Finansinspektionen fi eller FI?

2010-08-30

Inga problem kan fastställas innan en lösning bildats. Ingen lösning kan bildas förrän de underliggande problemen är tydligt identifierade.

Så att HQ idag försätts i likvidation på begäran av Finansinspektionen, det får vi se utifrån lite flera perspektiv än det enkla och raka framför näsan. Som exempel på ett sådant ytterligare perspektiv kan man tänka sig att om Finansinspektionen anser att det har varit ett systematiskt pågående beteende ifrån HQ under flera år, då måste frågan ställas hur detta framställer den verksamhet som bedrivits av Finansinspektionen till skydd för det allmänna, eller ens det systemiska skyddet om man vill vara lite mera elak.

Att Finansinspektion vid upprepade tillfällen i ansökan påtalar vikten av en skyndsam handläggning utifrån att skapa en allmän uppfattning istället för att göra en verklig beskrivning av förloppet för det allmänna, leder väl närmast tanklarna till att Finansinspektionen av en eller annan anledning ser det som sin uppgift att det gäller att förespegla det allmänna någonting som inte är den rådande verkligheten. Det är utifrån detta lite oklart vems ärende och nytta som Finansinspektionen egentligen företräder i detta? Att det allmänna skulle vara betjänt av annat än att få verkligheten beskriven, kanske inte vidare behöver diskuteras, det allmänna lär  som bekant få leva i densamma, antingen de nu så önskar eller inte.

"Finansinspektionen hemställer om skyndsam handläggning och att beslut fattas i ärendet utan att bolaget, aktieägare och borgenärer bereds tillfälle att yttra sig. Grunden för detta är att det inte kan uteslutas att beslutet om återkallelse vållar oro hos insättare och andra fordringsägare vilket kan leda till att HQ Bank AB under avvecklingen får kännas vid finansiella påfrestningar i form av ansträngd likviditet. Det är därför angeläget att avvecklingen kan inledas genast och genomföras under former som allmänt uppfattas som ordnade och betryggande."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram