Inflare-Ring

2010-09-22

Inflation är alltså inte prisökning, prisökning är en konsekvens av inflation, men det är INTE samma sak och detta är ett annat av de vanliga mediala bedrägerierna som allmänheten tror på.

Jag tar ett exempel, badkarsexemplet!
Vattetillflödet och vattennivån är olika saker, där faktiskt vattennivån är en funktion eller konsekvens av vattentillflödet. Inflation är alltid och enbart en funktion av penningmängdstillväxten vilket i sin tur skapar en minskad beskrivande värdenivå på varje valuta enhet vilket i sin tur skapar en prispress uppåt. Men att kalla prishöjning för inflation är detsamma som att kalla vattenpåfyllning för översvämning, i badrummet.
 
Men eftersom produktivitets begreppet existerar, medför detta att en efterfrågebaserad prissättning havererar snabbare med en högre rådande informationshastighet Om det sedan som i dagens fall, är så att prismätningsverktyget(valutan) är baserad på skuldsättningsviljan hos någon och inte på den verkliga återbetalningsförmågan, som i sin tur bygger på den reala produktiviteten, då kommer skillnaden mellan räntekostnaderna och produktivitetsökningen att vara växande på tillräckligt lång sikt, eftersom produktiviteten rent fysiskt inte kan öka lika länge över tid som räntan existerar till en given penningmängd.

Detta är bara ännu ett annat perspektiv som belyser systemets ovillkorliga haveriförlopp.

Systemet har faktiskt så fundamentala fel i relationen mellan prisbildningsmekanismen och värdemätningsverktygets bildningsmekanism och värdebärande grunder, att detta omöjligtvis kan ha tillkommit utan att någon som exempelvis jag själv skulle ha upptäckt detta, varför det inte kan uteslutas att uppsåtet bakom detta världsomspännade system inte är alltigenom ädelt.

Men detta har vi nog redan konstaterat ur en del andra perspektiv.

Det av en valuta beskrivna varuvärdet är alltå precis som i fallet med tulpanlökarna i Holland en funktion av efterfrågan, som baseras på den information som individen har och de beslut som individen sedan fattar utifrån denna, vilket innebär att all den stund som värdemätningsverktyget grundas på efterfråga eller skuldsättningsvilja så kommer detta värdesättande i sig att skapa en bubbla med en livslängd som beror på informationshastigheten.

SÅ egentligen är det i grunden ökningen av informationshastigheten som raserar systemet nu och inte senare. Vilket är ett ytterligare perspektiv på varför systemet är så dödsdömt. De framskridna planerna på att bomba planeten tillbaka till stenåldern kommer just därför inte att lyckas, givetvis.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram