Worry Worry Superhurry, but not.

2012-07-17

I alla större regioner i världen, är den ekonomiska recessionen djupt rotad, vilket resulterar i massarbetslöshet, kollaps av statliga sociala program och utarmning av miljontals människor. Den ekonomiska krisen åtföljs av en global process i from av militarisering, ett "krig utan gränser" som leds av Förenta staterna och dess allierade i Nato. Utförandet av Petrodollarhegemonins "långa krig" är intimt förknippat med omstruktureringen av den globala ekonomin.

Den härdsmälta som drabbade finansmarknaderna under 2008-2009 var resultatet av institutionaliserade bedrägerier och ekonomisk manipulation. "Bankräddningsaktionerna" genomfördes på uppdrag av City of London/Wall Street, vilket ledde till den största överföringen av pengar från det allmännas välstånd i historien, samtidigt som det skapar ett oöverstigligt statsskuldproblem.

Med den globala försämringen av levnadsstandard och den sjunkande konsumtionen, sätts hela strukturen för den internationella råvaruhandeln potentiellt i fara. Betalningssystemet för penningtransaktioner är i oordning. Efter kollapsen av sysselsättningen, blir utbetalningen av löner störd, vilket i sin tur utlöser en undergång av utgifter för nödvändiga konsumtionsvaror och tjänster. Denna dramatiska dip i köpkraft slår bakut mot produktionssystemen, vilket resulterar i en rad uppsägningar och nedläggningar och konkurser. Detta förvärras av frysningen av krediter, som bygger på den fallande kreditvärdigheten vilket bidrar till nedgången i konsumenternas efterfråga och demobilisering av mänskliga och materiella resurser.

Vi är i gränslandet mellan då och den allvarligaste ekonomiska krisen i världshistorien. Den ekonomiska krisen har inte på något sätt nått sin kulmen, som vissa ekonomer har förutspått. Krisen fördjupas, med risk för allvarligt störa själva strukturerna för internationell handel och investeringar.

Vad skiljer i detta skede av krisen nu från tidigare är förmågan hos de finansiella drakarna/giganterna att genom otillbörlig marknadspåverkan samt genom deras utomordentliga kontroll över krediter - inte bara skapa kaos i produktionen av varor och tjänster, utan också att underminera och förstöra stora och väletablerade företag.

Denna kris är mycket allvarligare än den stora depressionen. Alla större sektorer i den globala ekonomin påverkas. Fabriker stängs. Monteringslinjer står stilla. Arbetslösheten är utbredd. Lönerna har kollapsat. Hela befolkningar faller in i urusel fattigdom. Försörjning förstörs. Offentliga tjänster störs eller privatiseras. Konsekvenserna för människors liv i den värld som vi här känner till och även runt om i världen är dramatisk.

Amerika som centrum för Petrodollarhegemonin håller på att dö. Det är självförstörande som hela systemet med centralbanker och det drar den övriga världen ner med sig.

Varje tanke på en "fri marknad" måste lösas upp till dess rätta innebörd, så länge som det centrala banksystemet har varit dominerande, så har centralbankerna förvaltat och kontrollerat kapitalismen till förmån för de få och på bekostnad av de många, någon fri marknad har aldrig funnits i det innevarande penningsystemets regim. Förståelsen för centralbankverksamheten under BIS och IMF är nödvändig för att förstå karaktären av den nuvarande ekonomiska krisen.

Det centrala banksystemet under BIS och IMF har varit det mest kraftfulla nätverket av institutioner i världen, det allenarådande över den kapitalistiska världsordningen, nästan sedan starten. Centralbanker är den perfekta sammanslagningen av privata intressen och offentlig makt. De har spelat viktiga roller i alla större utvecklingsfaser och drastiska förändringar i den kapitalistiska världsekonomin, och de fortsätter att göra det.

Centralbankernas politik orsakat den stora depressionen och de spelade en enorm roll för att skapa den globala ekonomiska krisen 2008 och framåt. Som "lösningar" på den ekonomiska krisen som nu håller på att genomföras, kommer det visa sig att de som skapade krisen belönas. Det centrala banksystemet blir mer globaliserat, mer centraliserat och mer kraftfullt.

Krassa bedömare kan säga att detta är hur det går till när man drar igång en privat global diktatur: (1) skapa en global kris, (2) utse ett "rådgivande organ" för att behålla och underhålla "stabilitet" och sedan (3) "formalisera" den rådgivande kroppen som global regulator. Vid tiden när folket vaknar upp till vad som hänt, då är det för sent, då befinner vi oss i Mordor

Om vi människor i världen skall undvika att abdikera suveräniteten av våra respektive nationer till en privat utländskt bank elit, så måste vi insistera på att följa de konstitutionella och rättsliga mandat som våra nationer grundades på.

Vill du fortsätta läsa texter av Carl Norberg?

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram