Freedom´s just another word 4 nothing left 2 loose.

2011-04-01

Vad en gång i tiden Cecil Rhodes och Alfred Milner hade i åtanke med Ringarna, var bildandet av ett herre /slav samhälle grundat på principer om rashygien som härrör från Platons Staten.

Den malthusianska rashygienen är filosofin för avfolkning genom en minskning av underlägsna raser - "mänskliga ogräs" - - och selektiv avel av "en ras av fullblod" som beskrivs i början av detta sekel av Rockefeller-finansierade, Planned Parenthood grundaren, Margaret Sanger och för all del även  utifrån henne under inte alltför intellektuella former av Ernst Rudin. När Thomas Malthus befolkningsteori senare kombinerades tillsammans med Charles Darwins evolutionära modell, så blev resultatet känt som socialdarwinism.

"Kombinationen av malthusianska befolkningskontroll, som inkluderade avsiktlig försummelse av populationer och indirekta metoder för att ta död på befolkning , med darwinismen, producerade nationalsocialismen (Tyskland), Internationell Socialism (Marxist Ryssland) och International Corporate Capitalism (Global socialism, med huvudkontoret i Förenta staterna), och dessa former av socialt beteende ismer har sedan dess utgjort den kulissmässiga och utgör den främsta orsaken till den ojämlika fördelningen av planetens resurser, hungersnöd, planerade biologiska krigföring, miljö förgiftning, undertryckande av kunskap, undertryckande av uppfinningar, beroende bakåtsträvande teknik för befolkningen, planerande av krig för att döda populationer och den allmänna planetariska oordning som av någon för befolkningen oförklarlig anledning alltid råder.

Problemet är i detta sociala Darwin-Malthus paradigm, som nu har kombinerats med pseudo-vetenskaper av behaviorism och genetik i försöket att hävda ännu hårdare kontroll över den planetära befolkningen, nu inte går att dra åt hårdare. Malthusiansk eugenik har länge fängslat föreställningsvärlden hos den elit som kontrollerar världens rikedom och makt strukturer, som dessutom givetvis därav inte precis kan ses som några direkta A-exemplar.

Under nästan två århundraden av tillämpade principer av Social Darwinism så har detta placerat världen i en situation där befogenheterna hos elit klasserna får styra ett arrangerat lopp av slaveri som skapas för att arbetskraften skall förbli under det monopolist kapitalistiska styret.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram