Tankar i vargtimmen om obetänksamheten.

2010-06-23

Så här i vargtimmen undrar jag hur smart det egentligen är att ha ett system som uppmuntrar till skuldsättning av kommande generationer, detta eftersom pengar bildas med skuld som värdebärande enhet för valutan och vidare räntans närvaro i systemet, i sig själv skapar ett ovillkorligt krav på evig tillväxt, eller ett krav på en ökad skuldmassa om så hellre vill uttrycka detta. Alltså, ju mer pengar som skapas mot skuld/med skuld som värdebärare, desto mera pengar går det åt till räntor på dessa skulder, till bankens välmående alltså, för det är ju inte någon annan som uppbär dessa ränteinkomster.

Om nu verkligen människor i enlighet med systemets funktion som kräver pengar för att kunna bedriva handel och för att kunna fungera, om dessa människor skall häfta skuld mot banker i en alltmera växande utsträckning, som systemfunktion betraktat, så vill det ju rent faktiskt till att människor med skulder också vill  skaffa barn som i sin tur vill skuldsätta sig och skaffa barn i en lika ökande omfattning. Och i detta finns det ju helt uppenbarligen någonting som jag tror att konstruktörerna av systemet förbisåg en smula.

Nu må det ju vara så att det är full sluss på dumheten hos allmänheten överlag, men några fyrbåk skall vi nog ändå lyckas med att tända till den allmänna upplysningen och medvetandegörandet hos befolkningen till dess fromma och till men för bankirväsendet.

Det som systemet därför nu ovillkorligen är tvunget att göra för att försöka att bevara sig självt, det är att försöka skapa ett medvetande hos befolkningen av att det nu är både naturligt och nödvändigt med svåra tider och umbäranden för folket, men man kommer ju inte precis att i detta läge säga, att detta är för att bevara bankernas skuldtillgodohavanden, man kommer säga att det är för samhällets skull, alltså för själva individerna i samhällets skull. Och det är väl egentligen det som är det sorgliga, att trots att media egentligen säger så här, att det är för individernas eget bästa som de skall vara skyldiga bankerna pengar, vilket gör att de måste arbeta mycket mera, så reagerar inte ens en promille av befolkningen och tycker att detta är helt vansinnigt, tala om flockbeteende.

Alltså individerna i samhället skall med andra ord lida för sitt eget bästa, medan de individer som istället drar nyttan av banksystemet och därmed inte alls behöver lida i detta, de individerna de gör således detta av ren tapperhet för alla andras skull!  Vilka hjältar...

Att till exempel Familjen Wallenberg måste belönas för sådant exempelöst gott beteende, och att detta inte fick himlen att rasa ner i huvudet på alla inblandade, säger väl tyvärr en del om både allmänhetens förstånd och en del andras etik och moral.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram