Dess-inte-Grek-Ring

2012-08-14

Det finansiella penningsystemets dysfunktionalitet har en lång rad negativa effekter som under systemcykels slutskede (före det sammanbrott som nu kommer) i allt tydligare drag träder fram och som vi alla nu kan bli varse i dag: alla tävlar mot alla om pengar, då det per definition alltid finns för lite pengar i systemet för att betala räntan. Räntan gör att några få ackumulerar alltmer skuldtitlar (pengar) samtidigt som alla andra blir alltmer skuldsatta. Några måste gå bankrutt så att andra kan betala sina räntor. Några stater måste låna för mycket så att andra stater kan exportera sig friska. Skuldernas exponentiella tillväxt måste bemötas med en lika omåttlig och exponentiell ekonomisk tillväxt, när skulder täcks av ett prestationskrav i form av ränta. Vi måste därför prestera mer och konsumera mer – till varje pris.

Tillväxt är därav alla ekonomers och politikers envisa systemkramande mantra. För bara genom tillväxt kan vi ens inbillningsvis intellektuellt försöka komma ikapp den exponentiella räntekostnadstillväxten av våra skulder. Verkligheten är givetvis en annan.Följdriktigt så ökar vår skuld automatiskt ju mer vi försöker tillfredsställa dess räntekrav. Så alla utom bankerna kämpar förgäves hur de än gör. Systemet måste rent matematiskt sluta i ett sammanbrott då skuldbördan växer mot oändligheten. Under tiden ökar prestationspressen på människorna, på naturens och våra sociala system. Likt människorna kommer även naturens system alltmera ur balans. Tillväxttvånget respekterar inte alls behovet av återhämtning. Samhällen är tvungna att spara på jakt efter möjligheter att klara av en allt tyngre skuldbörda. Se på åtstramningspaketen i många länder. Samtidigt förväntas alla att konsumera så att det blir tillväxt och vi kan betala tillbaka en omöjlig skuld. Detta är en ekvation som inte går ihop.

Men om vi alla bara blundar tillräckligt hårt så kanske alla finansiella problem som skapas av räntekostnadstillväxten försvinner, eller så gör de inte det och bankerna tillåts fortsätta att plundra människor och nationer precis som förr? Det kanske inte blir vår tur i Sverige och det kanske inte alls är fråga om ett finansiellt haveriturordningssystem...eller så blir det vår tur!

Antalet personer med jobb i Grekland sjönk till 3.816.900- med en befolkning på 9,9 miljoner! Endast 38,5% av folket arbetet! I USA, där jobben situationen är dyster nog, är sysselsättningen av befolkningeni detta förhållandet 58,4%. Inget land kan lyckas i detta system ens före skuldmättnaden har inträtt då endast 38,5% av de människor bidrar till ekonomin och betalar skatt för att hålla sin regering och mata sin växande skuld. För att komma till 50% skulle den grekiska ekonomin måste skapa 1,2 miljoner arbetstillfällen , ett 31% hopp! Omöjligt således under rådande regim och grekisk politik, byråkrater och statliga ägda företag inom ramen för det finansiella systemet.Så folket i Grekland reagerar med fötterna, i Sverige kommer väl reaktionen att yttra sig där den bäst förtjänats..

Tusentals och åter tusentals greker är nu på resande fot, de lämnar de större städerna för landsbygden eller mindre provinsiella städer eller överge landet för att pröva sin lycka utomlands, så hur bankerna än gör i detta läge så är de dömda att gå under!

Jag konstaterar därför också lite kallt att alla hävdar att de vill stödja EFSF ... men ingen vill betala pengarna. Dessutom förbjuder Tysklands konstitution stöd av euroobligationer ... och EFSF själv har misslyckats med att sälja ännu ett 3 miljarders obligationserbjudande under] normala marknadsförhållanden.Tyskland kommer lämna euron. Landet är redan på gränsen till konkurs på grund av nästan € 1000000000000 krav på uppbackning av EU räddningsaktionerna (vilket ökar Tysklands statsskuld i förhållande till BNP till över 90%). Över 69% av tyskarna är oroliga för inflationen. Angela Merkel har omval nästa år (och har fått alltmera politiska poäng när som helst när hon spelade hårt mot Europa och vice versa) och Tyskland har redan genomfört åtgärder för att placera en brandvägg runt sitt eget finansiella systemet och har antagit en lagstiftning gör det möjligt att lämna euron om så behövs. När Euron faller så faller derivaten och då faller bankerna.

Inget av detta pekar i någon nämnvärd utsträckning på att Tyskland räddar hela universum eller ens Europa. Merkel har sagt att det inte blir euroobligationer för så "länge hon lever." Och Tyskland har inte de € 5000000000000 som behövs för att backa upp PIIGS banktillgodohavanden, än mindre insättningarna för hela EU. Eftersom det hela bara är en fråga om finansiell nationell haveriturordning, så krävs det att Tyskland skall få hela den finanspolitiska makten av bankerna och rädda EU inom ramen för det rådande systemet, så måste Tyskland först har råd att lösa ut alla andras skulder när de havererar om nationerna inte vill blir Tyska delstater frivilligt och det går bara inte.

Jag börjar så smått förakta dagens analyser på olika finanssidor i medierna?..
( Alltså jag förstår inte att skribenterna inte skäms för att visa upp det så uppenbart antingen illasinnade uppsåtet eller den patologiska dumheten)Hur menar man att det finns för mycket pengar i systemet och att detta i sig skulle utgöra ett problem? Är det inte så att problemet är att det finns för mycket skulder till bankerna i systemet? Är inte problemet ett skuldproblem som bygger på att pengar är monetariserade skulder som kostar ränta?

Och om det är så att det finns för mycket skulder till bankerna i systemet, vilket alltså ÄR problemet, är det då inte egentligen ett helt avgörande problem att det är de vinstmaximerande bankerna som skapar dessa pengar som krediter till en kostnad av ränta och att samhället måste ha dessa krediter för att kunna bedriva handel med varor och tjänster, trots att skuldtillväxten blir ovillkorligt exponentiellt stigande? JO DET ÄR DET!!!

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram