Att se i mörker.

2012-05-01

Det är ett accepterat faktum att en människa väger mer på jorden än vad han eller hon gör på månen. Mörkret på månen är därför med god sannolikhet förmodligen också lättare. Nu tror jag ju inte det rent faktiskt väger mer eller mindre, jag tror alltså inte det förlorar massa, det är snarare bara att mer eller mindre gravitation påverkar mörkret så att det rör nedåt mer eller mindre på skalan ifråga. Så, hur mycket väger mörker? Tja, det beror av massan på mörkret. Det beror på sammansättningen av detta mörker vilket förändrar och påverkar massan. Det beror på den skalan man väljer att använda för att mäta mörkret och hur den skalan fungerar. Jag menar i detta alltså, även luft har ett visst mått av massa och tyngd, men badrumsvågen kommer inte att notera detta. Kort sagt, vetenskapligt sett varierar vikten av mörker.

Självklart, när vi talar om något som mörkret i detta, så kan inte sällan ord ta sig mer än en betydelse.

Mörker innebär oftast frånvaro av ljus, som är en annan måttenhet än vikt. Ljus mäts i lumen och har betydelse för det mänskliga ögat, vilket är det instrument som används för att detektera ljus. Mörkret skulle då vara avsaknad av lumen som är relevanta för det mänskliga ögats förmåga att upptäcka ljus. Så den enhet som används för att detektera mörkret kommer in i en sådan diskussion. När/om man räknar vikten av mörker, så innebär mycket av det ovanstående att man använder hjärnan som ett instrument för bestämning av de berörda variablerna. Vad händer om vi istället för att använda hjärnan använder våra känslobetingelser, alltså vad vi känner eller till vad vi omskrivet metaforiskt inte sällan kallar för själ eller självet? (Alltså INTE ur någon biokemiskt organiskt funktionsperspektiv för hjärtmuskeln)

Jag har inte bara hört talas om att mörkret kan väga mycket tungt i själen. Jag inte bara antar att detta därför kan vara mycket sant. I mörka tider har människor en tendens att förlora hoppet, viljan och att bli passiva och nu står människan inför en situation där de yttre betingelsernas tillmätta värdering för tillvaron ovillkorligen kommer att bli alltmera ifrågasatta. De kan bli deprimerade och förtvivlade i sin upplevda själsliga tomhet. Det kommer alltmera att dra ner sinnevärlden in i en djup förtvivlan och orsaka enorma skador på individen. Om mörkret besitter människans organ som instrument för individens beslutsamhet, då kan mörkret vara mycket tungt att bära för en människa, då har kronicitet uppstått. Detta innebär att mörkret kan vara svårt att flytta, det kan vara svårt att trycka bort annars också och det tar sannerligen en hel del ansträngning för att bli av med mörkret.

Men för att flytta mörkret behöver människan bara ljus och ljus kommer genom upplysning. Lustigt hur språket fungerar. Ljus kan göra mörkret ljusare. Fler lumen i tanken innebär mindre belastande vikt av mörker genom insikt, hjälp till självhjälp, åtminstone för själen. Ljus skjuter direkt bort mörkret och plötsligt så väger det mindre än ingenting, eftersom det är inte ens där längre.

Med ljuset kommer hopp strömma in i själen. Depression blir mindre sannolik som tillstånd. Förtvivlan ger vika för handling. Själen tar över förtvivlan och skapar den kreativa kraft som kan fjädra tillbaka mörkret när behovet kräver detta. Men ändå även under de ljusaste i dagar så kan tankar av mörker krypa in i hjärnan det upphör aldrig människan måste sträva mot ljus eller gå under i mörker. Ljusstyrkan som upptäcks av ögat når inte alltid själen. Även i de bästa av tider så kan några själar vara ganska belastade av mörkret.

Detta leder till en annan fråga, hur mycket tankar väger? Vilka instrument kan vi använda för att mäta denna vikt? Är mörka tankar tyngre än ljusa, måste inte den ena finnas för att den andra skall kunna existera?  Det finns mycket mörker i denna värld. Jag tror att det är säkert att säga att vi alla har upplevt detta i någon form. Det kommer i alla slags former och storlekar, en mängd sorter. Det behöver inte alltid vara en brist på lumen och komma som en överraskning för individen. Mörkret kan bildas i medvetandet och etablera sig i tankarna hos många. Mörkret yttrar sig som rädsla, hat och andra negativa känslor som hindrar oss från att kommunicera och känna varandra.

Vissa människor har lärt sig att utnyttja mörkret och använda mörkret till sin självupplevda fördel. På så sätt skapar de en armé som omedvetet bevarar mörkret samtidigt som armén har intalats att den företräder ljuset, så är det inte. Det är mordors armé. Men för att lindra vikten av mörkret så behöver människan bara släppa in ljuset.

Hur väger mycket mörker? Så mycket som någon låter det väga. Hur mycket väger tankar? Så mycket som någon vill att de skall väga. Den enskilda människan har mer makt än vad som vanligen finns medvetet. Människan kan göra mörkret ljusare. Människan kan göra sina tankar ljusare. Människan kan stå i centrum och låta sitt inre ljus lysa i universum tills det tyngsta mörkret vänder sig bort i jakten på enklare byte. Det är upp till var och en av oss att välja att bli krossade av vikten av mörkret, eller att välja att skapa ljusa tankar som minskar belastningen och lyfter själen till frihet.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram