B-skrivning av nu 1

2010-09-20

Det är tyvärr helt oundvikligt. Varje enskild person som strävar efter att förstå hur ekonomin, centralbanksystemet, fiatvaluta, globalism, och elitismen i vår kultur, varje sådan människa som verkligen är ärlig mot sig själv kommer att komma fram till samma logiska slutsats, nämligen att det system vi sliter i, det system som vi tolererar av gammal vana från dag till annan, inte bara misslyckas nu, utan att det är även tänkt att misslyckas.

Att bli medveten om detta kan kännas väldigt svårt att acceptera. De potentiella konsekvenserna av situationen tenderar att göra sig påminda i varje ögonblick av vårt en gång så vanliga rutinbeteende. Vi inser snart att det inte finns någon återvändo till det gamla apatiska sättet att betrakta världen, en gång vakna så kan vi inte åter sova, och eftersom vi har sanningen i handen, den sanning som beskriver verkligheten och som därför påverkar varje levande människa, vi är också som vår standard ansvariga för framtiden. Vi är inte längre bara åskådare som fångats i en snabb tidvatten historia, utan deltagarna i historien ger också någonting. Vi bidrar till flödet av händelser, samt deras resultat. SOU 1999:20 i delen om förvärvet av Warburg banken beskriv s en annan tid  och ett annat beteende där man inte heller ifrån samma styrande sida ville väcka de som sov. Korrespondensen som beskriver detta var emellan Max Warburg som grundade Federal reserve och Jacob Wallenberg.

Denna insikt föranleder då vid detta tillfälle en förändring i vårt sätt att leva och förhålla oss, och detta leder till en enda svår fråga: Nu när vi vet att det finns ett problem, att vi är satta som djur till ett liv utan eget tänkande, vad ska vi göra åt det?

Medan att veta sanningen är ett enormt steg för en person, så innebär detta mycket klen tröst utan en känsla av riktning. Människor behöver vissa tillvägagångssätt, en metod, ett sätt att bidra till lösningen.

Problemet är att alltför många människor sitter och väntar på att en lösning skall presentera sig själv, eller väntar på att andra ska ta ledningen, i stället för att gå ut och hitta sina egna svar på sina frågor. Det kallas visst för passivisering, bröd och skådespel, ja ni vet ju detta redan.

Men ok då, säger då den passiviserade, så vi vet att ekonomin är på väg att kollapsa och att regeringen är korrupt . Men när ska ni tala om för oss vad vi kan göra åt det? Vad tänker du göra åt det? När kommer vi att samlas tillsammans och betvinga makteliten?

Detta är fel frågor. Vad de borde ställa sig som frågor är;

Vad ska jag göra åt detta? När ska jag besluta om att vidta åtgärder som ytterligare förbättringar för vår framtid? När ska jag sluta vänta på att andra ska säga åt mig vad jag ska göra?

Människor vill ha tider, datum, klubbar, protester, officiell representation, politiska partier, slogans, registreringsplåt och försäljning av kakor, men mest av allt vill de en plan, en genialisk prefabricerat plan som tydligt avgränsar den framtida gemensamma rörelsen.

I liberalismen finns det dock egentligen inget sådant som en strategi huggen i sten, och inte heller bör detta finnas . Den främsta anledningen är att den liberala rörelsen handlar om enskilda åtgärder, inte kollektivistiska åtgärder.

Faktum är globalistiska krämare i dag köar i stora grupper för att erbjuda dig sina  ledarskap som en enkel utväg. Vissa människor köper detta bara för att de aldrig har varit tvungna att tänka själva, och därför att de inte kan förstå varför de skall börja tänks själva  nu, alldeles särskilt när det gäller något så till synes komplext och övergripande som frågor om ekonomi.

Jag har inga enkla snabba lösningar att erbjuda här och nu. Jag har heller inga magiska trick eller kurer – för allt. Allt jag har är förmågan att tydligt presentera svåra problem och att göra dem mer tillgängliga för oss. Allt jag har är ett sätt att tänka som kan stoppa globalismen i dess framfart, men det sätt som denna filosofi används på är upp till varje enskild person, och inte upp till mig.

Effektiva verkliga lösningar för individen börjar med en kraftfull rotprincip. Detta är min:

Ge dig själv och andra de mänskliga nödvändigheter det förtryckande systemet inte kan ta eller förstöra, känslor är ett bra grepp på detta för dessa kan systemet aldrig skapa, det kan bara människor. Genom detta gör du systemet föråldrat . Så småningom kommer systemet att antingen komma efter dig, eller vara tvungna att följa dig. I båda fallen till fördel för dig .

Nu ska vi undersöka hur denna princip fungerar (särskilt när det gäller ekonomi), hur det kan genomföras, samt några strategier som gör mer skada än nytta eller lösningar som löser ingenting.

Innan vi tittar på mer effektiva åtgärder i kampen mot ekonomisk och politisk manipulation, är det förmodligen en god idé att göra oss själva medvetna om de lösningar som presenteras för allmänheten, som inte fungerar, eller rent av bara är avsedda att vilseleda. Det finns för många varianter för att täcka i en enda artikel, så jag ska försöka lista vad jag tror är de främsta framträdande bedrägerierna som vi möter.

Incitament: Regeringens incitament är rening och ärlighet. Deras enda egentliga syfte är att förlänga den oundvikliga tiden till haveri genom fylla upp vissa sektorer av ekonomin med mer skulder vi inte har råd att betala. Titta på hur bostadsmarknaden växt.

Centralisering: Centralisering är en filosofi som bygger på vår tendens att skjuta upp vårt personliga ansvar till andra. Det är raka motsatsen till den liberala princip jag beskrev ovan.

Mer centralisering är källan till våra nuvarande ekonomiska problem, inte lösningen. Genom att kondensera kraften i finansiell reglering och kontroll i händerna på en minoritet av oansvariga män som styr det privatkontrollerade centralbanksystemet, så avsäger vi oss själva vår rätt att i verkligheten delta i beslutsprocessen, och vi minskar värdet på individen i vårt samhälle totalt

Många människor letar efter ledarskap, oavsett hur korrumperade detta är, bara för att undvika den fruktansvärda tillvaron att forma sitt eget öde. I vårt nya samhälle fritt från globalism, så måste denna neurotiska aversion mot självbestämmande absolut upphöra, och en vanlig människa måste börja ta mera ansvar för sig själv och sin omgivning, inte mindre. Redan nu så är det IMF och Världsbanken som tillsammans med ekonomiska eliten inom Centralbanksystemet så generöst vill ge världen en finansiell reglering och en världsregering, som ett sätt att avleda de blodbad som är följden av felaktig politik som samma organisationer utformat!

Det enda sättet som denna mardröm kommer att kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt, är om du som vardaglig individ, fortsätta att frukta eller visa ovilja att ta ansvar för ditt eget liv.

Större regeringsmakt har aldrig någonsin löst något av våra sociala problem, den har bara gjort dem mer uttalade. Varför skulle någon tro att begreppet Global regering är bättre? Det är ju längre ifrån individen?

Världsvaluta: Det finns fortfarande en mängd nejsägare i den vanliga finansiella världen som förnekar att det finns någon plan alls för en världsvaluta. Bara för att vara tydlig i detta, IMF har öppet erkänt att målet är genomförandet av SDR (särskilda dragningsrätter) som en världsreservvaluta för att ersätta dollarn inom internationell handel, och att slutligen överträffa alla valutor som den nya " globala valutan " .

Du kan läsa dessa medgivanden i IMF: s egna pressmeddelanden:http://www.imf.org/external/np/speeches/2010/051110.htm

Andra analytiker medger förvisso att IMF har planer på ritbordet för en global valuta, men att anspråk på en sådan åtgärd skulle aldrig väckas av någon. I själva verket har USA bland de högsta SDR anslagen i något land i sina reserver. Och nu är även det amerikanska postverket noterat för SDR vid utväxling till prioriterad post kurs tabeller:

http://pe.usps.com/text/imm/immc3_007.htm

Nu, alltså om den amerikanska dollarn är världens reservvaluta och förmodligen kommer att vara världens reservvaluta för kommande år, enligt vad alltså nekande  analytiker antyder , varför i hela friden skulle då det amerikanska finansdepartementet känna ett behov av att tilldela någon SDR alls, och varför skulle den amerikanska Postal Service använda en SDR- tabell för växelkursen? Varför blir SDR behandlade som en livskraftig valuta idag, när skeptiker hävdar att SDR inte är en valuta alls? Om dollarn nu är så stark som analytiker föreslår, varför är de uppenbarligen i färd med att förbereda ökningen av SDR ?

Det finns ju också de som antyder att en kollaps i Dollar bara skulle skada SDR eftersom SDR : s värde bygger på en "korg" av valutor som innefattar dollarn , vilket då gör genomförandet av SDR som global valuta omöjlig.

Dessa folk inte verkar inte förstå hur valutamarknaden fungerar, eller snarare hur IMF fungerar.

På valutamarknaderna blir köpkraft generellt förskjuten eller spridd, och inte nödvändigtvis förstörd. Eftersom den amerikanska dollarn faller, så vinner andra valutor terräng. Ett bra exempel är den japanska yenen och att den nyligen har givit upphov till en 15 årig högsta notering mot dollarvalutan (japanerna nu försöker att intervenera i yen). Den kinesiska Yuan, som ännu inte ingår i SDR-korgen, är inställd på en explosionsartad ökning i värde, särskilt om Kina nu bestämmer sig för att dumpa sina amerikanska finansiella reserver, ett drag som sannolikt skulle köpa dem en plats på SDR bordet.

Ett dollarfall ändrar inget i SDR, det lämnar kvar ett hål till andra länder som gärna fyller detta med sina egna valutor.

Dessutom är SDR inte byggt på några hårda och fasta regler . Många analytiker i dag förstår inte detta. Uppriktigt sagt så är SDR vad IMF säger att det är! I början av 1970-talet använde IMF SDR som en säkerhet som motsvarar en bestämd mängd guld. Faktum är att SDR brukade kallas "papper guld ". Sedan ändrade de det till en korg av världens valutor. I morgon kan det vara något helt annat. Detta är vad som händer när man ger icke-valda centralbankschefer renodlad kontroll över ett finansiellt instrument. De gör vad de vill med det, oavsett normala ekonomiska traditioner eller " etisk heder " . Alla argument som inte tar hänsyn till detta faktum är inte ens värda att överväga.

För att vara tydlig, global valuta håller på att inrättas för att införas nu, inte om tio år från nu , eller tjugo , utan nu . Varje godkännande av en global valuta av massorna kommer att leda till fullständig ekonomisk centralisering.

Att lämna över så mycket strömlinjeformad makt i händerna på ett sådant ett monster som IMF, i hopp om att det ska besluta i vårt intresse är rent vansinne! Varför inte sätta Charles Manson som ansvarig för Scouterna medan vi ändå är på g ...?

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram