Medie-Ring

2012-08-11

Det var en gång, dock inte alltför länge sedan (relativt sett), då regeringar och grupper av eliter som kontrollerade regeringar inte fann det nödvändigt att ge sig in i kriget om desinformationen.

Propagandan var relativt enkelt utformad. Lögnerna var ännu enklare. Kontrollen av informationsflödet var det enklaste av allt, den skötte sig själv så länge de båda föregående hanterades. Regler verkställdes under hotet av konfiskering av egendom och tillrättavisning av alla som kommit bort sig från beteendet i den stela socio-politiska strukturen. De som hade teologisk, metafysisk eller vetenskaplig information eller förståelse utanför den konventionella kollektiva världsbildens manus, torterades och slaktades. Eliten höll informationen för sig själva, och tog bort dess kvintessenser från vanlig kännedom, ibland i århundraden innan den återupptäcktes.

Med tillkomsten av anti-feodalismen, kanske framför allt som framgång för den amerikanska revolutionen, var elitister inte längre till fullo i stånd att dominera informationen med hjälp av en svärdsklinga eller en gevärspipa. Inrättandet av republikerna, med deras filosofi om öppen förvaltning och folkstyre, tvingade de aristokratiska minoriteter att uppfinna mer subtila sätt att hindra sanningen om verkligheten från att sprida sig och därmed behålla sitt grepp över hela världen, utan att utsätta sig för risken för vedergällning från massorna. Sålunda skapades det komplexa teknikområdet för desinformation.

Tekniken, med den "magiska" lögnen, förfinades och fulländades. Mekaniken i det mänskliga sinnet och den mänskliga själen blev därför till en oändlig besatthet att utreda ur flera olika perspektiv med helt olika syften. Anna Freud blev aldrig lika berömd som fadern trots hennes långt mera betydande insatser för det allmänna..

Målen var  alltså inte sällan skadliga för det allmänna och ofta socialt radikala, men i stället för att göra av med den energi som behövdes för att diktera den sanning som beskrev så mycket som möjligt av formen och existensen av verkligheten, så gjordes det allt som var möjligt för att driva beskrivningen av verkligheten till att bli, skymd i en dimma av krystade data och komplikationer. De skulle svepa sanningen i en gordisk knut av vilseledning och skapa en så komplicerad bild av tillvaron att de kände säkra på att majoriteten av människorna skulle ge upp, ge upp långt innan de någonsin blev färdiga med att intellektuellt reda ut sveket. Resan för allmänheten bort från ett logiskt konsekvent tänkande kunde bara inte göras lång nog. Målet var inte att förstöra sanningen om verkligheten, utan att dölja den från vanlig insyn.

I modern tid, och med genomtänkta metoder har detta mål till största delen uppnåtts. Emellertid har dessa metoder har också inneboende svagheter. Lögner är ömtåliga. De kräver ständigt uppmärksamhet och underhåll för att kunna hållas vid liv. Exponeringen av en enda glimt av verkligheten kan skära genom en ocean av lögner, indunstningen kommer direkt.

Det är därav som de traditionella medierna, vilka har det officiella uppdraget, alltså har ett "uttryckt" uppdrag att utreda maktens korruption och att hålla finansiella elitister i schack, nu har blivit ingenting annat än en ren PR-firma för korrupta tjänstemän som hanterar dessa globalistiska finansiella intressen. Internet är ett enormt och ovillkorligt dödligt problem för maktstrukturen och de finansiella globalisterna. Dagarna då det fanns en samhälleligt legitim "undersökande journalistik " är givetvis sedan länge borta (om de någonsin existerat alls), journalistiken själv har förvandlats till en härsken pöl av så kallade "TV ledarskribenter" som behandlar sina egna grundlösa åsikter som vore de naturlagar.

De elitistiska adjungerade nyheterna har förmedlats i en eller annan form sedan uppfinningen av tryckpressen. Men de första metoderna för verkligt riktad media desinformation kom att förverkligas under överinseende av tidningsmagnaten William Randolph Hearst, som trodde att verkligheten var "subjektiv" och öppen för hans personliga tolkning och beskrivning, han hade således en med dagens mått mätt, en anmärkningsvärd själslig utveckling.

Några av de viktigaste taktiska metoder som används av de traditionella medierna för att vilseleda massorna är som följer:

Stor insats tyst reträtt: MS media källor (speciellt tidningar) är numer ökända för en rapportering som flagrant oärliga och det som inte skapar rubriker på första sidan, dras tyst tillbaka när dessa historier inte mera bedöms fånga det allmänna intresset. I detta fall är den springande punkten lögnen i det kollektiva medvetandet. När lögnen slutligen etablerats, är det redan för sent, då en stor del av befolkningen indoktrinerats och de kommer inte att märka eller bry sig när sanningen om verkligheten kommer ut.

Obekräftade Eller kontrollerade källor som fakta: Media citerar ofta information från "obekräftade" källor, offentliga källor som har ett tydligt bias eller en agenda, eller "expert" källor utan att ge en alternativ vy till "expertens" vy. Den information som dessa källor beskriver oftast, backas upp av något som är allt annat än blind tro.

Beräknat utelämnande: Annars känd som "cherry picking" av data. En enkel upplysning eller ett uns av sanning kan stjälpa en hel desinfonyhet, så istället för att försöka släta över det, låtsas medier helt enkelt som om dessa delar inte existerar. När faktum utelämnas kan lögnen verka och framstå som helt rationell. Denna taktik används också i stor utsträckning av desinformativa agenter och krokiga journalister för att föra en ”öppen” debatt.

Distraktion, och skapande av Relevans: Ibland flyter sanningen om verkligheten upp i allmänhetens medvetande oavsett vad media gör för att begrava eller dränka den. När detta inträffar är deras enda utväg att försöka ändra allmänhetens fokus och därmed distrahera dem från sanningen som de var så nära att greppa. Medierna åstadkommer detta genom en "över-rapportering" på ett ämne som inte har något att göra med de viktigare frågorna. Ironiskt nog kan media ta en obetydlig historia, och genom att rapportera denna som en huvudnyhet, vilket orsakar att många människor antar att eftersom media kommer att följa upp om nyheten, så måste den vara viktig!

Så när följande inträffar så vet vi egentligen var vi nu befinner oss i verkligheten.

Elizabeth II

"Ignorera domedagsprofeter - det är en gyllene ålder för världen ... Trots vad politiker säger, de flesta är rikare och friare än de någonsin har varit ... Syftet med regeringen är att lösa problem..., vilket är varför det är benäget att överdriva problem. Det är lätt att trolla fram en kris om man extrapolerar en trend tillräckligt långt in i framtiden. Detta är alltid meningslöst: som ordspråket på jiddisch säger, människan planer och Gud skrattar. Historien dikteras av det oförutsedda, och en regerings bästa förhoppning är att ge människor trygghet och frihet för att förbättra landet på ett sätt som en byråkrati aldrig kunde. Den stora ironin i politiken är att de som nominellt driver landet ofta är de sista att räkna ut vilken riktning utvecklingen har tagit."

Hon hade sett otroligt förändring, sade hon, och mycket av det till det bättre. - Storbritannien Telegraph.

I en tid när makteliten obevekligt attackerar Internet och försöker att utrota det fria tänkandet , är det inspirerande att se att en sådan kampanj, därför att insatsen är absolut för liten och definitivt alldeles för sent ute och den lyser som ett fyrbåk i all sin magnifika ignoranta och illasinnade dumhet.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram