För ingen behöver vänta utan beredande.

2011-05-26

Det känns ännu så länge som vore det stilla och ingenting någonsin kunde fömå att rubba denna ordning, men nära nog direkt kommer känslan av att lugnet nu är mycket bedrägligt. Det vilda djurets natur är flykt och inte konflikt utom i det enda fallet med försvaret av den socialt etablerade ordningen, alltså försvaret för avkomman. Och måhända är det just denna även betingade känslas ojämna fördelning som skapar förutsättningen för att hamna i en situaion som den tillvaro där vi nu befinner oss.

Det är ett lite paradoxalt förhållande i att den egna bristande självkänslan tar sig uttryck i att definiera sig igenom sina barn som sedan i sin tur förstärker denna effekt och blir ännu mindre självständiga och mera beroende av samhällelig styrning för sitt beslutsfattande. Det känns lite sorgligt att Erik Wellander, för jag kan inte tänka mig att det var någon annan, verkligen fick ett så stort spelutrymme att verka i under så lång tid, men jag antar väl att det förmodligen var lika naturlagsmässigt oundvikligt som att den balanserande processen nu motverkar hans gärning.

Ett folk lär ha den regering den förtjänar. Om detta verkligen håller streck så kunna vi alltså studera vår nationella egenart genom att giva akt på de män och kvinnor som äro bänkade kring rådsbordet. Dessa individer som exponent för svenskt lynnes art bör därför
kunna hålla alla frestelser till nationell högfärd borta från oss.

Dessa har följaktligen en mycket stor och viktig uppgift att fylla beträffande vårt nationella självmedvetande.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram