Den intellektuella lättjans avigsida blir alltid "divide et impera"

2011-04-03

Jag undrar nu lite om ändå inte Nigel Farage springer fel ärenden, eftersom det nu till och med har gått så långt med hans teatraliska utspel, att allt färre individer lyssnar på själva budskapet utan istället lyssnar sökande efter kvickheter, vilket då lämnar budskapet i skymundan snällt sagt. Jag kan ju förstås ha helt fel i detta men det är likafullt en känsla jag får när jag ser det senaste utspelet, han brinner inte för saken längre därför att han har förstått att han är en del av orsaken till situationens uppkomst som Engelsman.

Den inrikespolitiska agendan i landet Falukorv är precis lika korkad som vanligt och man försöker genom denna agenda, precis som alltid, att få det allmänna att leva i en kolhydratbedövad tillvaro av självupptagenhet med ett evigt sikte på en framtid som aldrig kommer och med detta fylla folkets sinne med den egna nyttighetens gynnande. Den mentala bedövningen i allmänhet, börjar nu emellertid att nå i det närmaste komaartade proportioner.  Men antalet individer som blir alltmera varse att någonting är monumentalt felaktigt i deras tillvaro, inte minst på det själsliga planet ökar givetvis principiellt med samhällets sönderfallshastighet och detta kan nog komma att ta sig en del rätt märkliga uttryck framöver i tiden.

Jag undrar också om jag inte emellanåt tappar perspektivets vidd och blir alltför fokuserad på de monetära frågorna? Men jag kan inte riktigt slita mig ifrån att jag ser det finansiella systemet som  mycket sammanhållande eller övergipande för många olika betraktelseperspektiv. Sedan slås jag så här på morgonen av att det här med lättjan styr mycket av det sätt på vilket som jag väljer att uttrycka mig i skrift, samtidigt som jag inser att jag förmodligen nog uttrycker mig rätt åtskilligt mera precist än vad många andra individer gör i skrift. Jag undrar om själva härvaron i skrivandet är det som är poängen, att alltså inte främst närvara med avseende på skapandet av ett budskap som skall förmedlas till framtida läsare, utan således fastmera härvara för att förmedla ett budskap i nu, oavsett hur detta budskap sedan påverkar någonting framgent?

Jag fattar givetvis att ibland alla oss självutnämnda profeter för den verkliga sanningen, så finns det ju garanterat även en hel drös med förkunnare som har ett helt omvänt syfte med sitt spridande av budskap. Så har det ju alltid varit, att det finns de individer som redan på förhand har insett fördelarna med att lyckas "kapa" en rörelseriktning, om det inte rentav är så illa att det enbart är fråga om en ren bipartisan politisk strategi, med rörelsen som så många gånger förut, där då anstiftaren givetvis är mycket betjänt av att myten upprätthålls och inte punkteras, antingen individen då har varit uppsåtligen ombord på bedrägeriet eller inte.

Är det inte logiskt och rimligt att se att någon som främjar en sådan gigantisk rörelse som exempelvis kommunismen kan antas ha varit, också skulle kunna ha varit elak nog att vidta försiktighetsåtgärder för att även kontrollera all opposition som kan uppstå ? De kunde nog tyvärr inte hoppas på några egentliga framgångar om de inte gjorde på det viset, därtill är den intellektuella förståendet sannolikt alltför ojämnt fördelat över en befolkning.

Så, som Marx och Engels fick i uppdrag att inleda sociala och politiska kommunismen från London, så var det också i London som den låtsade anti-kommunism eller Andliga kommunismen fick sitt ursprung.

År 1847 så var London Communist League en liten grupp av elit imperialister som utarbetade ett innovativt sätt att återta och behålla kontrollen av världen. I 1776 års amerikanska colonials hade de blivande Amerikanerna med framgång använt sunt förnuft och en beväpnad civil popualation för att ta kontroll över sin egen egendom, marknader, och arbetskraft. Amerikanerna vann sin självständighet och frihet från imperialismens kontroll med logik och krut. Så, det besegrade (men aldrig demonterade) Brittiska imperiet flyttade in i Mellanöstern och Afrika där de erövrade många nya territorier. Och man tog alltså snabbt lärdom av det Amerikanska förloppet, vilket bevisades genom att imperiet skaffade sig en alldeles  "egen folkrörelse" på den Eurasiska koninenten i form av socialistinternationalen, detta alltså  samtidigt som man förberedde avvecklandet av imperiebenämningen och införande av begreppet samvälde, för att bättre kunna garantera det fortsatta maktbeståendet.

Karl Marx, grundaren av den internationella kommunismen, föddes i Trier, Tyskland 1818. Vid universitetet i Bonn och Berlin studerade han juridik, historia, hegelska philsophy och Feuerbachs materialism. Där redigerade han en radikal tidning som slogs ned, vilket gjorde att han flyttade till Paris 1843 och Bryssel 1845. Tillsammans med Frederic Engels som hans närmaste medarbetare och lärjunge,  omorganiserade Marx Kommunisternas Förbund, som möttes i London 1847. År 1848 så slutförde han det Kommunistiska Manifestet och fördrevs från Bryssel efter den misslyckade revolutionen i Tyskland där han hjälpte till att underblåsa strömningar med hjälp av det Kommunistiska förbundet. År 1849 bosatte sig Marx i London, där han studerade ekonomi och skrev den första volymen av hans stora verk, Das Kapital (1867), med volymer II och III efter 1884 och 1894(Utg.). Han dog 1888 och begravdes på Highgate Cemetery i London.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram