Dagens utfrågning.

2010-08-29

I vanlig ordning tänkte jag att idag, så hade väl ändå några ytterligare insett det lite löjeväckande i att diskutera försäljningspriset på björnskinn, före det att björnen är skjuten, inte minst med tanke på att det inte ens finns några björnar i regeringskansliet eller riksdagshuset. Men den tanken vissade sig lika ogrundad som vanligt och den börjar faktiskt snart mera likna en besatthet hos mig, om att det visst förekommer något litet tänkande i de breda befolkningslagren.

Jag börjar i detta bli alltmera osäker på hur det egentligen förhåller sig med den saken i verkligheten.

Bland annat följande frågor ställdes av mig till redaktionen och Jan Björklund:

Tror Jan Björklund att förtroendet för det finansiella systemet ökar eller minskar, när informationen blir mera tillgänglig?

Carl Norberg

Är det ett problem är att politiskt valda tjänstemän drivs att föra politik med kortsiktiga effekter fr...amför det långsiktiga intresset, eftersom politiker måste vara populära medan de är i tjänst om de vill bli omvalda. För närvarande har vi väl själva sinnebilden för kortsiktiga beslutsfattare. De uttryckligen ”gör allt som krävs” för att ”lösa ett problem i taget” och ”ta itu med de oavsiktliga konsekvenserna senare"?

Carl Norberg

Amerika som är 234 år gammalt, faktiskt har skapat mer än hälften av nationens penningmängd under de senaste fyra åren. Denna relation är inte unik för USA, utan gäller för stora delar av Europa, betyder detta ingenting för Sverige?

Carl Norberg

Ser du några likheter emellan dagen finansekonomiska situation i exempelvis Europa och den gamla Svenska filmen om Ebberöds bank från 1935, med avseende på att bankerna skapar pengar ur luften genom sin kreditexpansion.

Carl Norberg

Med hänsyn till räntans närvaro i systemet som skapar ett ovillkorligt krav på evig tillväxt, är det verkligen möjligt att ha evig tillväxt på en ändlig planet?

Carl Norberg

Från: "Carl Norberg" <carlnorberg@live.se>
Till: <utfragningen@svt.se>
Ämne:
Datum: den 29 augusti 2010 20:07

Är detta sant för dig?

Hoppet om detta århundradet vilar på dess erkännande av att krig och depression är konstgjorda företeelser och inte naturfenomen. Dessa kan undvikas i framtiden genom att gå från inställningen om artonhundratalets individuella egenskaper och gå tillbaka till andra egenskaper som vårt västerländska samhälle bör betrakta som dygder: generositet, samarbete, rationalitet och framsynthet och att hitta en ökad roll i människors liv av andlighet, kärlek och självdisciplin.

Carl Norberg

Kan enskild vinstnytta vara allmän med hänsyn till vinstdrivande skolor?

Carl Norberg

Du säger att du vill att Sverige skall ansluta sig till Eurounionen, är det inte så att medlemskap i en valutaunion ovillkorligen medför en omfördelning av välfärd inom valutaunionen?

Carl Norberg.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram