Rund som en Ring

2010-08-12

Och precis som på beställning för övervikten, så kommer nu den födoämneskris, som ovillkorligen måste bli följden av dels ett mindre diversifierat och alltmera specialiserat jordbuk och dels ett alltmera centraliserat och vinstdrivande jordbruk. Fast den kommer nog inte att träffa sina högsta behov av svält med någon större precision, man kan faktiskt nästan misstänka att det omvända förhållandet kommer att gälla.

Idén med att odla mat som födoämnen har väl kommit rätt långt ifrån sitt egentliga och ursprungliga syfte, all den stund som den verksamheten övergår till att bli ett vinstmaximerande moment inom det valutafinansiella systemet, då det som bekant istället kan vara mera lönsamt att inte  bruka jorden alls, det beteendet torde ju givet en bestämd födoämnesåtgång  i alla fall öka trycket på försörjningen på andra odlingsplatser, vilket i sig gör att ett färre antal större produktionsytor ökar risken för betydande frånfall i produktionen.

Att sedan jordbruket  minskar i omfattning eftersom det föreligger en högre utväxling på arbete och lönersättning i att handla med pengar, för ju med sig det i och för sig rätt obetydliga problemet att det inte går att äta pengar som födoämnesersättning.

Men det är ju tur att det finns så mycket pengar på jorden nu när det blir brist på födoämnen...

Jorden är som bekant ganska rund.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram