Japanska drakars misstänksamhet.

2011-03-30

Japan ordered an immediate safety upgrade at its 55 nuclear power plants on Wednesday in its first acknowledgement that standards were inadequate when an earthquake and tsunami wrecked a facility nearly three weeks ago, sparking the worst nuclear crisis since Chernobyl in 1986.

Detta kan man läsa en rad olika saker ur och sätter man det även i samband med igårdagens uttalande ifrån Japanska myndigheter om att läget nu var mycket svårbedömt, efter det att man funnit spår av plutonium i marken utanför reaktorhallarna. Så kan inte slutsatserna egentligen bli så där väldigt varierande om man inte har väldigt begränsad förståelse för fissionsprocessen och radioaktivitet.

Att Reuters sedan rubriksätter sin länk på hemsidan för ingressen i ovan, med att USA och Frankrike rusar till japans hjälp, gör väl närmast att man får en fadd smak i munnen.

Den 18 september 1931 så besatte japanska trupper samtidigt och mycket väl förberett, orterna Mukden, Yingko, Koupangtse, Tahushan och Changchun, vilket var fem viktiga knutpunkter i Manchuriet, för utvinning av råvaror som krigsindustrin inom IG Farben, eller det militärindustriella komplexet, var i ett trängande behov av.

Vid detta så bombarderas Mukden mycket hårt och många civila dödas. Under denna hösts förlopp, så besatte Japan steg för steg och helt obekymrat om västerlandets åsikter om detta, alla viktigare orter i Manchuriet och lade dem under Japansk förvaltning.

Gång på gång hade då Japanerna i Nationernas Förbund högtidligt med ord lovat, att de nu hade dragit sig tillbaka och minskat sin truppnärvaro, och vid varje sådant tillfälle så hände naturligtvis det diametralt omvända.

Premiärminister Inukai som inte hade obetydliga inhemska problem att hantera med den militärpolitiska falang som utgjordes av Svarta Draken, som var kopplade till de affärsintressen som IG Farben utgjorde inom Japan, lierade sig därför med den Franske premiärministern Aristide Briand (vilken erhöll Nobels fredspris 1926), och som såg en uppenbar risk med att affärsbankerna skapade en oligopolsituation, vilken då skulle underminera den politiska makten, i hela världen. Tsuyoshi Inukai mördades av IG Farbens Japanska politiska falang Svarta Draken den 15 maj 1932.

Aristide Briand försökte därför att motverka ombildningen av finans och valutasystemet och lämnandet av guldmyntfoten och övergången till skuldmyntfoten som planerades av Ring, Schacht och Warburg. Aristide Briand fick alltså Nobels fredspris 1926. Priset delades med Gustav Stresemann, vilken märkligt nog i historieböckerna alltid framhålls som supporter till krigsindustriella komplexet…

(Schacht, Wallenberg, Young, Dawes, Harriman, Frick, Bosch, Krupp) Alltså grunderna till vad som idag kallas för Coalition for Bussiness finance Reform.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram