Lite politisk vinkel på saken.

2012-08-09

Jag har fått svar av ett antal nationell,regionala och lokala politiker, men jag tänkte att jag skulle upplysa vidare om detta , som säkert många måste se det något bristande systemförhållandet i, att detta har varit möjligt, alltså att en av Stockholms större nattklubbar(Rose) drivs utan att ha betalats för och detta under inledd förundersökning från EBM, med bibehållet utskänkningstillstånd.Detta skapar ju en rad olika opinionsbildningsmässiga effekter för en rad olika system, alltså när någonting som enligt myndigheterna har ett värde på många miljoner och som finns i offentlig miljö, ändå kan drivas dolt på detta sätt under så lång tid.

Saken är den att jag själv behöver hjälp med att trycka på verkligheten på Rose/Robert Hållstrand Hamngatan 2, som alltså fortfarande inte har betalat mig för en restaurang/Nattklubb som han köpt av mig och som drivs med utskänkningstillstånd trots av konkursförvaltningar initierad och pågående ekobrottsutredning (EBM) mot Hållstrand, EBM som i sin tur inväntar en förlikningsförhandling med mig som Hållstrand påstår pågår, vilket den inte alls gör det är bara den civilrättsliga processen som löper, inga förhandligar pågår.

Alkoholtillståndet på förvaltningen som alltså väntar på EBM som väntar på Hållstrand, som ljuger och inte alls förhandlar med mig, det vet jag bestämt!

Så en av Stockholms större nattklubbar drivs obetald på dessa grunder sedan 2009, alltså mitt i City! det enda som egentligen krävs är att någon begär att Hållstrand visar upp det kvitto på förvärvet som han har angivit ligger till grund för hans rätt att ha utskänkningstillstånd i lokalen. Sanna mina ord om det inte är både Hållstrand och Lettström som flankerar på bilden...

FOYEN/Advokaten Backman i detta till advokaten Jörgen Berglund som sitter i bolagets styrelse tillika är ombud för Robert Hållstrand
"Finns det något särskilt skäl till att Robert Hållstrand Ijög under lång tid genom att åtminstone inför mig ange att det var RSI Nattldubb AB som fick erbjudandet av AP Fastigheter/Vasakronan att i någon form träde in i hyresförhållandet.

En annan fråga av visst allmänt intresse för min del för den fortsatta hanteringen är följande.Utifrån Robert Hålistrands totala tystnad om aktieöverlåtelse av samtliga aktier i Texmati Merkantila AB vid ett antal sammanträden med undertecknad före våren 2010, undrar jag om Robert Hålistrand uppträdde utifrån generalfullmakt eller annan fullmakt för Texmati Merkantila AB. Som du säkert känner till tecknade Robert Hålistrand återkommande firman bland annat ett stort antal konkursanmaningar som finns i min akt daterade t.o.m. mars 2010.

För min del är det och har varit helt uppenbart, att hyresförhållande och därtill hörande hyreskontrakt för verksamhetslokalen ingick i överlåtelsen till dåvarande RH Nattklubb i början av mars 2008."

Ur Förvaltarberättelse K1133-11 för Texmati merkantila AB, före detta RH nattklubb.

20111102134150916 (2)

"Robert Hållstrand avträdde som ledamot den 6 april 2009."

Sista stycket sidan 7, säger väl det mesta, men hela förvaltarberättelsen är beskrivande.

Här kommer saxat ur en edgång...med Robert som anger att den innehåller en tvist om en skuld, som han uppenbarligen gjorde sig av med i så fall och så var det ju det där med att han företrädde det bolag som han uppenbarligen redan hade gjort sig av med, alltså som köparpart mot säljarsidan...
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2
PROTOKOLL
2011-06-01
Edgångssammanträde i
Stockholm
Aktbilaga 20
Mål nr
K 1133-11
Dok.Id 959929
Gäldenär Texmati Merkantila AB i likvidation, 556750-7743 c/o Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102 04 Stockholm
ÖVRIGA Konkursförvaltare Advokaten Claes-Göran Westerberg Eversheds Södermark Advokatbyrå AB Box 14055, 104 40 Stockholm Närvarande och biträdd av jur.kand. Jan Björenäs

Övrig enl KL ROBERT Stig Ivar Hållstrand Sandhamnsgatan 57, 115 28 Stockholm Personligen närvarande
Ombud: Advokaten Jörgen Berglund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB
Box 7836, 103 98 Stockholm
Närvarande
SAKEN
Konkurs; nu fråga om edgångssammanträde
_______________________
Förvaltaren uppger att han vidhåller sitt yrkande, med åberopande av 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen, att Robert Hållstrand ska avlägga bouppteckningsed.
Jörgen Berglund uppger att Robert Hållstrand inte har någon erinran mot konkursförvaltarens yrkande.
Tingsrätten avkunnar följande
BESLUT
Då det kan antas att edgången är av betydelse för boutredningen bifaller tingsrätten förvaltarens yrkande och förklarar med tillämpning av 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen att Robert Hållstrand är skyldig att avlägga bouppteckningsed.

Ur edgången ”Texmati har kvar skulder på ca 3 mkr till CJM som i sin tur har kvar skulder till Spendrup på i vart fall 2,5 mkr”

Robert Hållstrand uppger att Texmati har kvar skulder på ca 2,55 mkr till CJM. Fordran är tvistig. (Men tillgången som motsvarar detta värde är borta ur konkursbolaget vilket gjorde att jag fick ansvaret för denna skuld till Spendrups istället, vilket inte EBM borde gilla, min anm.)

Sedan finns det som bekant en del övriga åtaganden som Robert har personligt ansvar för i saken, vilket alltså är under pågående rättslig prövning.

Sedan finns det ett annat litet kontrakt som Robert Hållstrandsidan själva har författat i detta, men som inte var meningen att det skulle hamna öppet.

SKMBT_C45009032313280

 

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram