dig en hobby utifrån deras val, som ordinerade en TV-kanal åt dig och tilldelade en viss tid att titta på det. Föreställ dig en minister i gastronomi som valde restaurang åt dig, gjorde dina menyval och beslutade om ditt vin. Vad tror du kan hända din totala livskvalitet?

Få, om ens några, skulle tolerera sådana intrång i deras personliga friheter. Och detta på synnerligen goda själsliga grunder! Vem skulle vilja fullborda ett statligt påtvingat äktenskap eller, ännu värre, införas i denna skyldighet med en ovillig, statligt utvald partner?

Anständiga människor kommer att försvara - rätten att välja dessa saker för sig själva.

När det gäller de viktigaste sakerna i livet, när det kommer till vår familj och vänner och att besluta hur vi spenderar den dyrbar tid vi har tillsammans med dem, så är vi alla anarkister. Det är därför hög tid att vi tar av våra statsideologiska bojor utanför resten av våra krympande anarkistiska liv och börjar agera som levande människor.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram