Från bröllopsvädret till Florida i Ring

2010-06-18

På tal om vädret så här i bröllopstider, så tycker jag nog lite synd om Victoria och önskar henne lycka till och hoppas att det går bra för henne framgent, främst därför att jag är mycket oroligt för att någonting skall hända imorgon men även för det fall det blir ett medialt fiasko, det är ju ett lysande tillfälle för opinionsbildning, och det är ju aldrig bra utan rätt medvetenhet.

Hur som helst så får vi hoppas att solen lyser på de unga tu, så starkt att alla måste smörja in sig med solskyddsfaktor.

Huden är förresten det största organet i kroppen men de flesta vet ju inte ens att det är ett organ, eller hur viktigt detta organ är för hälsan. Det är nog mera känt för många som ett gränssnitt, som är en gräns mellan två helt olika miljöer invärtes och utvärtes. Det är det område där vi interagerar med atmosfären och många aktiviteter ständigt inträffar, som är viktiga för vår överlevnad.

Ytan på jorden jordskorpan, är som huden där samspelet mellan dess yta innebär kritiska processer för atmosfären. Ingenstans är detta mera påtagligt sant än för de 70 procent av ytan som består av vatten.

I en ironisk twist på ordspråket föreslås ju att gjuta olja på vågorna, är att lugna stormiga vatten genom att hälla på olja. Gamla grekerna visste hur olja lugnade vattnet och Plinius bekräftade detta med sina experiment.

Även små mängder olja reagerar så att det sprider sig snabbt och i en stor utsträckning som utgör ett mycket tunt lager, ofta endast ett fåtal molekyler medför att ytspänningen ökar, vilket minskar våg bildningen och upplösningen av ytan med vinden. Man kan säga att instängningen av vatten ökar i detta segment.

Det finns ett ständigt utbyte av gaser som syre, koldioxid och vattenmolekyler mellan vattnet och atmosfären och olja reducerar detta utbyte. Detta utbyte är viktigt för kemin i vattnet och i luften nära ytan. Delar av kunskapen om dessa effekter finns från forskning som görs för att minska avdunstningen för vattenförekomster, inklusive simbassänger, givetvis. Alltså inte bara forskning i agrara syften i fall nu någon till äventyrs trodde något så dumt.

Avdunstning är den största påverkande faktorn inom termodynamiken i detta klimatsystem, eftersom det är en viktig mekanism för överföring av värme från jorden till atmosfären. Solenergi absorberas på jordytan och höjer vattentemperaturen genom att öka hastigheten på molekylernas rörelse och i detta göra vattnet mera instabilt/rörligare och förändra vattnets aggregationsform ifrån flytande form till gasform.

Avdunstning sker när vattenånga molekyler genom sin ökade rörlighet, rör sig från ytan till luften. Varmare luft kan därför innehålla mer vattenånga än kall luft eftersom rörligheten kan bibehållas bättre hos vattenmolekylen.

Luftinnehållet varierar därför främst med tre saker, vattentemperatur, lufttemperatur och vind. Vatten och lufttemperaturerna i luften är högst i tropikerna, så utbyteshastigheten är givetvis högst där.

Avdunstningen skapar en kylande balanseffekt på jorden precis som svettningar håller människan sval som temperaturregulation. Så en minskning av avdunstningen innebär en högre vattentemperaturer och svalare temperaturer i luften.

Med en oljehinna blir graden av rörlighet på allt i hela gränssnittet, signifikant förändrat. Beräkningen av storleken utbytesminskningen är dock svår att göra eftersom oljan sprids av vinden och av kemiska dispergeringsmedel. Som tack och lov BP kan tjäna en hacka på, jag kanske glömde att skriva att jag i tanken drev iväg till att tänka på oljeutsläpp.  Dock är området i BP fallet nu tillräckligt stort, för att ha en märkbar metrologisk effekt, särskilt under orkan säsongen.

Energi från avdunstning utgör bränslet för orkaner. Uppskattningsvis så har en måttlig orkan en utbyteshastighet på 8 miljoner liter i timmen, detta alltså för en måttlig storlek orkan. Det är därför som orkaner skingras mycket snabbt när de flyttar in över land eftersom utbyteshastigheten inte kan bli så hög beroende på den mera begränsade tillgången på vatten.

Indunstningen över Gulfviken är en viktig källa till fukt för nederbörden över södra USA och till och med så långt norrut som till södra Kanada på sommaren.

Så den efterföljande metrologiska röran, som av rent termodynamiska lagar måste återbalanseras klimatet till ett normaliserat kretslopp, den lär inte bli så obetydlig.

Funderar på om jag skall knyta ihop allt till ett, med att BP är juvelen i remenissenserna av det Brittiska Ostindiska kompani vars systerbolag det Svenska Ostindiska kompaniet också som huvudnäring transporterade opium, till Kina bland annat med en båt som  hette Götheborg. Drivande bakom det Opiumavtal som påtvingades Kina från Svensk sida 1847 var, ja det behöver vi kanske inte tala om så här i bröllopstider när alla skall vara glada...

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram