Mycket har hänt tidigare.

2010-09-22

Med avseende på debatten om SD och alla de tokiga perspektiv som idag anförs i olika riktningar, kan det ju måhända var en idé att ta det historiska perspektivet i beaktande en smula. Killinggänget försökte sig en gång på att raljera med ämnet och måhända roade detta många, men grunderna får nog anses vara minst sagt byggda på tveksamheter.

http://www.facebook.com/album.php?profile=1&id=1644673942#!/krystyna.munthe

Rolighetsnivån är väl måhända beroende på perspektivbildningen kring 1932 års val, men med tanke på att adolf Hitler var Österrikisk medborgare den 1:a mars och valet var den 13:e, så synes ju själva indoktrineringspoängen vara lite malplacé. Att det uppskattas när det ramlar vidare på samma obildade tema, det förutsätter nog snarast att man inte vet som mycket om detta förlopp. Eller måhända väljer att helt bortse från detta.

Fast en viss poäng i förhållande till valet som var i helgen kan man ju passa på att poängtera, Valet gällde ju som kanske borde ha vart bekant för skrivarna av sketchen främst Rikskanslerämbetet och inte NSDAP mot Paul Von Hindenburg, hur som helst så försvann det röster den gången, precis som det gjorde denna gång i Sverige.

Den gången rörde det sig om 200 000 röster, vilket lustigt nog var precis den mängd som avgjorde så inte Von Hindenburg kunde få absolutmajoritet, känns detta igen kanske?

Von Hindenburg var ju gammal och orkeslös och hade inte kraft nog att fullfölja den omvalsprocess som blev följden av detta. Vi får väl se vad de saknade rösterna får för innebörd för vårt vidkommande.

Vi kan väl i alla händelser konstatera att familjen Wallenberg och den Svenska staten var mycket insyltade i detta förlopp då, och behöver väl inte heller sakna incitament att ha intresse i nutid, men allt går ju som bekant runt och jämnar dessutom ut sig på längre sikt.

Den Svenska regeringen och Häradshövdingen med bistånd av ombud, var ju i krokarna ändå i annat ärende som egentligen var detsamma.

Men mindre bekant ändå är inte sällan att Montague Normand Ring, chefen för Bank of England, skapade Hitler's krediter, med hjälp av sin protegé Hjalmar Schacht vilken då innehade befattning som finansminister i Tyskland, och som därigenom rent praktiskt arrangerade krigsrustningen av Nazi Tyskland, och koordinerade strategierna från Hitler's supporters Rockefellers, Warburgs, Wallenbergs och Harrimans.

Eller som Hjalmar Schacht, uttryckte sig i ett brev till A. Hitler i november 1932.

” It seems as if our attempt to collect a number of signatures from business circles for this purpose
(your becoming Chancellor) was not altogether in vain “

Oaktat detta så var det i Tyskland, faktiskt val den 13:e mars 1932, alltså dagen efter Ivar kreugers frånfälle och mindre än fem dygn efter Aristide Briands frånfälle, och det bar sig ju alltså inte bättre än att precis så många röster som behövdes försvinna, faktiskt försvann (200 000 stycken ca), vilket medförde att hela valproceduren fick göras om.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram