Perspektivbildning.

2010-06-23

Sanningen är att vad vi har i Europa är inte en valuta eller suverän skuldkris som många tror , men en bankkris ", sade idag George Soros . Herr Soros hävdade att svagare stater inte kan finansiera sina underskott själva längre eftersom bankerna köper färre obligationer till följd av skadade balansräkningar.

Många är i dagsläget benägna att ägna stor uppmärksamhet åt synpunkter från herr Soros , vars Quantum fond spelade en central roll i krisen kring växelkursmekanismen 1992. Han kastade sig på pundet och den italienska liran efter det att en topp Bundesbank tjänsteman beskrev båda valutorna övervärderad , en inbjudan till en spekulativ attack.

Vad som emellertid glöms bort är vilka kringperspektiv som rådde vid detta tillfälle, krisen visade sig främst vara en ren välsignelse i form av en förklädnad för Storbritannien, som genom krisen befriades från konsekvenserna av en destruktiv slöseri politik för jobb. Herr Soros väntar på AA adelskap för sina tjänster .

George Soros sade idag att han anser att de kontinentala europeiska bankerna inte har " rengjorts "efter kredit-krisen, eftersom de inte har förändrat värdet på sina innehav av skuldtillgodohavanden till reala marknadspriser.

" Den nuvarande krisen är mer en bankkris än en skattemässig kris. De tillgångar som har ett ofullständigt marknadsvärde i förhållande till sitt bokföringstekniska värde, har som tillgångar ännu inte märkts på marknaden, de innehålls istället från marknaden tills dess de förfaller. När marknaden började att tvivla på kreditvärdigheten av statsskuldväxlar så var det egentligen solvensen inom hela banksystemet som ifrågasattes , eftersom bankerna var lastade med band till de svagare länderna och dessa länder kan nu inte mera sälja obligationer "

Bankerna själva har svårt att få kortfristig finansiering , eftersom bankernas utlåning och de kommersiella marknaderna för värdepapper har torkat ihop. Bankerna har då i stället vänt sig till Europeiska centralbanken för kortfristig finansiering och för att deponera sitt överskott av kontanter.

Europeiska beslutsfattare har förbundit sig att offentliggöra resultatet av stresstester för bankerna i ett försök att lugna investerarna . Endast regionens 25 största banker kommer att granskas. Bankbefattningshavare inklusive Deutsche Bank AG VD Josef Ackermann har sagt att en publicering av proven kan undergräva förtroendet för bankerna om inte regeringarna lovar stöd.

Vi kan givetvis inte helt bedöma hur allvarlig situationen är förrän resultaten offentliggörs, det vi dock inte kommer att kunna bedöma då heller är att eftersom rapporten avser enbart de 25 största bankerna och de största problemen finns i de mindre bankerna , i synnerhet Cajas i Spanien och delstatsbankerna i Tyskland, så vad värdet på en publicering egentligen är mer än opinionsbildande vanföreställningar, kan man kanske diskutera

Rekapitalisering av de mindre bankerna , inklusive Spaniens sparbanker och Tysklands banker av staten bör vara " obligatorisk eftersom de är gravt överskuldsatta , enligt Soros som påpassligt glömde ta upp att kanske ägandet rimligtvis skulle följa med den kapitalinsatsen.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram