Smaug lämnar ensamma berget.

2012-07-19

Efterfrågan runt om i världen har spårat ur, vilket inte bara antyder ett brett spektrum av upplösning av offentlig köpkraft. Dit efterfrågan går, så går ekonomin. Det är nu som vore ekonomin figuren Gråben som rusar ut från en klippa i de tecknade filmerna och bara fortsätter att springa i luften ovanför avgrunden nedanför. Det är som vore det ett bevis på att bortom matematik, finns en obestridlig makt, en psykologi i vår ekonomi. Den finansiella världen tror naivt att den kan flyga, även med vikten av ändlös skuld kring dess fotleder, och för en mycket kort tid, upprätthåller den rena yrande och omedvetna tron marknaderna. Så småningom dock, så kommer verkligheten i form av gravitationen alltid att triumfera över fantasierna

Året 2012 har visat sig vara det mest uppseendeväckande så långt som Nyhetsbyråer har brytt sig om den saken. Oerhört mycket mer uppseendeväckande för mig än 2008 som ändå var uppseendeväckande i sig. Under 2008 var illusionen av bank samstämmigheten och regeringens åtgärder noggrant utformade för att upprätthålla konsumtionen hos massorna. De intima förbindelserna mellan statliga och privata bedrägerier var överslätade med sakkunnig omsorg och precision. Det var en aktiv och metodisk insats för att få oss att tro att problemen med 2008 var perifera, och att systemet i grunden var bra och ärligt för det allmänna. Den här gången så har korruptionen blivit fullständigt uppenbar och dessutom oroväckande nonchalant. Det finns inga försök att dölja från det allmänna och företagskundernas intressen längre, ingen vilja att dölja det faktum att hela byggnaden är ett billigt illusionstrick. Faktum är att skrymtarna nu matchar sina snedvridningar som om de ville "hjälpa" landet, i stället för att förstöra landet med sin girighet. Om brottslingar inte längre är bekymrade över att dölja sina brott, är det dags för resten av oss att börja oroa os ordentligt.

Det vill säga, detta det nuvarande beteendemönstret leder till att få mig att tro att en ny fas i krisen är på väg att uppstå. tre av den senaste tidens händelser i synnerhet (till råga på allt som redan har hänt i år) bör sannolikt noteras av dem som vill mäta accelerationen av finansiella risker runt om i världen:

Flera centralbanker koordinerar politiska ändringar samtidigt

För bara en vecka sedan så gjorde de förment oberoende och suveräna centralbankerna i Kina, Storbritannien och EU multilaterala politiska förändringar, bland annat en räntesänkning till noll och återupptagna stimulansåtgärder alla inom samma timme och alltså inte oberoende av varandra: http://www.reuters.com/article/2012/07/05/us-centralbanks-action-idUSBRE8640RN20120705

Detta är ett oroande och öppet medgivande från centralbankerna att de inte bara dominerar den ekonomiska strukturen i sina värdländer, utan de gör detta på ett samordnat sätt. Tidigare har centralbankerna gjort en poäng av att låtsas att de inte fungerar tillsammans med varandra och att de inte centraliseras kring en global metod eller hierarki. Idag verkar de alltså inte längre vara emot att allmänheten är medveten om hur de egentligen fungerar. Vissa kanske hävdar att centralbankerna i enskilda länder har samarbetat tidigare, och att detta är inget nytt. Delvis sant. Centralbankerna har antagit initiativ parallellt med varandra tidigare, men oftast först efter absurda nivåer av fanfarer och toppmöten. Det prål och ståt av G8,G20 och Davosmöten samt ett otal andra globala möten var ett opinionsbildande fundament som centralbanker använt sig av för att köpa politiskt kapital hos annars suveräna populationer.

De hade planerat att införa dessa multilaterala ekonomiska åtgärder ändå, men ståt och teater kom först. Idag står dessa privata centralbanker i begrepp att vidta gemensamma åtgärder utan offentliga möten, även falska möten. Jag tycker att detta är början på en otrevligt skyndsam trend mot fullständig centralisering av suveräna ekonomier och som snart kommer att kunna visa sig som att centralbankerna agerar som om enda brett spektrum av globala penningpolitiska åtgärder och den globala ekonomiska styrningen är laglig och acceptabelt som "vanligt beteende".

Handelsvolymen sjunker

Aktiehandeln har nu genererat sin värsta marknadsvolym på mycket länge, snart oavsett uppmätt intervall. Små marknadsinvesterare flyr i flock från aktier, vilket innebär att endast de stora aktörerna finns kvar för att dominera en extrem brist på volym, vilket kommer att underlätta en återgång till volatilitet och vi är på väg att se samma typ av massiva aktiespikar och droppar som vi smakade på för tre år sedan.

Jag vill här påpeka att centralbanker, nästan religiöst, väntar tills dess att aktiemarknaderna går in i hjärtstilleståndsfasen före publiceringen om nya stimulanser och kvantitativa lättnader. De väntar med ”investeringen” i form av folkets skuldsättning till bankerna, tills dess att världen verkligen ber om en utskrift av lånehandlingen, och sedan ger de denna till dem, med ett leende.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) skandal
Liksom konkursen av Lehman Bros som medvetet initierade kreditkrisen vis skuldmättnadspunkten, genom att realisera giftiga finansiella instrument på det allmännas bekostnad, så har Libor Skandalen potential att skaka pelarna i bankvärlden som inget som jag någonsin sett förut.

Den genomsnittliga personen behöver förstå tre saker om Libor:

1) Manipulation av lån och kreditswappar genom Libor räntans mekanism har tillåtit de stora bankerna att dölja den verkliga omfattningen av deras otroliga skulder sedan 2008 års derivat implosion. Vissa trogna ekonomer kallar detta en "bra"metod, eftersom det, enligt dem är en räddande lögn. Libor lurar investerare att stödja de marknader som de inte skulle ha något att göra med annars om de hade känt till sanningen. De säger att lögnen "avvärjde ett finansiellt Armageddon". Kort sagt så är detta idiotiskt. Libor har räddat ingenting alls, och bristen på öppenhet och ärlighet från bankerna har bara skjutit upp en oundviklig katastrof som nu kommer att bli ännu värre nu eftersom det fick fortsätta flera år längre än det borde ha tillåtits göra.

 

2) Barclays och andra institutioner har hävdat att de "var tvungna att använda Libor bedrägerier". Varför? Eftersom alla andra storbanker använde metoden! Deras argument är att de var tvungna att ligga i som remmar för att förbli konkurrenskraftiga. Även om du köper denna rationalisering, så måste du erkänna ett djupare problem här: Barclays påpekar i huvudsak att alla större banker använder Libor att dölja det faktum att de är i en svår situation. År 2012 har systemet öppet erkänt sin egen konkurs. Du behöver inte betala en förmögenhet för att tala med zigenare som spår i kaffesump för att kunna förutsäga en stor kollaps, för bankerna har just berättat för oss exakt vad det är som nu är på väg att hända.

3) Slutligen, tillsynsmyndigheter och centralbanker på båda sidor av Atlanten, från USA till Storbritannien från Federal Reserve till Bank of England, veknade i förhör om att de kände till att Libor bedrägerier utfördes av många banker som redan 2008, men de höll munnen stängd. Den svenska rollen med centralbanken i saken i allmänhet och mot det svenska folket i synnerhet, är bara så bedrövlig att konstatera att jag inte en vill kommentera saken, jag skäms för att vara en del av detta land. Detta visar inte bara att centralbanker har varit delaktiga i finansiell brottslig verksamhet, utan regeringarna har spelat med tillsammans också.

Detta passar rätt in i vad jag har sagt i åratal: den kommande ekonomiska kollapsen skulle omöjligen kunna vara en "tillfällig" händelse, utifrån att skuldkostnadstillväxten rimligtvis måste ha kunnat förutses av andra än mig. Men för att kunna nå sin kulmen av skuldsättning och exploatering så kräver det samverkan av så många företag och offentliga enheter att det skulle vara dumt att kalla det något annat än konspiration.

Spännande tider är i vardande och makten är i gungning i ljuset av sin exponering.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram